Izproti mīlestību!

Cik bieži jaunietis, apceļojot Eiropu, iepazīstot citu valstu kultūru, tradīcijas, izzina šādus jautājumus: kāda ir ģimenes dzīve Grieķijā? Kādā vecumā Itālijas jaunietis kļūst patstāvīgs? Kādas ir kāzu tradīcijas Spānijā? Kādā vecumā Rumānijas jaunieši viens otram saka jāvārdu?

Idejas rašanās
Kad jaunieši tikās kontaktu veidošanas seminārā Itālijā, radās ideja par kopīga projekta īstenošanu, lai izzinātu šos jautājumus un radošā gaisotnē diskutētu par mīlestības nozīmi mūsdienu jauniešu izpratnē. Tā kā jaunieši Eiropā ir maz informēti pat par mūsu valsts atrašanās vietu, nemaz nerunājot par kultūru vai nacionālajām īpatnībām, par pasākuma norises vietu izvēlējās tieši Latviju.

Apmaiņa
Ar programmas „Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu jauniešu biedrība „ideA” laika posmā no 14. līdz 23. martam Cēsu rajona Straupes pagastā viesu namā „Bērzi” pulcēja vienkopus 35 jauniešus (vecumā no 18 līdz 25 gadiem) no Grieķijas (organizācija „Antigone”), Itālijas („Campus”), Spānijas („Intercambia”), Rumānijas („Zamolxes Foundation”) un Latvijas („ideA”), lai kopīgi īstenotu jauniešu apmaiņas projektu „UNDERSTANDING LOVE”, kuras laikā jaunieši diskutēja par mīlestības, attiecību un ģimenes dzīves īpatnībām dažādās valstīs.

Desmit dienu laikā, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes, piemēram, diskusijas, prezentācijas, simulāciju un lomu spēles, tika izzinātas cilvēku savstarpējās attiecības un izpētīta ģimenes dzīve, – katrā valstī tā ir ar savu unikalitāti, savām iezīmēm, tradīcijām un kultūras īpatnībām.

Apmaiņu tematiski var dalīt trijos posmos: pirmais posms tika veltīts iemīlēšanās, aplidošanas tēmas izpētei visās projekta iesaistītajās valstīs; otrais posms – bildināšanas un precību izpētei, savukārt trešais posms – tipiskas ģimenes dzīves izpētei.

Lai veicinātu savstarpējo konkurenci gan starp puišiem, gan meitenēm, tika rīkots konkurss par Mr&Mrs Understanding Love, kura laikā dalībniekiem ar dažādu uzdevumu palīdzību bija jāpasniedz sevi kā labāko vīru vai sievu. Šajā aktivitātē izpaudās jauniešu brīnišķīgās radošās prasmes (dziesmas, dejas, dzeja un citas aktivitātes).

Atziņas no projekta dalībniekiem: „Mēs esam vienādi, dzīvodami uz vienas planētas Zeme, bet tajā pašā laikā katrs esam unikāls, ar savu individualitāti un personības iezīmēm. Mīlestība ir viss mums apkārt, ģimene un attiecības ir tikai viens no veidiem mīlestības izpausmei.”

Diskusijas
Pirmajā apmaiņas posmā jaunieši ļoti daudz diskutēja, sprieda un analizēja mīlestības aspektus. Darba procesā bija jaušama īpaša gaisotne, cilvēciskais un uzticamības faktors, kas šāda veida projektos starp dalībniekiem ir ļoti būtisks.

Visaktuālākais jautājums, kas radīja diskusiju starp visiem dalībniekiem, ir jaunieša patstāvīguma uzsākšana un ģimenes veidošana.
Piemēram, tipiskās sievietes un vīrieša tēla veidošanā un arī meklēšanā parādījās dažādas gan vizuālas, gan rakstura iezīmes. Grupu darbos izveidotie tēli norādīja: sievietēm ir svarīgi ne tikai pretējā dzimuma izskats, bet arī vīrieša iekšējā pasaule, savukārt vīriešiem sievietes tēla veidošanā būtiska ir āriene. Protams, tas ir ļoti individuāli, tā nav kultūru atšķirība, bet gan katra personīgās prasība un vēlme.

