Jaunieši veido īsfilmas Rēzeknē

Rudens viducī Rēzeknē sapulcējās 40 jaunieši un 8 līderi no Latvijas, Itālijas, Portugāles un Rumānijas, lai īstenotu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Jauniešu apmaiņas projektu “Four Wiser Monkeys”, kura rezultātā tika uzņemtas 5 īsfilmas.

Jau pirms apmaiņas īstenošanas jaunieši no šīm 4 valstīm savā starpā izvēlējās viņiem aktuālu tēmu un formu, kurā šo tēmu atklāt. Tās bija īsfilmas ar ideju “Līdzdalība pret vienaldzību”. Projekta uzrakstīšanu uzņēmās divi Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama jaunieši, kurus iedvesmoja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras veidotais pasākums “Projektu nakts”.

Apmaiņa Rēzeknē ilga 7 dienas un apmaiņas beigās, izvērtēšanā jaunieši atklāja, ka šis projekts bija grūtākais viņu pieredzē, bet tajā pašā brīdī ļoti interesants. Kādēļ tas bija grūtākais? Jau dažas dienas pēc apmaiņās Rēzeknes jaunieši stāsta, ka visgrūtākais bija tikt gala ar brīvību, kas tika dota, realizējot savas idejas. ”Bija grūti bez norādījumiem, kā tas pierasts skolā. Laiku aizņēma kompromisa atrašana savā starptautiskajā komandā, kur valodas barjera nepalīdzēja atrast kompromisu ātrāk, toties komandas biedri palīdzēja tulkošanā un rezultāts beigās tika sasniegts”, stāsta Iļja.

Lai īsfilmu veidošanā visiem ir vienādas iespējas un prasmes, jauniešiem bija mājasdarbi, kuros viņi pētīja savu valstu īsfilmas, sagatavoja informāciju par personībām, kas cīnījās pret vienaldzību, bet pirmās 2 apmaiņas dienas bija veltītas teātra, kustības, vizuālās mākslas un mūzikas meistarklasēm, un 1 diena - video veidošanas metodēm un praksei kopā ar video ekspertu. Visas aktivitātes notika neformālā gaisotnē ar neformālās izglītības metodēm, tajā skaitā iepazīšanās, ledus laušanas aktivitātēm, komandu veidošanu utt.

Apmaiņas otrā daļā (3 dienas) katra komanda darbojās pati, katrai komandai bija piešķirts līderis, kurš var palīdzēt ar padomu, vai ar praktiskiem jautājumiem, nepieciešamo materiālu un telpu nodrošināšanu, no līderu nosacījumiem bija tikai laika limiti un SMART metodes pamatprincipi mērķa sasniegšanai. Katru dienu notika izvērtēšana, lai visi jaunieši sanāk kopā, apspriež paveikto un savas problēmas vai mazās uzvaras.  
Dienas steigu vienmēr kliedēja Kultūru vakari, ar nacionālām dejām, spēlēm un gardumiem. Un apmaiņas 7. dienā notika īsfilmu prezentācija Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā, uz kuru atnāca arī vietējie iedzīvotāji.

Īsfilmas var noskatīties  uzspiežot uz šo saiti https://www.youtube.com/playlist?list=PLGxVW6UhYWuEEgKwOA2e7Rz61TiGfjvyF . Atgādināsim, ka jaunieši nav profesionāli videogrāfi, bet amatieri.

 

Rakstu sagatavoja Liāna Merņaka-Ņikitina