Kā jaunieši devās iepazīt nakts dabu?

No 2009. gada 1. jūlija līdz 31. septembrim jauniešu kustības Jaunie reindžeri dalībnieki kopīgi ar Gaujas nacionālā parka fonda un Gaujas nacionālā parka administrācijas darbiniekiem īstenoja aizraujošu, piedzīvojumiem un jauniem atklājumiem bagātu jauniešu iniciatīvas projektu "Iepazīsim nakts dabu!", ko finansēja ES programma "Jaunatne darbībā". Projekta laikā notika septiņi pārgājieni un citas daudzveidīgas dabas iepazīšanas aktivitātes, kas galvenokārt norisinājās krēslas, vakara un nakts stundās.

Projekta galvenie mērķi bija veicināt vietējo jauniešu, arī jauniešu ar invaliditāti, interesi un atbildības izjūtu pret dabu, kā arī popularizēt Jauno reindžeru kustību.

Kas ir kustība Jaunie reindžeri, un ko viņi dara?    

Jaunie reindžeri ir starptautiska Eiropas dabas un nacionālo parku federācijas (Europarc Federation) iniciēta jauniešu kustība jeb programma, kas darbojas jau kopš 2002. gada. Eiroparku federācija ir organizācija, kas kopš 1973. gada apvieno ievērojamo skaitu Eiropas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju: dabas un nacionālos parkus, kā arī biosfēras rezervātus.

Jauno reindžeru kustību ieviesušas vairākas īpaši aizsargājamās Eiropas dabas teritorijas, tostarp arī Gaujas nacionālais parks. Šīs kustības galvenais mērķis ir ar dažādām praktiskām aktivitātēm, arī neformālās izglītības palīdzību veicināt jauniešu izpratni un ieinteresētību dabas izzināšanā, dabas aizsardzībā, kā arī vietējo dabas un kultūrvēsturisko objektu saudzēšanā.

Gaujas NP fonds
Gaujas NP fonda mērķi ir atbalstīt Gaujas nacionālā parka galveno uzdevumu sasniegšanu dabas aizsardzībā, kā arī veidot pamatu cilvēku, tostarp jauniešu, iesaistīšanai dabas aizsardzības aktivitātēs. Gaujas NP ir svarīgi, lai jaunā paaudze būtu sociāli atbildīga un saudzētu dabu, apzinātos dabiskās vērtības lokālā kontekstā un nākotnē vēlētos iesaistīties dabas aizsardzības aktivitātēs.

Kā radās projekta ideja?
Jaunie reindžeri ir aktīvi un iniciatīvas pilni jaunieši, un viņiem rodas dažādas idejas. Viena no tām – netradicionālas dabas iepazīšanas iespējas, ar kuru palīdzību varētu ieinteresēt arī citus vietējos jauniešus, kas, iespējams, radītu viņos vēlmi nākotnē iesaistīties dabas aizsardzības aktivitātēs un pievienoties Jauno reindžeru kustībai. Tā radās doma par nakts pārgājieniem dabā ar pievienoto vērtību – katrā pārgājienā izzināt kādu konkrētu Gaujas NP teritorijā esošu biotopu. Ideja tika apspriesta – jaunieši pavadīja ne vienu vien vakaru, spriežot un plānojot, kā tas viss varētu notikt. Tad tapa projekta pieteikums, kas tika iesniegts un vēlāk arī apstiprināts.

Iepazīsim nakts dabu! kopā ar ekspertiem
Projekts sastāvēja no septiņiem pasākumiem, un pārgājieni tika organizēti uz dažādiem Gaujas NP teritorijā esošiem biotopiem: pļavām, ezermalām, mežiem un purviem. Projekta sākumā kustības Jaunie reindžeri dalībnieki smēlās zināšanas no dažādu jomu ekspertiem – dabas pazinējiem, lai pēc tam liktu tās lietā, paši vadot pārgājienus, kuros piedalījās jaunieši no dažādām izglītības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām: biedrības Cerību spārni, Bērnu un jauniešu interešu centra un jauniešu iniciatīvu centra Mērķis.  

