Jaunieši jauniešiem - jaunai izpratnei par meditāciju

No šā gada 01.- 08. jūlijam norisinājās biedrības „Metamorfoze” (Rīga) organizētais jauniešu apmaiņas projekts „Jaunieši jauniešiem - jaunai izpratnei par meditāciju”. Apmaiņā piedalījās 21 jaunietis no četrām valstīm - Latvijas, Spānijas, Bulgārijas un Turcijas.

Projekta mērķis bija veicināt meditējošu jauniešu savstarpējas sadarbības veidošanos Eiropas līmenī un mainīt plašākā sabiedrībā pastāvošos - kļūdainos stereotipus un interpretācijas par meditāciju un cilvēkiem, kas ar to ir saistīti.

Apmaiņas laikā dalībnieki piedalījās daudzveidīgās, savstarpēju mijiedarbību un sadarbību veicinošās aktivitātēs un praktizēja dažādas meditāciju tehnikas - jogu, aikido, mantru dziedāšanu, Vippassanu, spontāno mākslu, deju, kontaktimprovizāciju u.c. Gandrīz katru vakaru norisinājās starpkultūru vakari, kuru ietvaros jaunieši prezentēja savu valstu meditāciju tradīcijas un dalījās savos viedokļos un pieredzēs. Šāda veida savstarpējā mijiedarbība un komunikācija radīja pamatus brīnišķīgai turpmākajai sadarbībai un draudzībai, kā arī padziļināja jauniešu izpratni par tēmu uz kultūru daudzveidības fona.

Projekta sagatavošanas posmā dalībnieki veica pētījumu par izplatītākajiem stereotipiem par meditāciju savās valstīs un apmaiņas ietvaros, balstoties uz veikto pētījumu rezultātiem, apzināja trīs Eiropas līmenī pastāvošos  izplatītākos stereotipus par meditāciju. Un tie bija/ ir šādi:

1) Meditācija ir saistīta ar noteiktu kultūru, reliģiju un/ vai tēliem (Buda, Krišna utt.);
2) Meditācija ir izolācija un atsvešināšanās no realitātes;
3) Meditācija pieprasa noteiktu dzīvesveidu (diētu, rituālu praksi u.tml.).

Kaut arī lielākajai daļai jauniešu bija iepriekšēja meditācijas pieredze, dalība apmaiņā mainīja arī viņu personisko izpratni par tēmu.

Turcijas komandas dalībnieks Aykuts atzina: ”Ir tik daudz, ko teikt, bet tas nav vārdiem aprakstāms. Agrāk es valodai piešķīru lielu nozīmi, tomēr šeit, „Kalniņos”, es atskārtu, ka ir iespējama arī cita veida komunikācija. Ir daudzas lietas, kuras mēs varam pateikt tikai caur pieskārienu, apskaušanos vai acu kontaktu. Un šī bija manu prātu mainoša pieredze. Agrāk es biju pieķēries noteiktai izpratnei un interpretācijām par meditāciju, tomēr apmaiņas laikā mani priekšstati tika sagrauti - pozitīvā veidā sagrauti. Es atklāju, ka meditācija ir kas daudz vairāk, nekā es biju iztēlojies.. tā ir pilna prieka, mīlestības, apzināšanās un dzīves..”

Strādājot ar stereotipiem,  jaunieši nonāca pie negaidīti kreatīva risinājuma tam, kā atspoguļot savu izpratni par meditāciju un mainīt plašākā sabiedrībā pastāvošos priekšstatus par to. Sadalot pienākumus un lomas, dalībnieki radīja humoristiska rakstura īsfilmu, caur kuru centās atainot šos stereotipus, tos atveidojot pastiprināti pārspīlētā veidā. Tomēr visa šīs filmiņas būtība bija par to, ka:

- Meditācijai ir universāls raksturs, un tā nav piesaistīta noteiktai kultūrai vai rituālu praksei. Spēja būt meditatīvam nozīmē spēju būt šeit un tagad, klātesošam katrā savas dzīves mirklī. Un šis ir mūsu dabiskākais stāvoklis, ja vien mēs to nenomācam ar iedomātām pagātnes drāmām un/ vai nākotnes ilūzijām.
- Meditācija ir vistiešākajā mērā saistīta ar iesakņošanos realitātē, nevis atsvešināšanos no tās. Tā ir saistīta ar spēju pilnvērtīgāk izmantot savu prāta potenciālu un neidentificēties ar nomoda sapņiem un emocijām, kas bieži vien aizmiglo mūsu skatienus un neļauj saskatīt reālās dzīves situācijas. Meditācijas tehniku prakse palīdz cilvēkiem saskatīt dzīves kopsakarības un izjust visa vienotību. Šādas pasaules uztveres kontekstā, cilvēks nevis izolējas, bet, apzinoties savu autentisko lomu, uzņemas līdzatbildību par apkārt notiekošo.
- Uzsākot meditācijas tehniku praksi, cilvēkam nav krasi jāmaina savs dzīvesveids - jāpievēršas askētismam, sarežģītu pozu izpildei vai saules ēšanai. Meditācijas prakse var un lielākoties veicina dzīvesveida maiņu - tomēr tas nāk dabiskā un nevis sevis apspiešanas veidā.

Projekta rezultāti - dokumentālās filmas, foto kolāžas un dalībnieku atsauksmes un komentāri tiks publicēti populārākajos sociālajos tīklos un tiks demonstrēti trīs katras pārstāvētās valsts skolās un augstskolās.

Sekot ar projekta norisi un rezultātiem saistītajai informācijai ir iespējams:
https://www.facebook.com/pages/Metamorphosis/587907267889164?hc_location...
Video:  http://vimeo.com/70278569

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.