Jaunieši ar vērtībām iekaro pasauli

2012. gada augustā Itālijas pilsētā Asīzē 16 jaunieši no Latvijas un 14 no Itālijas piedalījās kopīgā, ES programmas „Jaunatne darbībā” līdzfinansētā projektā „Youth with values” - „Jaunieši ar vērtībām”. Projekta dalībnieks, jēkabpilietis Pēteris stāsta, ka rakstīt projektu iedvesmojis Sv. Francisks. Viņa ietekmē izraudzīta gan projekta norises vieta – Sv. Franciska dzimtā pilsēta Asīze, gan projekta tēmas „miers”, „vienlīdzība”, „brālība” un „cieņa pret atšķirīgo”, ko 13.gs. dzīvojošais Francisks sludināja savos sprediķos.

Pēteris atzīst: „Dīvaini apzināties, ka, neskatoties uz aizritējušajiem gadsimtiem, ir vērtības, kas paliek aktuālas arī mūsdienu sabiedrībai, tostarp Eiropas Savienības politikas veidotājiem."

Sākotnēji gan jauniešiem esot šķitis, ka programma neatbalstīs reliģiskas ievirzes projektu, tomēr tas izrādījies tikai stereotips.

Pateicoties programmas atbalstam, Itāļu un latviešu jaunieši 7 dienas kopīgi varēja piedalīties dažādās pašu organizētās neformālās izglītības aktivitātēs – diskusijās, individuālajā un grupu darbā, radošajās darbnīcās u.c. aktivitātēs. Tām paralēli kopīgi tika apskatītas Asīzes skaistākās vietas, ar kurām gandrīz visām saistīts kāds stāsts par Sv. Francisku. Projekta dalībniece Irēna no Daugavpils atzīst, ka patiesās vērtības ir atklājusi tieši caur Sv. Franciska dzīves piemēru, caur klusumu, kas piedzīvots, atstājot pilsētu un dodoties 4 km augstajā kalnā un izstaigājot Franciska mītās takas.

Savukārt projekta dalībniecei Martai no Rīgas vislabāk atmiņā palicis pie viesnīcas pavisam spontāni izraisījies deju vakars, kurā visi projekta dalībnieki iesaistījušies ar lielu azartu un prieku, tāpat kopīgā dziedāšana Asīzes skvēros un laukumos. Jaunieši atzīst, ka apmaiņas pasākums visiem ir liels ieguvums, jo šāda veida garīga un kultūras pieredze atver jaunus apvāršņus un dod iespēju veidoties par personību, kura savu dzīvi veido saskaņā ar Baznīcas sludinātajām vērtībām, cienot un izprotot citas ticības un kultūras.

Projekta „Youth with values” dalībnieki aicina visus Latvijas katoļu jauniešus nebaidīties un rakstīt visdažādākos projektus ES programmai „Jaunatne darbībā”, arī par tēmām, kas saistītas ar ticību un Baznīcu. Viņi saka: „Ja izdevās mums, izdosies arī jums!"

Projektam var sekot http://www.facebook.com/ProjectYouthWithValues?filter=3
Projekta koordinatore Baiba