Jauniešu starptautiskā apmaiņa Valkas novadā

No 2014. gada 21. līdz 31. augustam viesu namā „Ausmas” Valkas novada Ērģemes pagastā notika starptautiskā jauniešu apmaiņa „BE YOUNG, FREE AND FULFILLED IN COUNTRYSIDE” – „ESI JAUNS, BRĪVS UN PIEPILDĪTS LAUKOS!”, kurā piedalījās 30 jaunieši un viņu līderi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Jauniešu starptautiskās apmaiņas projektu atbalsta un finansē Eiropas Savienības programma „Erasmus+: Jaunatne darbībā”. 

Projekta sadarbības partneri ir biedrība „Atbalsts Valkas ģimenēm” (Latvija), NVO „Studio Joy” (Igaunija) un Moletai district Balninkai basic school (Lietuva)

Projekta mērķi un aktivitātes bija vērstas uz daudzveidīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju popularizēšanu jauniešiem attālinātās lauku teritorijās. Projekta aktivitātes veicināja jauniešu izpratni par personiskās iniciatīvas nozīmi brīvā laika aktivitāšu plānošanā un realizēšanā, kas ir lieliska alternatīva sēdēšanai pie TV un datora vai mobilā tālruņa, kur komunikācija notiek virtuālu, nevis tiešu, dzīvu kontaktu ceļā. 

Projekta laikā realizējot dažādas aktivitātes, jaunieši gan teorētiski, gan praktiski tika iepazīstināti ar neformālo izglītību, tās principiem un piedāvātajām metodēm, brīvprātīgo darbu un programmas „Easmus+: Jaunatne darbībā” piedāvātajām projekta iespējām.  Īpaša uzmanība tika vērsta uz mūžizglītības kompetenču apzināšanos un to pilnveidi visā projekta norises gaitā. Dalībnieki savas apgūtās zināšanas, prasmes un attieksmes atzīmēja savās dienasgrāmatās, kas projekta noslēgumā bija noderīgas YouthPass  veidošanā.  Kā nozīmīgākās projekta gaitā pilnveidotās kompetences jaunieši atzina: saziņu svešvalodās (šajā projektā vadošās valodas bija angļu un krievu), sociālas un pilsoniskās kompetences,  iniciatīvas un uzņēmējdarbības izjūtu, kultūras izpausmes un izjūtu, kā arī spēju rast sev atbilstošāko pieeju jaunu prasmju un zināšanu apguvei jeb prasmi mācīties. 

Projekta ietvaros jaunieši dalījās pieredzē par jau esošajām brīvā laika pavadīšanas iespējām viņu tuvākajā apkārtnē, kā arī meklēja jaunas, savām vēlmēm atbilstošas iniciatīvas. Šo aktivitāšu rezultātā  Lietuvas jaunieši plāno nākotnē aktīvāk izmantot pieejamos vietējos dabas resursus (ezeri) jauniešu brīvā laika organizēšanai, igauņu jaunieši ir gatavi uzņemties iniciatīvu jauniešu vajadzībām atbilstošas sportisko aktivitāšu infrastruktūras sakārtošanā, bet Latvijas jaunieši uzskata, ka brīvajā laikā var nodarboties ar uzņēmējdarbību, kas vienlaikus ir gan hobijs, gan finansiāls atbalsts. 

Jauniešiem bija iespēja apgūt arī daudzveidīgas kultūras, mākslas un rokdarbu prasmes radošajās darbnīcās. Lietuvas jaunieši mūzikas darbnīcā piedāvāja apgūt dažādas rotaļas, bet rokdarbu darbnīcā tika darinātas draudzības rokassprādzes mezglu siešanas tehnikā. Igaunijas jaunieši no „Studio Joy”, kuri ikdienā darbojas ar deju un mūziku, gan paši demonstrēja deju prasmes, gan mācīja tās citiem dalībniekiem. Latvijas jaunieši kopā ar saviem līderiem ļāva iepazīt un izbaudīt sociālo gleznošanu un apgūt pamatprasmes darbā ar mālu. Kultūras vakaros katra no valstīm iepazīstināja ar savām lielākajām vērtībām. Kā izrādījās, lietuviešiem tie ir trīsbalsīgi dziedājumi, latviešiem – dziesmas un nacionālās virtuves labumi, bet igauņi ar tehnoloģiju starpniecību lika iejusties lidmašīnas pasažieru lomā, dodoties iepazīt Igauniju. 

Nelielā izbraukumā pa Igauniju un Latviju projekta dalībnieki iepazinās ar dažādiem tūrisma objektiem un to piedāvātajām iespējām – pilskalnu, pils un alu apskati, dvīņu pilsētu Valku-Valgu un Valmieras sajūtu taku.  Pēc brauciena jaunieši jauktās grupās veidoja savu trīs dienu tūrisma maršruta piedāvājumu jauniešiem pa visām trim Baltijas valstīm. Jaunieši šo uzdevumu veica nopietni, un diskusijas par labāko piedāvājumu turpinājās vēl ilgi pēc aktivitātes beigām, katrai no „aģentūrām” no sirds aizstāvot tieši savu piedāvājumu. 

