Kādi ir veselīga dzīvesveida paradumi Portugālē?

Brauciens ar kanoe laivām, putnu gredzenošana, sarunas ar ornitologiem… Šīs un vēl citas aktivitātes Latvijas jauniešiem, piedaloties  „Erasmus+: Jaunatne darbībā” apmaiņas projektā „Youth Outdoor II”, palīdzēja paplašināt savas zināšanas par aktīvās atpūtas veidiem un veselīga dzīves veida nozīmi.

2015. gadā no  21. līdz 29. jūlijam Portugālē, nelielā pilsētiņā Soure, kas atrodas  tieši pa vidu starp Lisabonu un Porto, seši Latvijas jaunieši, pārstāvot  Latvijas nevalstisko organizāciju - biedrību DONUM ANIMUS,  piedalījās starptautiskā jauniešu apmaiņas projektā „Youth Outdoor II”.

Tajā piedalījās jauniešu līderi un aktīvie jaunieši, kas ikdienā nodarbojas ar jautājumiem par veselīga dzīvesveida izpratni,  fizisko aktivitāšu daudzveidību un aktīvu atpūtu dabā. 

Projektā kopā piedalījās 24 dalībnieki no Maķedonijas, Itālijas, Portugāles un Latvijas.

„Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenoja Soures pilsētiņas nevalstiskā organizācija „Associação de Defesa do Património Cultural e Natural de Soure’’, kas jau daudzus gadus reģionālā mērogā organizē dažāda veida aktivitātes dabā, sekmējot vietējo iedzīvotāju interesi par sporta un kvalitatīva uztura nozīmi katra cilvēka dzīvē un labas pašsajūtas nodrošināšanā.

Jauniešu apmaiņas laikā dalībniekiem, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes, bija iespēja papildināt savas teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī uzlabot svešvalodu zināšanas, sadarbības prasmes, strādāt individuāli un grupās, izmantot dažādus informāciju resursus, un domāt ārpus ierastajiem rāmjiem, dalīties pieredzē un iegūt jaunas teorētiskas un praktiskas zināšanas un prasmes par veselīgu uzturu, aktīva dzīvesveida nozīmi ne tikai jaunībā, bet jebkurā vecumā. Projekta laikā jauniešiem tika dota iespēja  pašiem pārbaudīt savu fizisko sagatavotību, piemēram, profesionāla instruktora uzraudzībā braukt ar kanoe laivu pa Portugāles teritorijā garāko upi, izmēģināt savu izturību, kāpjot klintīs, un spēlēt futbolu komandā ar dalībniekiem no četrām dažādām valstīm. 

Projekts „Youth Outdoor II” bija īpašs ar to, ka katru dienu jaunieši pavadīja aktīvā kustībā un visi projekta laikā realizētie uzdevumi norisinājās dažādās vietās: vietējā jauniešu centrā, pilsētiņas ielās, sporta laukumā, uz upes, Coimbras universitātes teritorijā, tā vēl labāk iepazīstot vietējo kultūru un cilvēkus, kā arī uzlabojot savas komunikāciju prasmes, svešvalodu zināšanas, prasmes strādāt individuāli un grupās.

Lielākajai daļai dalībnieku šis bija pirmais startptautiskais projekts, kurā viņi jebkad piedalījušies, tāpēc jo īpaši projekta organizatori visas aktivitātes bija izvēlējušies un saplānojuši tā, lai jaunieši maksimāli varētu iegūt pozitīvu pieredzi, apgūt jaunas noderīgas prasmes un zināšanas, kā arī parādīt ne vien savas fiziskās, bet arī radošās dotības.

Praktisko uzdevumu laikā dalībniekiem bija iespēja pārliecināties, cik atšķirīgi ir pārstāvēto valstu iedzīvotāju ieradumi,  jo īpaši jautājumos, kas saistīti ar aktīvu dzīvesveidu un veselīgu uzturu.

Neaizmirstamu  iespaidu uz dalībniekiem atstāja praktiskie uzdevumi: brauciens  ar kanoe laivām,  apmeklējot senāko Portugāles universitāti Coimbras pilsētā, kā arī piedaloties putnu gredzenošanas procesā, un uzdodot jautājumus ornitologiem par migrējošo putnu ieradumiem, kā arī apkārtējās vides piemērotību putniem, kas ik gadu veic lielus attālumus, lidojot no Eiropas ziemeļiem uz Āfrikas dienvidiem. Tā bija arī lieliska iespēja uzdot speciālistiem sev interesējošos jautājumus ne vien par apkārtējās vides saglabāšanas nozīmi, bet arī par putnu ikdienas ieradumiem un sagatavošanās procesu tālajiem pārlidojumiem.

Apmaiņas projekta laikā jauniešiem bija lieliska iespēja dalīties savā pieredzē par jautājumiem, kas saistīti ar veselīgu dzīvesveidu un savu pārstāvēto valstu iedzīvotāju ikdienas ieradumiem, tai skaitā uzturu, kā arī, protams, nodibināt jaunus kontaktus kopīgu tālāku projektu realizācijai, veicinot pieredzes un zināšanu apmaiņu dažādu valstu jauniešu starpā.

Visi projekta dalībnieki atzina, ka  dalība starptautiskajā projektā bijusi lieliska iespēja uzlabot savas zināšanas par veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nozīmi jebkurā vecumā, ne tikai jaunībā. Dalība projektā bija neaizmirstama un paplašināja redzesloku,  uzlaboja personīgās prasmes, kā arī sniedza iespēju nodibināt jaunus kontaktus un lielākajai daļai projekta dalībnieku iegūt pirmo starptautisku pieredzi, kas noteikti noderēs, organizējot dažādas aktivitātes, sekmējot veselīgu dzīvesveidu savu valstu jauniešu vidū.
 

Sintija Bernava, nevalstiskās organizācijas – biedrības DONUM ANIMUS valdes priekšsēdētāja