Jaunieši entomologa Mārtiņa Kalniņa vadībā uzstādīja gaismas lamatas un pētīja dažādus kukaiņus, kopā ar botāniķi Ilzes Čakari izspēlēja izziņas spēles un izprata pļavu nozīmi dabā – iepazina pļavas vērtīgos augus, kā arī ieguva zināšanas par to, kas ir bioloģiski vērtīgas un nevērtīgas pļavas. Dodoties iepazīt mežu kā biotopu, jaunieši uzzināja, cik nozīmīgs tas ir dažādām augu un dzīvnieku sugām, kā mežs veidojas un attīstās, kas mīt nokaltušā kokā, uzzināja, kā lasīt mežniecības kartes, kā arī pētīja, vai meži Gaujas krastos ir veidojušies dabiski. Pārgājienā jauniešiem bija iespēja vērot sikspārņu spietošanu naktīs, ar ultraskaņas detektoriem saklausīt to izdotās skaņas un no sikspārņu pētnieka Viestura Vintuļa uzzināt par sikspārņu dzīvesveidu. Savukārt pārgājienā uz ezermalu jaunieši iemācījās izgatavot makšķeri, ar lupu pētīja ūdensaugus un ūdens kukaiņus, no vēžošanas speciālista uzzināja daudz jauna par vēžiem un pat mācījās noteikt vēžu sugas.   
Nākamajos pārgājienos jaunie reindžeri paši iejutās vadītāju lomās un stāstīja saviem vienaudžiem par dabu.

Neliels ieskats dažu pārgājienu norisē...
Ikviena pārgājiena sākumā dalībnieki iepazinās, jaunie reindžeri pastāstīja jauniešiem, kas noteikti jāievēro, ejot dabā, un pārbaudīja ikviena ekipējumu, tādējādi rūpējoties par dalībnieku veselību un drošību. Katrā pārgājieniem līdzi gāja arī Gaujas NP darbinieki, kas palīdzēja jauniešiem.

14. augusts
Pulkstenis ir seši vakarā, un Gaujas NP jaunie reindžeri kopā ar bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības Cerību spārni dalībniekiem dodas iepazīt nakts dabu uz vienu no Gaujas krasta gleznainajām pļavām. Jaunieši dodas pārgājienā uz Gūdu klintīm, lai jaunās reindžeres Lindas vadībā iepazītu augus, kas bieži vien redzami arī puķu dārzos pie mājām. Mainīgie laika apstākļi nevienu netraucē, un tiek saņemts uzdevums pēc lapām noteikt savvaļas augus. Iestājoties krēslai, dabā sarosās un savas gaitas sāk nakts kukaiņi un naktstauriņi. Ir īstais laiks izlikt gaismas lamatas. Kad jau pavisam satumsis un tauriņi ievilināti izliktajās lamatās, uz prožektora gaismas izgaismota palaga var sākties to pētniecība. Jaunais reindžers Jānis stāsta pārgājiena dalībniekiem par naktstauriņu dzimtas pārstāvjiem Latvijā. Spītējot lietum, tiek aizvadīts aizraujošs vakars dabā. Pasākuma laikā tiek izspēlētas dažādas vides izziņas spēles, uz ugunskura kopīgi gatavotas vakariņas, slietas teltis, rīta rosme pašā rīta agrumā, vērots, kā pār Gauju paceļas migla. Ne viens vien jaunietis ir sajūsmā par dabas skaistumu vēlajās vakara un agrajās rīta stundās.