Sporta dienā katra no valstīm piedāvāja savas sportiskās aktivitātes. Neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, kad bezlietus stundas visās 11 dienās varēja uz pirkstiem saskaitīt un lielākā daļa aktivitāšu notika telpās, iekštelpu sporta diena sagādāja daudz prieka un jaunas ierosmes tālākajām aktivitātēm.

Kā atzina projekta dalībnieki, šajā jauniešu apmaiņā, kuras tēma bija saistīta ar jauniešu brīvā laika pavadīšanu , bija lieliska iespēja līdztekus jau esošajām brīvā laika aktivitātēm apzināties jaunas, ne mazāk saistošas, kā arī iegūt jaunus draugus, ar kuriem kopā vienmēr var izdomāt ko darīt brīvajā laikā. 

Apspriežot nākotnes sadarbības iespējas un tēmas, kas būtu aktuālas, jaunieši un viņu līderi par  saistošākajām atzīmēja – jauniešu sadarbību mūzikas un dejas jomā, apgūstot instrumentu spēles iemaņas un veidojot mūziklu, sportiskās aktivitātes un līderības prasmju attīstīšanu kā nozīmīgu elementu tālākās karjeras veidošanā. 

Kā īpašu notikumu gribas pieminēt Baltijas ceļa 25. gadadienas atcerei veltīto un pašu jauniešu ierosināto pasākumu. Projekta dalībnieki, ņemot līdzi valstu karogus, devās uz tuvumā esošo Latvijas - Igaunijas robežu, kur, sadevušies rokās, nodziedāja visu triju Baltijas valstu himnas, tādejādi godinot šo svarīgo notikumu.

Jauniešu pārdomas:

Man ļoti patika šis projekts, un es ļoti labprāt vēlreiz atgrieztos Latvijā. Mani jaunie draugi ir ļoti jauki un gudri. Es jūs mīlu. Sonata (Lietuva)

Interesants un enerģisks projekts. Daudz jaunu draugu un iespēja uzlabot savas svešvalodu zināšanas. Austleja (Lietuva)

Ļoti jauks un interesants projekts. Man ļoti patika sacensības, spēles un arī viss pārējais. Akvile (Lietuva)

Šis projekts man ļāva satikties ar jauniem draugiem no citām valstīm. Pats interesantākais bija iespēja izrauties no savu brīvā laika aktivitāšu rutīnas, saprast un pieņemt, cik interesantas un daudzveidīgas var būt arī citas brīvā laika nodarbes. Tā bija iespēja to visu pamēģināt. Beidzot sapratu, ar ko jauniešu apmaiņa atšķiras no nometnes. Nikita (Igaunija)

Zini, ar to mālu darboties un to mācīties ir simts reizes interesantāk nekā visu laiku sēdēt pie datora, spēlējot spēles un darot tur citas lietas. Allar (Igaunija)

Man patika kultūras vakari un tūrisma aktivitātes. Es vēl gribētu šādus projektus. Vai ir tāda iespēja veidot apmaiņas projektu, kura beigās var iestudēt mūziklu? Tur varētu būt skolotāji, kas darbnīcās māca visu, kas vajadzīgs, lai to izdarītu. Dziedāt jau es māku un varētu mācīt arī citus, jo daudzus gadus to daru studijā „Joy”. Alīna (Igaunija)

Domāju, ka organizēt šādu projektu nav viegli, jo ir vajadzīgas daudzas un dažādas prasmes, lai panāktu, ka visi jūtas labi un kaut ko arī iegūst. Mans lielākais ieguvums bija iespēja palīdzēt savas grupas līderim, pašam uzņemoties līderību, kā arī iespēja atsvaidzināt un papildināt savas krievu valodas prasmes. Artūrs (Latvija)

Man sākumā bija grūti pildīt uzdevumus, jo šis process ļoti atšķiras no tā, kā tas notiek skolā. Nekad nav vienas pareizās atbildes. Tā ir ļoti grūti. Man ļoti patika visas radošās darbnīcas un viss, kas jādara praktiski. Megija (Latvija)

Laikapstākļi ārā visu projekta laiku, izņemot kādas 2 dienas, visu laiku bija briesmīgi. Drusku žēl, ka tas nenotika siltākā laikā. Bet izrādās, ka arī sliktā laikā, kad netiek ārā, var daudz ko interesantu izdarīt. Es vēl gribu piedalīties jauniešu apmaiņās, ja tikai būs kāds, kas šādus projektus organizē. Man patika spēlēt pa vakariem „Mafiju”. Ronalds (Latvija)