„Galaktika” realizē starptautisku jauniešu apmaiņas projektu Aizkrauklē

No 19.- 26. jūnijam Aizkrauklē norisinājās starptautisks apmaiņas projekts “Visi uz klāja!”, kurā piedalījās  45  jaunieši no Itālijas, Turcijas, Lietuvas un Latvijas. Projekts tapa ar ES programmas „Jaunatne darbībā” finansējumu. Kā tad norisinājās  starptautisks jauniešu apmaiņas projekts „All on board!” jeb „Visi uz klāja!”?

Kā galvenie projekta uzdevumi bija ne tikai kopīga izrādes iestudēšana, parādot Eiropas pamatvērtības – demokrātiju, brīvību, cilvēku līdztiesību, kā arī mazinot diskrimināciju dažādos sabiedrības slāņos, bet arī  jauniešu ar īpašam vajadzībām un ierobežotām iespējām iekļaušana un līdzdalība Eiropā, sociālās atstumtības mazināšana, tolerance, jauniešu pilsoniskās izaugsmes un savstarpējās izpratnes veicināšana. Projekta ietvaros tika pielietotas vairākas darba metodes - darbs grupās, prāta vētra, lomu spēles, praktiskās nodarbības, pētniecības gājiens, prezentācijas, kultūras un sporta aktivitātes u.c. Ikviena aktivitāte tika saskaņota ar apmaiņas projekta tēmu „All on board!”, lai arī tiktu realizēts projekta izvirzītais mērķis.

Projekta dalībniekus sagaidīja aizraujošas nodarbes, kas bija  iekļautas projekta programmā, kas ne tikai rosināja komandas un starpkultūru vienotības garu, uzņēmību un radošu domāšanu, bet arī veicināja valodu prasmju uzlabošanu, citu kultūru un to tradīciju iepazīšanu un izpratni, kā arī jaunu draugu iegūšanu.

Jaunieši un viņu vadītāji no Itālijas, Turcijas, Lietuvas un Latvijas sanāca kopā 2013. gada martā, lai vienotos par ideju teātra izrādei, scenogrāfiju un  galveno lomu tēlotājiem. Jauniešu galvenais uzdevums bija iestudēt kopīgu interaktīvu izrādi ar tādu pašu nosaukumu kā projektam — “Visi uz klāja!”. Viņi paši veidoja dekorācijas, iestudēja dejas un darīja visu pārējo, jo  visi jaunieši ir talantīgi un visas valstis jau labi bija paveikušas mājasdarbu.

Jaunieši darbojās galvenokārt Aizkraukles novada sporta centrā, kur ir plašas telpas un iespēja ērti iekļūt arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuri veiksmīgi tika iesaistīti šajā projektā. Jaunieši paši 3 dienu laikā veidoja kopīgu scenāriju,  veidoja scenogrāfiju, fotografēja, filmēja, dziedāja, zīmēja afišas.

Trīs dienas pagāja, darbojieties gan grupās, gan visiem kopā, un  23. jūnijā ar šo izrādi projekta ietvaros devāmies uz ģimenes krīzes centru “Dzeguzīte” Iršos un  24. jūnijā uz bāreņu namu “Līkumi”. Izrādes izdevās īpaši emocionālas, jo spēlējām bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības. Kad beidzās izrādes, jaunieši devās apciemot bērnus uz viņu istabiņām un laiks tika pavadīts kopīgās debatēs, rotaļās un spēlēs. Šķiroties visiem acīs bija aizkustinājuma asaras.

25. jūnijā  izrādi  varēja noskatīties aizkrauklieši. Izrāde tapa interaktīva un dažādās valodās — tajās, kurās runā paši projektā iesaistītie jaunieši- lietuviešu, latviešu, itāļu, turku. Izrādes darbībā iesaistījām arī skatītājus.

Biedrības “Galaktika” jaunieši  bija sagatavojuši  dažādas iepazīšanās un komandas veidošanas spēles, fotoorientēšanos pa Aizkraukli, tikāmies ar vietējiem jauniešiem. 20. jūnijā  jaunieši pilsētas dīķī pie Bērnu un jauniešu centra palaida simboliskus kuģīšus, kas atspoguļo jauniešu vienotību, komandas garu un arī projekta nosaukumu.

Īpašs ir stāsts par starpkultūru vakariem. Katra valsts rādīja savas tradīcijas, gatavoja ēdienus un stāstīja par Itāliju, Lietuvu un Turciju.

Pirmie uzstājās lietuvieši un turki ar prezentācijām par valstīm, ar dziesmām, dejām un rotaļām. Baudījām garšīgos lietuviešu un turku ēdienus, īpaša bija turku kafija. Itāļu vakars bija varen izdevies- baudījām moka kafiju no mazām krūzītēm, kuras pagatavošanai itaļi bija paņēmuši līdzi “moka” kafijas vārītājus. Baudījām īpašas maizītes ar dažadām pastām- pesto, boloņas, tomātu, visas pat nav iespējams uzskaitīt. Viena no dienām – 21. jūnijs - tika veltīta tieši latviešu kultūras iepazīšanai, īpašu uzmanību pievēršot Līgo tradīcijām – dziesmas, dejas, tradicionālie ēdieni un dzērieni, vainagu pīšana, ugunskurs. Visi tika iesaistīti dejās un dziedāšanā līdz pat vēlai naktij. Lai radītu īpaši – Līgo atmosfēru pasākums notika Aizkraukles muzejā.

Aizkraukles jauniešu biedrība “Galaktika”, realizēja jau trešo šāda veida projektu, projekta dalībnieki Aizkrauklē bija  līdz 26. jūnijam. Projekta gaitā kopīgā izrāde „Visi uz klāja!”  veicināja  jauniešu aktīvu pilsonisko apziņu un jo īpaši Eiropas pilsonību. Arī  projekta nosaukums veicināja  dažādu valstu jauniešu savstarpējā izpratni, aicinot nākt visiem kopā un piedalīties.

Inguna,
Biedrība „Galaktika”