Get together – stay together*

No 21. oktobra Rēzeknē tika realizēts nedēļu ilgs starptautiskais apmaiņas projekts „Get together” programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros. No Rēzeknes projektā piedalījās četri jaunieši no Rēzeknes 1. vidusskolas – Mārtiņš Sināts, Baiba Baltace, Ruta Gaidule un Kārlis Staris, kā arī projekta līdere Linda Vanaga.

Mēs, 20 fantastiski cilvēki no četrām valstīm – Rumānijas, Polijas, Turcijas un Latvijas – satikāmies, lai projekta „Get together” ietvaros iepazītos ar citu valstu skolēnu pašpārvaldēm un kopēja darba rezultātā izveidotu ieteikumus savas skolas pašpārvaldei. Neraugoties uz sarežģīto tēmu un laikietilpīgo tās realizāciju, iepazinām cits citu, dažādas kultūras, valodas, kā arī lietderīgi pavadījām laiku.

Projekts sākās ar ice breaking  (ledus laušana) un team building (komandas veidošana)  spēlēm, kas ļāva mums iepazīties tuvāk. Devāmies foto orientēšanās aktivitātē pa Rēzekni, kuras laikā iepazīstinājām rēzekniešus ar mūsu projektu, veicām dažādus uzdevumus un vācām parakstus deklarācijai „Vai piekrīti apgalvojumam, ka visas labās lietas, ko tu dzīvē dari, vēlāk atgriežas pie tevis?”. Ir patiess prieks, ka Rēzeknē ir vismaz 41 cilvēks, kas piekrīt šādam apgalvojumam.

Mums bija iespēja iepazīstināt citam citu ar savu kultūru, iemācīt savas nacionālās spēles un dejas, kā arī apgūt citu valodu vārdus, piemēram, projekta laikā netika lietots vārds stop, tā vietā mēs izmantojām rumāņu opreste-te ar tādu pašu nozīmi. Atklājām, ka mēs – latvieši, rumāņi un poļi – dziedam un dejojam vienu un to pašu deju, proti, krakovjaku. Talantu šovā tā tika dziedāta visu valstu valodās.

Projekta laikā mēs ne tikai diskutējām par to, kādai būtu jābūt ideālai pašpārvaldei, bet arī uzņēmām fotogrāfijas par tēmu „Kādam jābūt veiksmīgam līderim”, kuras var apskatīt Rēzeknes 1. vidusskolā. Bet pats svarīgākais – mēs uzcēlām tiltu, kas savienoja mūsu sirdis.

Projekta noslēgums notika Rēzeknes 1. vidusskolā, kur tika atklāta fotoizstāde un notika balle ar dažādām mūsu sagatavotām spēlēm. Lai gan kopā tika pavadīta vien nedēļa, mēs kļuvām par lieliskiem draugiem un atcerēsimies viens otru vēl ilgi. Liels paldies viesu namam „Zaļā sala”, kas mūs ļoti sirsnīgi uzņēma, kā arī vislielāko paldies mēs sakām Rēzeknes 1. vidusskolas projektu koordinatorei Lindai Vanagai, bez kuras šis projekts nemaz nebūtu noticis.

Projekta „Get together” dalībniece Ruta
 

*Kļūt vienotiem, palikt vienotiem