Katram ir dota iespēja!

Mums, trīs pārstāvēm no Ata Kronvalda Durbes vidusskolas, bija iespēja no 21.-26.janvārim piedalīties apmācības programmā „EYE OPENER”, ko organizēja Norvēģijas Nacionālā aģentūra Portugālē. Apmācības notika mazā portugāļu ciematiņā Vila da Marmeleira, apmēram 100 km no Lisabonas. Apmācību mērķis bija sniegt jaunatnes organizāciju darbiniekiem un jauniešiem informāciju par jauniešu apmaiņas projektiem. Apmācībās piedalījās 17 jauniešu organizāciju darbinieki un 30 jaunieši no Austrijas, Čehijas, Slovākijas, Īrijas, Norvēģijas, Zviedrijas un Rumānijas. Apmācības vadīja ļoti atraktīvi cilvēki Jo Claeys(Portugāle), Gerald Dowden (Anglija) un Gry Nesse (Norvēģija).

Apmācībām gatavojām prezentācijas, Latvijas raksturīgos ēdienus internacionālajam vakaram, suvenīrus. Lidojums no Latvijas tika ieplānots tā, lai, nonākot galapunktā, paliktu piecas stundas Lisabonas apskatei. Tomēr ziema ir ziema, un Lisabonā ieradāmies septiņas stundas vēlāk, nekā apmācību rīkotāji ieplānoja. Ciematiņā nokļuvām ar taksometru  divos naktī.

Nākošajā dienā sākās apmācību cikls, kas tika pasniegts netradicionāli, izmantojot lomu spēles, diskusijas, simulāciju spēles, iesaistot ikvienu apmācību dalībnieku. Visu par jauniešu apmaiņas projektiem uzzinājām ar simulāciju spēļu palīdzību. Bija jāizdomā projekta tēma, aktivitātes, laika sadalījums projekta norisē. Spēles „Starptautiskā kafejnīca” laikā bija jāprezentē dalībniekiem sava ideja par projektu, tā mērķiem, aktivitātēm. Šajā laikā varējām daudz uzzināt par citu dalībnieku interesēm, idejām, jauniešu vecumu. Šajā laikā varējām prezentēt gan reālas projekta vīzijas, gan tādas, kuras nekad nerealizēsies.

Šās spēles laikā svarīgi bija būt elastīgiem un saprast, kādu projektu vēlēsimies realizēt. Varējām arī mainīt projekta ieceres.

Pēc tam bija darbs komandās ar atrastajiem partneriem, vienojāmies par mērķiem, veicamajām aktivitātēm, laika sadalījumu projekta realizācijas brīdī. Mēs prezentējām projektu, kas nākotnē varētu tapt realizēts.

Apmācību dienās laiks bija saplānots tā, lai varētu iepazīties arī ar portugāļu ģimenēm, apskatīt pilsētas Santarem arhitektūru, parku. Varējām iegādāties suvenīrus mājiniekiem.

Atziņas no šīm apmācībām:
•    Projekta aktivitātes un ideju izauklēt pašiem jauniešiem.
•    Meklēt piedāvājumos idejas tik ilgi, līdz kāda mazliet ieinteresē, varbūt ir vērts pievienoties.
•    Nebaidīties darīt! Viss var izdoties!
•    Atrodot partnerus projektam, sazināties Skype, lai vienotos par visu svarīgo projektā.

Apmācības bija ļoti interesantas, pateicoties atraktīvajiem vadītājiem, kuri bija padomājuši par netradicionālām spēlēm visiem apmācību dalībniekiem, lai viņus saliedētu. Jaunietēm šī bija vēl viena iespēja pierādīt savas valodu zināšanas. Lielāko apbrīnu izraisa tas, ka tik daudz vīriešu Eiropas valstīs darbojas ar jauniešiem. Varbūt arī Latvijas jaunieši vairāk darbotos jaunatnes organizācijās, ja to vadītāji būtu vīrieši...

Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai un Durbes novada domei par iespēju piedalīties šajās apmācībās, jo iegūts ir daudz – zināšanas par jauniešu apmaiņas projektiem, un esam atradušas iespējamos sadarbības partnerus.

Kristīne