Fakti, ko atklājām projekta laikā
- Grieķijā jaunietis jau agri kļūst patstāvīgs, savukārt Itālijā jaunietis līdz pat 28 gadu vecumam dzīvo pie vecākiem un tikai pēc tam uzsāk patstāvīgu dzīvi.
- Kāzu tradīcijas katrā valstī ir atšķirīgas un īpašas, bet visās ir kopīgs: bildināšana, gatavošanās process, pašas kāzas, svinības un kāzu ceļojums. Tā kā šobrīd pasauli skārušas finansiālas problēmas, kāzu svinībām tiek veltīts mazāk laika.
- Kad Grieķijā kāds precas, svētki ir visā pilsētā un jebkurš var būt jaunā pāra viesis. Rumānijā, Latvijā, Grieķijā un Itālijā laulība jauno vidū nav tik aktuāla kā agrāk. Būtiskāka nozīme ir tam, ka starp abiem cilvēkiem ir uzticamas, ciešas un patiesas jūtas. Ģimenes veidošanai pievēršas vecumā no 24 līdz 28 gadiem.
- Spānijā ļoti liela nozīme ir ģimenes vērtībām. Ģimeni dibina jau 20–24 gadu vecumā, un kāzu procesā iesaistās visa jaunā vīra un jaunās sievas dzimta.
- Ģimenes dzīve Vidusjūras valstīs (Spānija, Itālija, Grieķija) ir daudz ciešāka, vairākas paaudzes piedalās jaunās ģimenes veidošanā un atbalsta tās.
- Līdzīgas ģimenes tradīcijas ir novērojamas Latvijā un Rumānijā, kur ģimenes nozīme ir salīdzinoši mazāka. Lielā kopā sanākšana notiek tikai īpašos svētkos (Lieldienas, Ziemassvētki, apaļās jubilejas, kristības u. c.).

Organizēšana
Ikdienas darba valoda bija angļu, kas dalībnieku vidū īpašas grūtības nesagādāja. Prieks bija par dalībnieku atsaucību, kad kādam bija nepieciešama informācijas precizēšana savā dzimtajā valodā. Tas vairāk bija raksturīgi Spānijas grupai, taču tas darba procesam netraucēja. Kās dalībnieks no Latvijas priecājās: “Vislielākais prieks man bija par spāņiem, kas ar savām mazajām angļu valodas zināšanām tomēr runāja angliski, piedalījās visās aktivitātēs, bija ļoti draudzīgi, laipni un ļoti izpalīdzīgi. Šķiet, no viņiem šķirties bija visgrūtāk.”

Secinājumi
Tā kā jauniešu biedrība „ideA” ir salīdzinoši jauna organizācija, šis bija pirmais starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts. Grūtības, ar kādām mēs saskārāmies, galvenokārt bija laikapstākļi (ziemas pretošanās pavasarim) un gripas vīruss Latvijā, kas skāra arī mūs apmaiņas dalībniekus. Tomēr arī tāda pieredze ir nepieciešama, lai zinātu, kā rīkoties. Papildu ārsta apmeklējumiem latviešu grupa katram dalībniekam sarūpēja ķiploku kaklarotu. Visa projekta darba procesam paralēli svarīga bija organizatoriskā puse, ko apmaiņas beigās izvērtēja paši dalībnieki.

Citiem jauniešiem iesakām aktīvi darboties un savas radošās idejas izpaust projektos ne tikai nacionālā līmenī, bet arī starptautiski. Šī pieredze sniedz lielāku izpratni gan par sevi, gan citiem atšķirīgu kultūru cilvēkiem. Šķēršļi būs vienmēr, bet tie mums ir doti, lai mēs sevi pilnveidotu un stiprinātu.

Kristīne un Elita,
jauniešu biedrība „ideA”