Kā es atklāju jaunu pasauli!

Zviedrijas Nacionālā Aģentūra sadarbībā ar SALTO Resursu centru iekļaušanai un Jonkopingas pašvaldību no 2009.gada 16. līdz 20. martam rīkoja apmācību semināru par jauniešu līdzdalību sabiedrības dzīves veidošanā vietējā līmenī. Seminārā piedalījās projektu vadītāji, jauniešu līderi, jaunatnes politikas veidotāji un vienkārši jauni cilvēki no Eiropas Savienības valstīm.

Galvenais apmācību mērķis bija apzināt esošās metodes sistēmu jauniešu līdzdalībai vietējā/pašvaldību līmenī, vizualizēt nākotnes scenārijus un prioritātes jauniešu politikai Eiropā.

Es varētu aprakstīt šī semināra saturu un milzīgi lielo informācijas daudzumu, ko ieguvu, tomēr šoreiz sajūta ir citādāka... gribas runāt par sajūtām, par sajūtām, kas deva man spārnus!

Apmācībās bija gan lekcijas, gan semināri, gan prezentācijas, gan diskusijas, gan „brainstormings”, gan citāda veida aktivitātes:
-tika prezentētas un apspriestas katras valsts (piedalījās pārstāvji no 16 dažādām Eiropas valstīm) jauniešu politikas struktūras;
-tika zīmētas - līmētas un, visādi citādi uzlabotas, vietējo pašvaldību struktūras jauniešu politikas jomā;
-tika apspriestas un prezentētas jaunākās un produktīvākās metodes, kā arī notika diskusijas, diskusijas, diskusijas.

Šis bija pirmais starptautiskais apmācību seminārs, kurā piedalījos. Iesaku ikvienam jaunietim izmēģināt iespēju un piedalīties šāda veida apmācībās! Tā brīnišķīgā atmosfēra, kas strāvo šādos pasākumos, jaukie cilvēki, kurus ir dota iespēja, kaut nedaudz iepazīt - tas viss ir tā vērts, pat vairāk vērts, kā sākumā šķiet. Protams, brīžiem likās, ka manam darbam nav jēgas, jo klausoties stāstos no citām Eiropas valstīm likās, ka salīdzinot ar lietām, ko dara viņi, mēs nedarām neko... tomēr tā nav un arī viņiem līdz šim viss sasniegtais ir nācis ļoti grūti un ļoti lēni. Tas nav ne vienas dienas, ne viena gada jautājums, un kā izrādās (pēc citu pieredzes) arī ne viena gadu desmita jautājums.

Daudziem Eiropā arī ir problēmas ar jauniešu integrāciju sabiedrībā, ar jauniešu pasivitāti, ar aktivitāšu trūkumu utt. Tomēr viņu problēmu risināšanas metodes ir daudz pārdomātākas un efektīvākas, bieži vien Eiropā politiskie spēki ir vairāk ieinteresēti un vairāk atbalsta jauniešus. Ja semināra pirmajā dienā, atainojot esošo situāciju pašvaldības līmenī, es iezīmēju tikai pilsētas Domi, tad semināra pēdējā dienā, zīmējot nākotnes vīziju, man ar vienu lapu bija par maz...

Profesionālā ziņā, papildus visām iegūtajām zināšanām, esmu ieguvusi arī 34 potenciālos sadarbības partnerus starptautiskiem projektiem.

Zane,
apmācību dalībniece