25. augusts
Gaujas NP jaunie reindžeri kopā ar Siguldas jauniešu iniciatīvu centra Mērķis dalībniekiem dodas iepazīt dabu vakara stundās. Šoreiz netālu no Sudas purva robežas. Pārgājienā pa mežu jaunais reindžers Emīls aicina dalībniekus vērot, kādas dzīvas būtnes mīt dzīvos un nedzīvos kokos. Savukārt jaunais reindžers Jānis dalās savās zināšanās par dažādu dzīvnieku ragiem. Vakara interesantākais uzdevums ir orientēšanās naksnīgajā pļavā. Katrai komandai, izmantojot tikai lukturīti, jāatrod savas krāsas kartītes, no tām jāsaliek zīmējums un jāatbild uz attēlā redzamo jautājumu, kas saistīts ar kādu Gaujas NP teritorijā esošu smilšakmens atsegumu vai augu. Nākamā diena sākās jau plkst. 5.30. Jaunie reindžeri pamodina pārējos dalībniekus ar pašu izveidotu rīta rosmes programmu. Pēc atspirdzinoša rīta skrējiena jaunie reindžeri stāsta par purva veidošanās procesiem, tur satopamajiem augiem un putniem. Dalībnieku īpašu uzmanību piesaista skaistie zirnekļu tīkli saullēktā un dzidrie dzērvju kliedzieni purvā.

Pasākuma dalībniece Lauma stāsta: “Neskatoties uz izmirkušajām biksēm, pasākums bija ļoti aizraujošs, it sevišķi orientēšanās nakts tumsā. Nedaudz bija bail, tomēr arī interesanti. Pasākuma laikā uzzināju daudz jauna par purviem un mežiem. Labprāt piedalīšos šādos piedzīvojumos vēl un vēl!”

Pēc katra pārgājiena dalībnieki atvadījās un norunāja tikties noslēguma pasākumā, kas notika septembra sākumā. Šī satikšanās bija priecīgs brīdis jauniešiem, varēja dalīties atmiņās par piedzīvoto, kopīgi apēst kliņģeri, apspriest fotogrāfijās iemūžinātos mirkļus un vienkārši jautri pavadīt laiku.

Fotogrāfiju izstāde un plakāts Iepazīsim nakts dabu!
Projekta laikā tapa fotogrāfiju izstāde Iepazīsim nakts dabu!, kas meža skolā Pauguri bija apskatāma Līgatnes dabas takas apmeklētājiem. Tā bija izveidota no jauniešu radītajām fotogrāfijām, kas tapušas projekta laikā rīkotajos pārgājienos. Ikviena fotogrāfija sniedza unikālu skatījumu uz aktivitāšu laikā pētīto, apskatīto un arīdzan izjusto. Projekta laikā tapis arī izglītojošs plakāts par Jauno reindžeru kustību, tās aktivitātēm un informāciju par iespējām pieteikties dalībai jaunajos reindžeros, kas izplatīts Gaujas NP teritorijā esošajās skolās.

Ir gandrīz neiespējami izteikt vārdos jauniešu pozitīvo izjūtu un emociju gammu, kas strāvoja no visiem pārgājieniem un aktivitātēm. Ja nu tomēr tas jādara, tad varbūt šādi: prieks par tik pazīstamām, taču tomēr citādām ainavām, dienai satumstot; jaunatklāsme, pļavā starp smilgām un citiem pazīstamiem augiem ieraugot kādu pilnīgi nepazīstamu, taču tik skaistu un savādu augu; sajūsma par kopā būšanu, čalojot un smejoties pie gailošā ugunskura; sajūta, ka tu esi vajadzīgs, kopīgi slienot teltis un vārot auzu pārslu putru, kas var būt tik neiedomājami garšīga; paļāvība un uzticība, tumsā sekojot priekšā ejošajiem pa pēdām; aizrautība, gatavojot pašam savu pirmo makšķeri; elpu aizraujoša sajūta, vērojot saulrietu purva malā, saklausot dzērvju kliedzienus rīta agrumā un skatoties, kā migla pārklāj Gaujas rāmo plūdumu...

Tas viss tāpēc, lai pierādītu, ka dabu izprast un izzināt var ikviens jaunietis, un dabas pētīšanā un sargāšanā viņi var apvienoties neatkarīgi no vecuma, rakstura vai citām īpašībām, jo viņus vieno daba kā vērtība.

Rita,
projekta Iepazīsim nakts dabu! vadītāja