Jaunieši sagatavo teatrālu priekšnesumu, kurā uzsver dažādību

Šā gada martā, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs un Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs īstenoja Eiropas Savienības programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" jauniešu apmaiņu “OK!”, kuras mērķis bija attīstīt jauniešu starpkultūru izglītības kompetences un sekmēt jauniešu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu sabiedriskajos procesos, izmantojot dažādas mākslas un teātra metodes.

Jauniešu apmaiņas projekta ideja radās Jūrmalas jaunietēm Vairai Cipulei un Paulai Tārei, piedaloties citā “Erasmus+” jauniešu apmaiņā. Tad kopā ar citiem Jūrmalas jauniešiem tika izlemts, ka teātra metodes palīdzētu mazināt saskarsmes šķēršļus un neformālā gaisotne sekmētu mācīšanās procesu un savstarpējo komunikāciju.

Sagatavošanās process jauniešu ar speciālām vajadzībām iekļaušanai

Lai sagatavotu projekta pieteikumu, tika organizētas klātienes un tiešsaistes tikšanās ar partnerorganizāciju pārstāvjiem, kuru laikā jaunieši pārrunāja projekta mērķus, plānoja aktivitāšu programmu, iespējamos rezultātus un nepieciešamos resursus. Atbilstoši jauniešu idejai un līdzšinējai pieredzei, projektā tika veidota partnerība ar organizāciju “KF Heros” (Jevle, Zviedrija), kuras primārā mērķa grupa ir jaunieši ar īpašām vajadzībām, “Check-In” (Beja, Portugāle), Teračinas sadraudzības pilsētu asociāciju (Itālija) un Kabūras sadraudzības pilsētu asociāciju (Francija). Lai veiksmīgāk sagatavotos jauniešu apmaiņai, 2017. gada decembrī, grupu līderi un jauniete no Latvijas tikās Iepriekšējā plānošanas vizītē (IPV), kas palīdzēja izvērtēt uzturēšanās vietas un aktivitāšu atbilstību jauniešiem ar īpašām vajadzībām, un identificēt neskaitāmas detaļas, kurām jāpievērš uzmanība jauniešu apmaiņas īstenošanas procesā.

Plānojot jauniešu apmaiņu ņēmām vērā, ka katram dalībniekam ir savas vajadzības un iespējas piedalīties projektā. Pats sagatavošanās process bija liela mācīšanās pieredze, jo meklējot labākos risinājumus aktivitāšu telpām, transportam un programmas pilnveidei, bija jāizvērtē dalībnieku specifiskās vajadzības. Lielu atbalstu sniedza dalībnieku ar speciālām vajadzībām pavadošās personas, kas dalījās ar visdažādākajiem padomiem plānošanas procesā un bija jauniešiem līdzās, atbalstot un palīdzot visa projekta laikā.

Atšķirīgiem veselības traucējumiem ir nepieciešami atšķirīgi vides un arī aktivitāšu pielāgojumi. Jauniešu apmaiņā piedalījās jaunieši ar kustību traucējumiem, tāpēc aktivitāšu norises vietas iepriekš izpētījām, pārliecinoties, ka jaunieši jutīsies komfortabli. Lai telpas būtu atbilstošas jauniešu vajadzībām, IPV laikā tiešsaistē sazinājāmies ar jauniešiem un parādījām istabiņas, kas palīdzēja pārliecināties par to atbilstību. Piemēram, lai nodrošinātu dalībniekiem ar kustību traucējumiem transportu, iepazināmies ar pakalpojuma sniedzēju piedāvājumiem un veicām atbilstoša transportlīdzekļa rezervāciju. Tāpat, plānojot pārvietošanos ar vilcienu, rēķinājāmies, ka iepriekš jāinformē AS “Pasažieru vilciens” par konkrētu laiku, bet nezinājām, ka tikai noteiktās vilciena pieturās tiek piedāvāta iespēja uzņemt un izlaist pasažierus ratiņkrēslos.

