Kā tapa photopraphy.lv?

Ideja radīt portālu diskusijām par fotogrāfiju kā radošu un māksliniecisku izpausmes līdzekli sāka iegūt apveidus pirms vairākiem gadiem, kad daļa no mums – portāla photography.lv veidotājiem – sastapāmies un iepazināmies. Jau iepriekš, katrs pa savam bijām interesējušies par fotogrāfiju, kā arī apmeklējuši latviešu fotomākslinieka Andreja Granta rīkotās nodarbības Tehniskās jaunrades nama fotostudijā Annas ielā 2.

Ņemot vērā faktu, ka Latvijā salīdzinoši ar ārvalstīm, pat kaimiņvalsti Lietuvu, nav veidojusies ne izteikta radošās fotogrāfijas tradīcija, ne arī izvērstas diskusijas par fotogrāfiju un ar to saistītām tēmām (šobrīd situācija mainās, kopš pagājušā gada tiek publicēts fotogrāfijai veltīts žurnāls Foto kvartāls), tad nolēmām, ka interneta portāls būtu vispieejamākā un mūsdienu informācijas apritei piemērotākā vide, kurā iesaistīt darboties un izpausties gribošus jauniešus, kā arī jau pieredzējušus kultūras kritiķus un speciālistus.

Portālu esam ieplānojuši kā vidi, kurā prezentēt vēsturē un mūsdienās prominentu, atzītu un mūsuprāt interesantu Latvijas radošo fotogrāfu darbu kolekcijas, kā arī pasūtīt un tulkot dažādus tekstus par ar fotogrāfiju un vizualitāti kā tādu saistītām tēmām. Tā portāls funkcionēs gan kā vide informācijas iegūšanai par aktuāli notiekošo ārvalstīs un Latvijā, gan arī mēģinās veidot kvalitatīvas un argumentētas diskusijas starp jau pieredzējušiem speciālistiem un jauniešiem, kuriem ir interese par fotogrāfiju, bet nav bijusi iespēja šo interesi paplašināt un attīstīt. Darbu pie portāla veidošanas praktiski uzsākām pagājušogad, kad saņēmām finansiālo atbalstu no fonda Jaunatne. Jāatzīst, ka ieceres un mērķi bija daudz grandiozāki, nekā mūsu spēkos izrādījās padarāms.

Pirmkārt jau tas bija pārbaudījums katra iesaistītā apņēmībai un patiesajai interesei ieplānotajā. Daļa bija neapmierināti ar to, ka no lielā darba nevar iegūt nekādu finansiālu atalgojumu, tādēļ visai ātri atdalījās, atstājot mūs pārējos dilemmas priekšā par portāla tehnisko risinājumu (no grupas aizgāja tie, kas bija atbildīgi par portāla programmēšanu un dizaina vīzijas radīšanu). Nācās meklēt palīdzību starp profesionāliem mājas lapu izstrādātājiem, jo meklēt brīvprātīgos, pie tam, domubiedrus, vairs nebija laika. Otrkārt, pats portāls izrādījās daudz apjomīgāks un pēc uzbūves sarežģītāks nekā bijām iedomājušies.

Tā kā mūsu vidū vairs nebija cilvēku, kas ko saprastu no informācijas ievadīšanas un organizēšanas lapā, tad lapas izstrādātājiem nācās veidot arī veselu atsevišķu lapas administrēšanas vidi, kurā var viegli orientēties jebkurš. Arī vākt un apstrādāt materiālus – atlasīt ārzemju autoru tekstus tulkošanai, organizēt tulkošanu, tikties ar fotogrāfiem un iegūt no viņiem attēlus, pašiem rakstīt vienkāršu informāciju par notikumiem vai jau garākus rakstus, rediģēt tekstus un nodrošināt to korekciju –, izrādījās daudz laikietilpīgāks pasākums, jo arī šeit iztrūka vienīgais, kas darbu padara raitu un auglīgu, respektīvi, pieredze.

Neskatoties uz visām likstām, tieši pateicoties portālam un nepieciešamībai tikties ar dažādiem cilvēkiem un viņus uzrunāt, sastapām un iepazināmies ar daudziem līdzīgi domājošiem jauniešiem, kurus lēnām piesaistām savam projektam. Tādejādi sākotnējais portāla darba grupas kodols ir izmainījies un paplašinājies. Pretēji sākotnējiem plāniem projekts ir izrādījies apjomīgs un pamatīgs ilgtermiņa pasākums, kļūdams par praktiski pirmo ievērojamo pārbaudījumu mūsu zināšanām, prasmēm un spējai tikt galā ar problēmām. Tomēr uzskatam, ka iesāktais rit pareizā virzienā un ceram, ka ar laiku mums pievienosies arvien jauni domubiedri ar jaunām idejām. Ieskaties arī tu www.photography.lv!

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.