Īstermiņa Eiropas Brīvprātīgais darbs Valmierā

Lai sniegtu iespēju jauniešiem no visas Eiropas piedalīties starptautiska gaisa balonu festivāla "Valmieras Kauss" organizēšanā, radītu interesi par gaisa balonu sportu un īstenotu starptautiska līmeņa sacensības, dzima šis projekts “Valmieras Kauss 2013”.

Ņemot vērā to, ka šis jau ir starptautisks pasākums, radās ideja padarīt pasākumu interesantāku pašiem dalībniekiem, piesaistot starptautiskos brīvprātīgos. Tādējādi kopā pārstāvēto valstu skaits (dalībnieki un brīvprātīgie) bija 14.

Spilgtākās atmiņas

Izvēloties pa vienam dalībniekam (izņemot Īslandi, kuru pārstāvēja 2 brīvprātīgie), radās lieliska vide, kurā jauniešiem nācās cieši sadarboties un radīt idejas pasākuma organizēšanai un ideju ieviešanai. Visspilgtākās atmiņas saistītas ar jauniešu apmācībām gaisa balonu sporta jomā, kur tika piesaistīts profesionāls pilots (Latvijas čempions gaisa balonu sportā) un tika veikti reāli treniņlidojumi - atmiņas, kas pavadīs jauniešus visu mūžu.

Kas mainījies brīvprātīgo dzīvē?

Jaunieši (gan ārvalstu, gan vietējie) labāk izprata mobilitātes nozīmi un starptautiskās pieredzes nozīmi - šobrīd liela daļa jauniešu īsteno aktivitātes, kas tuvas viņu pašu interesēm. Piemēram, Spānijas un Portugāles brīvprātīgie vēlējās izmēģināt pirmo reizi uzstāties uz skatuves ar ģitārspēli, kas arī tika īstenots. Šobrīd jauniešiem ir sava grupa, kas koncertē Portugālē un Spānijā. Vietējiem jauniešiem tas deva iespējas apzināties mobilitātes nozīmi un daļa no vietējiem brīvprātīgajiem arī ir piedalījušies starptautiskās apmaiņās, iepazīstot neformālo izglītību.

Ko ieguva pilsēta/organizācija/novads?

Valmiera uz 2 mēnešiem kļuva par brīvprātīgo mājvietu un mazā pilsētā 10 ārvalstu jauniešu klātbūtne ir jūtama. Tāpat pilsētā tika iesaistīti arī jauni vietējie brīvprātīgie, pateicoties ārvalstu brīvprātīgo aktivitātēm (info telts, mīmu šovs tuvējās pilsētās un citi pasākuma izplatīšanas pasākumi).

Projekta norises vieta: Valmiera
Iesaistītās valstis: Islande, Spānija, Portugāle, Itālija, Rumānija, Austrija, Armēnija, Moldova, Gruzija.
Dalībnieku skaits: 10.

Uldis Dūmiņš, Zemgales NVO Centra valdes priekšsēdētājs