Projekta programmu gatavojot, ņēmām vērā, ka grupā ir jaunieši, kuriem ir autisms, disleksija, uzmanības trūkuma un hiperaktivitātes traucējumi. Tāpēc aktivitāšu programmā lielu uzsvaru likām uz metožu dažādību, interaktivitāti, norišu vietas maiņu, īsām un biežām pauzēm, metodēm, kas palīdz jauniešiem pašiem adaptēt aktivitātes instrukcijas, laiku un izpildes veidu, darbošanos grupā vai individuāli.

Projekta dalībnieki sagatavo izrādi dažādās sajūtu valodās

Projektā izmantotās metodes un jauniešu pieredzes apmaiņa sniedza vērtīgu ieguldījumu iekļaušanas jautājumu risināšanā. Tas palīdzēja iesaistīt jauniešus, it īpaši jauniešus ar speciālām vajadzībām, attīstīt viņu komunikācijas prasmes, prasmi strādāt komandā un nebaidīties, saskaroties ar dažādības aspektiem. Process, kurā jaunieši kopīgi gatavoja mini-teatrālu priekšnesumu, sniedza viņiem unikālu sociālās mācīšanās pieredzi. Dažādības aspekti šajā procesā bija vienojošais spēks, ļaujot dalībniekiem apzināties sevi kā unikālas personības, tāpēc noslēguma priekšnesums, kas tika demonstrēts plašākai sabiedrībai Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, klātesošajiem atklāja dalībnieku būtību un emocijas.

Video atskats uz projektu: https://youtu.be/yO4bCvQwVIw

Projekta dalībnieku atziņas
“Ieguvu ļoti vērtīgu pieredzi, pavadot laiku ar tik dažādiem cilvēkiem. Šis projekts man ļāva saprast to, ka iesaistīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām patiesībā nav ļoti liela problēma. Tikai jāmēģina vienam otru saprast. Un tas nav sarežģīti, ja saņem drosmi pajautāt un uzklausīt. Projektā bija arī tādi, kuriem ir ļoti sliktas angļu valodas zināšanas, bet mēs atradām veidus, kā komunicēt. Vislabāk man atmiņā ir palikušas tās dienas, kad mēs bijām uz skatuves un kopīgi veidojām savu priekšnesumu,” Jauniešu apmaiņas dalībniece Patrīcija (Jūrmala).
“Es iemācījos izteikt to, ko es patiesībā jūtu, nebaidoties, ka citi par mani smiesies vai padomās, ka esmu kaut kāds dīvainis. Pēc šīs jauniešu apmaiņas man ir vieglāk sarunāties ar svešiniekiem,” Patric (Jevle).
“Es sapratu, cik svarīgi ir sarunāties un klausīties. Reizēm cilvēki var saprast kaut ko citu, un tas rada daudz problēmu. Ir jābūt pacietīgiem, lai izskaidrotu, ko mēs gribam pateikt, it īpaši, ja otru cilvēku nepazīstam tik labi. Arī bez vārdiem var uzmundrināt un aicināt citus būt drošākiem, nebaidīties pateikt to, ko tajā brīdī patiesībā jūt,” Camilla (Teračina).
“Mūsu idejas var izteikt ar vārdiem, bet tos var izteikt arī ar mākslu. Un mūsu bailes arī var izteikt ne tikai ar vārdiem, bet lielākajai daļai no mums nav pārliecības un iniciatīvas, lai to izdarītu. Šajā apmaiņā mēs izaicinājām sevi atklāt vairāk, izmantojot mūziku, kustību un emocijas. Visspilgtāk prātā ir palicis tieši tas, ka mēs izzinājām savas emocijas, izmantojot klusumu, kas citiem par mums atklāja vairāk nekā vārdi,” Clara (Beja).

 

Linda Kalniņa-Roderte, Jūrmalas pilsētas jaunatnes lietu speciāliste