Kā veidot zaļus projektus?

Tāds ir jautājums! Jo „būt vai nebūt (zaļiem)” izvēle jau sen ikvienam, kas bija ieradušies smelties zinības mūsu kaimiņvalsts Lietuvas rīkotajā seminārā „Kā veidot zaļus projektus?” („How to make green projects?”), bija izdarīta. Piecas dienas (8.04.2013. – 13.04.2013.) pārstāvji no Austrijas, Anglijas, Beļģijas, Čehijas, Francijas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Polijas, Rumānijas un Ungārijas šīs jomas treneru vadībā savstarpēji mijiedarbojās – daloties pieredzē, idejās, klausoties prezentācijas, piedaloties aktivitātēs, kā arī plānojot kopīgas sadarbības projektus.

Pasākums kopumā bija ļoti jauks, iedvesmojošs un vērtīgs, tomēr, lai cik īpatnēji tas skanētu, man pietrūka... tieši šī paša “zaļuma”! Piemēram, tādās niansēs, kā katram uzticēt vienu krūzi uz visu pasākuma laiku tā vietā, lai katrā kafijas pauzē servētu jaunas. Varēja vienoties ar administrāciju par to, ka dvieļi netiek mainīti ik pēc divām dienām. Iespējams, arī par nebalināta tualetes papīra nodrošināšanu varēja padomāt. Noteikti vajadzēja samazināt gaļas izstrādājumu daudzumu maltītēs. Jau lietotu flipčartu un papīra izmantošana nodarbībās –, un tās būtu tikai dažas no lietām, kas, manuprāt, padziļinātu apmācību saturu.

Savukārt kā vienu no pērlēm, kas tapa, pateicoties gan dalībnieku, gan organizatoru radošumam, uzņēmībai un patiesai vēlmei pievērst sabiedrības uzmanību vides jautājumiem, jāmin zaļā akcija Viļņas centrā! Tā bija apliecinājums, ka kreativitātei nav robežu laika vai līdzekļu resursos.

Akcija noritēja trīs savstarpēji saistītās daļās. Visi tās dalībnieki „nēsāja” no papīra taisītus zaļus degunus, kas kalpoja gan kā vienojošs, gan uzmanību pievērsošs akcents. Tālāk „zaļie deguni” dalījās divās grupās – vieni iesaistījās sniegavīra celšanā, bet otri garāmgājējiem dalīja zīmītes ar laba vēlējumiem un aicinājumu kļūt zaļākiem. Šīs ziņas tika uzrakstītas uz pērnajām koku lapām, tādējādi pretendējot ne tikai uz oriģinālitāti, bet arī absolūtu ekoloģiskumu. Tomēr sniegavīrs bija mūsu akcijas galvenais simbols – ar zaļu degunu, brašu augumu un perfektām iemaņām pārstrādāt sevi 100%, neatstājot nekādus atkritumus.

Jebkurā gadījumā – atbildes uz jautājumu, kā veidot zaļus projektus, tika saņemtas. Esošo vietā radās jauni jautājumi. Tika gūta vērtīga pieredze, stimuli, jaunu ideju aizmetņi, potenciāls sadarbības projektu veidošanai un, kas vēl vissvarīgāk, pašattīstībai!

Lelde