Jaunieši pēta savu radošumu apmācībās „Ideas are no Birds”

Apmācību kurss „Ideas are no Birds” pulcēja dalībniekus no 12 valstīm, lai ļautu viņiem labāk izprast savu radošumu, kā arī pētīt problēmas jaunatnes jomā dažādās valstīs. Vienpadsmit dienu laikā, ko dalībnieki pavadīja Latvijā, viņi caur dažādām aktivitātēm ieguva zināšanas, prasmes un līdz ar to netiešā veidā uzlaboja jauniešu darba jomas kapacitāti savās valstīs. Kā priekšnoteikums projekta veiksmes noteikšanai bija arī sākotnēji izvirzītais mērķis – izmantojot starpnacionālo grupu diskusijās radušās atziņas un apmācību laikā iegūtās zināšanas, dalībnieki praktiski meklēs risinājumus aktuālām problēmām.

Starptautiskā apmācītāju komandā izstrādātā programma ļāva iegūt un papildināt zināšanas par ideju radīšanas metodēm, dažādām pieejām savu ideju prezentēšanai un inovatīvai publicitātes veicināšanai. Sākotnēji šādas tēmas tika izvēlētas, jo bija vēlme izmantot jauniešu darbā pēc iespējas vairāk noderīgu zināšanu un metožu no biznesa pasaules, vienlaikus piesaistot arvien vairāk kapacitātes nevalstiskajā sektorā un veicinot dalībnieku individuālo izaugsmi un nodarbinātības iespējas nākotnē. Ar partneriem projekta izstrādes posmā tika vienbalsīgi arī noteikts – projekta rezultāti sniegs visvairāk ieguldījumu tēmas izpratnē un projekta pēctecībā tikai tad, ja tie ir nākotnē reāli īstenojami, tāpēc tika izlemts, ka galvenais apmācību laikā būs darbnīcas, kurās dalībnieki starptautiskās komandās radīs risinājumus un projektu idejas, kas palīdz tikt galā ar konkrētam problēmām.

Diskusijās pirms projekta sākotnēji izfiltrējās vairākas problēmas, ar kurām plānojām strādāt, taču realitātē, diskusijās ar projekta dalībniekiem, kļuva skaidrs, ka viņiem visvairāk noderīgi būtu risinājumi un praktiskas idejas par to, kā piesaistīt un ieinteresēt jaunus cilvēkus kļūt aktīvākiem un kopīgiem spēkiem radīt saliedētāku sabiedrību. Tā arī bija galvenā tēma, ar kuru viņi strādāja, un varēja atrast atsevišķas līdzības viņu valstīs. Sākotnējo trīs problēmu risinājumu vietā tika radītas deviņas projektu un publicitātes kampaņu idejas, kuras dalībnieki uz vietas arī sāka izstrādāt. Tika izplānotas vairākas jauniešu apmaiņas, apmācību kursi, festivāls, radošā telpa vietējiem māksliniekiem, kā arī neformālās izglītības koncepts un mājaslapa zināšanu papildināšanai.

Tieši praktiskā projektu izstrādē dalībnieki ieguva visvairāk – viņiem bija iespēja klātienē piedzīvot darbu starptautiskā komandā un mērķtiecīgi strādāt pie vienas idejas praktiskas attīstīšanas, kas kopumā ļāva gūt noderīgas pamatiemaņas darbam ar jauniešiem un sabiedrību savā valstī kopumā. Vairākām komandām koncepta sagatavošana iekļāva arī Jaunatne darbībā pieteikuma formas galveno sadaļu aizpildīšanu, un ilgtermiņā tas sniedzis daudzsološu rezultātu – trīs no projektu idejām jau ir realizēšanas stadijā un tiek rakstīti pieteikumi apmācību kursiem un jauniešu apmaiņām Latvijā, Itālijā un Vācijā. Šīs idejas tiek attīstītas ar apmācītāju palīdzību arī pēc apmācību kursa, kas ļauj dalībniekiem veiksmīgāk izpildīt formalitātes un radīt pēc iespējas augstākas kvalitātes projektu. Pēc dalībnieku vārdiem, tie tiks realizēti galvenokārt tāpēc, ka apmācību laikā gūtā iedvesma un pašapziņas celšanās ir ļāvusi noticēt saviem spēkiem, savukārt iegūtās zināšanas un atbalsts palīdzējis abstraktu ideju ar domubiedru palīdzību novest līdz praktiskam plānam un ieraudzīt tās nozīmību Eiropas mērogā.

No dalībnieku personīgajām atziņām noteikti var manīt, ka liela daļa ne tikai iemācījās praktiskas iemaņas, ieguva draudzīgus kontaktus visā Eiropā, bet arī kā vienu no galvenajiem ieguvumiem minēja iedvesmu un pozitīvu darba sparu nākotnei. Viņi saprata, ka ikviens ar nelielu atbalstu spēj kaut ko mainīt, un dažādās kultūras, uzskati un pozitīvā gaisotne dalībnieku komandā ļoti veicināja garīgo izaugsmi un dažādu mentālo barjeru pārkāpšanu. Vairāki dalībnieki apmācību laikā saprata, ar kādu jomu saistīt savu nākotni profesionālā ziņā, citi izlēma veikt drastiskas izmaiņas personīgajā dzīvē.

Kopumā var manīt, ka dalībnieku izcelsmes un kultūras daudzveidība, daudzpusīgā programma un citi veiksmes faktori ir ļāvuši dalībniekiem piedzīvot plašu ieguvumu spektru – gan profesionālā, gan personīgajā jomā, un daudzajās apmācību dienās gūtie iespaidi un iedvesma motivēs šīs atziņas un iemaņas izmantot arī nākotnē.

Ieva Miltiņa