„Here we are, include us!”

No 2013. gada 7. - 12. maijam piedalījos apmācībās Bratislavā, kas bija veltītas jautājumiem par jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu sabiedrībā. Apmācību komanda bija patiesi starptautiska, jo kopumā bija pārstāvētas vairāk nekā 15 valstis, piemēram, Slovākija, Čehija, Serbija, Igaunija, Portugāle, Spānija,  Krievija un vairākas citas.

Dalība šajā pasākumā man bija  patiesi interesanta ne vien tāpēc, ka apmācību laikā uzlaboju darbam organizācijā nepieciešamās zināšanas, bet arī tāpēc, ka guvu ieskatu līdzīgu organizāciju pieredzē un Bratislavā pavadīto dienu laikā izdevās nodibināt jaunus sadarbības kontaktus. Dalība apmācībās bija patiesi ļoti noderīga ne vien  no izzinošās, bet arī  no praktiskās puses, jo apmācību organizatori bija atlasījuši 20 organizācijas, kas nodarbojas ar jaunu cilvēku ar ierobežotām iespējām (finansiālām, ģeogrāfiskām, sociālām u.tml.) jautājumiem.

Man kā nevalstiskās organizācijas pārstāvei bija svarīgi, ka šāda pasākuma ietvaros tika dota iespēja pārējos dalībniekus iepazīstināt ar savu organizāciju, tās mērķiem un uzdevumiem, kā arī Latviju  - mūsu kultūru, cilvēku ikdienu un tradīcijām. Lielākā daļa apmācību dalībnieku iepriekš neko par Latviju nebija dzirdējuši, tāpēc ar lielu interesi jautāja par mūsu ikdienas dzīvi.

Man ļoti patika, ka  dažādu uzdevumu risināšanas procesā un grupu darbos izdevās satikt  līdzīgu organizāciju pārstāvjus, kā arī iepazīties ar viņu pieredzi, darbības specifiku un sabiedrības attieksmi.

Apmācību laikā man īpaši saistošas bija tēmas, kas tika veltītas  praktiskam ieskatam ES programmā „Jaunatne darbībā” un ierobežoto iespēju klasifikācijai,  kā arī nevalstisko organizāciju sertifikācijas jautājumiem, jo līdz šim man nebija priekšstata par šiem jautājumiem.

Tā kā darba grupās piedalījās  dalībnieki ar dažādām fiziskām iespējām un  pieredzi situāciju risināšanā, uzdevumu risināšana  man ļāva uzlabot saskarsmes, prezentāciju,  svešvalodu zināšanas,  precizitāti un argumentācijas prasmes. Apmācības palīdzēja uzlabot komunikācijas prasmes, it īpaši strādājot internacionālā komandā.

Dalība šajā projektā man  palīdzēja celt  motivāciju turpināt aktīvi strādāt,  veicinot jauniešu ar ierobežotām finansiālām, sociālām un ģeogrāfiskām iespējām iesaisti sabiedrībā.  Esmu droša, ka apmācību laikā nodibinātie kontakti palīdzēs sekmēt  Latvijas jauniešu dzīves apstākļu uzlabošanos un starpkultūru dialogu!

Sintija