Izaicinājums kļūst par aicinājumu

2016.gada 1.decembris. Satraukums, gaidas. Rīgas lidosta. Un tur jau viņa nāk – mūsu Klemensa, smaidoša, atvērta un tūlīt tik silta un savējā, ka mulsums, satraukums, neziņa – šobrīd gan tikai sagaidītāju (skolas direktora A.Medņa, projektu asistentes E.Nagles, projektora koordinatores I.Zvaigznes) sejās –  klīst. Mūsu franču meitene, pasaules elpa un dvesma…

2016.gada 5.decembris. Sākums iepazīšanās un draudzības ceļam 8 mēnešu garumā. Joprojām mulsums. Skolēnu un arī Klemensas sejā. Sagaidītāju skolas zālē ir daudz (visi skolēni, skolotāji), izspēlējam mūsu rotaļu “Kas dārzā”, apdāvinām mūsu ciemiņu (pagaidām ciemiņu!).

Un tad jau viss aiziet un notiek. Iepazīšanās ar klasēm. Piedāvājumi mācīties angļu valodu gan skolēniem, gan skolas darbiniekiem, gan vecākiem. Ja nu kādam tas nešķiet gana saistoši, jo angļu valodu, redz, zinu, lūdzu, mācies franču valodu, iepazīsti rokenrola pasaules valdzinājumu!

Dienas cita pēc citas veras garās jo garās, krāšņās jo krāšņās krellēs – un daiļās rotas darinātāji esam mēs visi. Tveram, baudām, mācāmies, uzzinām, gūstam prieku no katras satikšanās reizes, eksperimentējam. Braucam ekskursijās kopā ar Klemensu. Aicinām uz klases vakariem.

Ļaujam vadīt arī stundas. Mums ir pašiem savas citādās stundas ar Klemensu, kura, šķiet, ir gatava jebkādam izaicinājumam, aicinājumam, gatava būt, iet, darīt.

Mūsu Klemensa… Dažkārt šķiet, ka būs nepieciešams viņu klonēt vairākkārtīgi, jo visiem vienā laikā nepietiek, jo skolēni, ieraugot Klemensu, uzreiz visi nevar pieskarties, parunāties, paaicināt tieši uz to spēli, kuru viņi ir izdomājuši. Brīnišķīga ir mūsu Klemensa, kura kopā ar skolēniem dodas sniega kaujās, kura kopā ar 4.a klases skolēniem Zemes stundas aktivitāšu ietvaros nakšņo skolā un sveču gaismā runā arī par nopietnām lietām, kura kopā ar 3.a dosies putnu pētīšanas ekspedīcijā, kura….Tā varētu bezgalīgi turpināt 4 mēnešos (ak, jau puse laika ir aizskrējusi!) paveikto.

Izaicinājums izvērtās par aicinājumu un iedrošinājumu ļauties jaunām vēsmām, jaunām idejām un pasaules elpai, kas līdz ar fantastisku cilvēku no citas kultūras kā atspirdzinošs gaiss ieplūda un ieplūst, un ieplūdīs skolā.

Gulbenes vidusskola īsteno programmas Erasmus+: Jaunatne darbībā finansētu Eiropas Brīvprātīgā darba projektu "Gain from giving" (2016-2-LV02-KA105-001254)

 

Iveta Zvaigzne,
Gulbenes vidusskolas direktora vietniece, EBD projekta koordinatore