Kad ABC kļūst par EBD!

Kad darba grupa turēja rokās savu lolojumu, pavīdēja pa smaidam, patīkamai nopūtai, kritiskai rievai pierē. Darbs bija paveikts – ceļvedis ABC par EBD bija gatavs.

Nevainīgais sākums
Atgriežoties no Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projekta, ikvienam brīvprātīgajam pakrūtē ir neparasta kņudoņa – sak, kas tagad būs?! Bet, lai kaut kas sāktos un būtu, pašam vien jāsāk rīkoties. Vairākumam brīvprātīgo, kas izbaudījuši šo lieliskās programmas "Jaunatne darbībā" apakšprogrammas "Eiropas Brīvprātīgais darbs" doto iespēju, kārojas par to stāstīt pēc iespējas vairāk cilvēkiem.
Šādi notika arī ar projekta ABC par EBD darba grupu. Pavisam nesen priecīgi un emocijām pārbagāti atgriezusies no saviem projektiem, tā satikās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) rīkotajās ex brīvprātīgo apmācībās. Radās doma doties pa skolām un stāstīt par šo programmu. Pamazām nevainīgā ideja izvērtās par pamatīgu projektu 11 mēnešu garumā, kas paredzēja ne tikai došanos uz skolām, bet arī rokasgrāmatas jeb ceļveža izveidošanu topošajiem un esošajiem brīvprātīgajiem.

Radošā burvība
Tai vajadzēja būt radošai, mazliet smieklīgai, reizē elegantai un arī nopietnai, bet galvenais uzdevums bija pasniegt TIK garlaicīgo Eiropas Savienības programmas informāciju interesantā un saprotamā veidā, lai EBD kļūtu pieejamāks ikvienam jaunietim un neradītu galvassāpes informācijas labirintos un pasniegšanas stilā.

Tā kā uzdevums nebija viegls, darba grupa saskaipojās, sarakstījās un sazvanījās vai ik pārdienu. Nemaz nerunājot par tikšanās reizēm, kas vijās ar jautru tējošanu un pamatīgām diskusijām: KAS grāmatā ir jāliek, KĀDAI tai jāizskatās, KAS ir svarīgi un KO katrs konkrēti darīs.

Visi šie jautājumi vijās un atkārtojās, bet pa šo laiku sākotnējai komandai bija pievienojušies jauni interesenti un entuziasti, kas palīdzēja veidot tekstus, atlasīja bildes, meklēja dizaina paraugus un skatījās, kāda veida grāmatiņas par šo tēmu ir atrodamas citās valstīs.

Procesa laikā uzvirmoja arvien jaunas idejas, kuru rezultātā tapa doma par rokasgrāmatas fotosejas izvēli. Ikviens ex brīvprātīgais varēja pieteikties kļūt par īpašo grāmatas tēlu, kas ved katru lasītāju pa EBD pasauli. Un – šeku reku – uzrodas Rihards, kas izrādās īstais un vienīgais! Top fotosesija, bilžu atlase un īpašās noskaņas radīšana.

Bet darbs vēl nav galā, tiek vāktas bildes vizuālajam materiālam, apkopota informācija, kas būtu noderīga lasītājiem, rokasgrāmatas biezums uzbriest kā ar ūdeni piesūcies sūklis, sākotnēji plānotais lappušu skaits tiek palielināts, bet nepamet sajūta, ka vēl tik daudz tēmu nav apskatītas...

Tāpat kā lappušu skaits, arī iesaistīto cilvēku skaits ik mirkli palielinās, un ikviens var iejusties žurnālista, fotogrāfa vai dizainera ādā. Process ir radošs un emocijām pārbagāts, bet viss radošais un interesantais nevarētu iztikt bez kritiskas un profesionālas acs, kas palīdz materiālu padarīt lasītājam vizuāli un tekstuāli baudāmu, tāpēc tiek pieaicināti profesionāļi: maketētājs un literārā redaktore.

Un te nu ir pēdējās dienas, kad tiek likti punkti uz i un komati pirms „kāpēc?”, lasītas blusas krāsainajā bilžu un teksta jūklī. Neparasts satraukums un prieks valda visos dalībniekos, kas pielikuši savu roku lielajam darbam. Un te nu tas ir! Tik patīkama ir tipogrāfijas smarža, kas vēsta par labi paveiktu darbu.

Saldās beigas
Beidzot pēc septiņu mēnešu darba, kad rokasgrāmata ieguvusi savu papīra un virtuālo formu, tiek realizēta sākotnēji tik nevainīgā iecere doties uz dažādām izglītības iestādēm, lai vēstītu par EBD.

Necerēti veiksmīga sakritība, un tiek ieskandināts Eiropas Savienības pasludinātais gads par Eiropas Brīvprātīgo darbu ar īpašo rokasgrāmatu un informācijas pasākumu sēriju. Kā no pārpilnības raga birst uzaicinājumi stāstīt par EBD iespējām un iepazīstināt ar ABC par EBD jauniešus. Stāstītāju pulkam pievienojas papildu spēki – tikko atgriezušies, kā arī Latvijā esošie ārzemju brīvprātīgie, kas paspilgtina iespaidus un izjūtas.

ABC par EBD dzīvo arī pēc projekta beigām, tas ir tikai sākums. Radošais process nav beidzies, tik iešūpojis idejām bagātas šūpoles.
 

Santa