Esi Brīvs! Esi aktīvs bez atkarībām!

Kāds puisis ik dienas gāja pastaigā, un ikreiz viņam ceļā gadījās Varde. Tā viņš gāja vienu dienu, otro, trešo un ceturto ... un tad kādā dienā puisis pamanīja Vardi. Viņš apsēdās blakus, un tā sākās abu kopīgais ceļš. Puisis saprata, ka Varde ir fantastisks sarunu biedrs un lielisks atbalsts. Sarunas parasti bija par visu iespējamo, kas vien var notikt pasaulē ... Tad kādu dienu puisis sacīja Vardei, ka vēlas savā dzīvē kaut ko mainīt kādā neparastā, īpašā veidā. Varde bija gatava uzklausīt un atbalstīt viņa idejas. Šīs sarunas rezultātā radās ideja par jauniem dzīves ceļiem – par projektu „Esi brīvs! Esi aktīvs bez atkarībām”.

Par  idejas rašanos projekta iniciators Andris stāsta:
„Pēc dalības Eiropas Brīvprātīgā darba grupu projektos 2009. gada vasarā mēs, jaunieši, sanācām kopā un radījām idejas par interesanta, nozīmīga, aizraujoša projekta īstenošanu. Sākotnēji tās bija tikai domas par to, ka VARĒTU! Galvās nemitīgi zibēja dažādas domas par to, ko, kā un kur visu varētu darīt. Bet nebijām domājuši, KĀDĒĻ gribam šo projektu īstenot. Tad kādu dienu apmeklējām Cēsu Pieaugušo izglītības centru un izstāstījām savu ideju projektu koordinatorei Baibai. Kopīgā sarunā, izmantojot prāta vētru, vienojāmies par mūsu projekta mērķi – īstenot starptautisku jauniešu apmaiņas projektu. Projekta tēmas izvēli noteica tas, ka arī mums pašiem ir dažādi kaitīgie ieradumi (smēķēšana, alkohola lietošana, datorspēles u.c.), tādēļ izlēmām, ka jārīkojas, lai mazinātu atkarības mūsu vidū. Jaunieši teorētiski zina par atkarību kaitīgumu – ir dzirdējuši skolās, mājās no vecākiem u.c. Tomēr ir novērots, ka jauniešu domāšanu tas īsti neietekmē un uzvedību nemaina. Tāpēc mēs vēlējāmies  atrast veidu, kā uzrunāt jauniešus, lai viņi gribētu un spētu mainīt savu dzīvesveidu, būtu brīvi no atkarībām. Ar šo ideju vērsāmies pie CPIC sadarbības partneriem Slovēnijā, Itālijā un Īrijā un saņēmām lielu atsaucību projekta īstenošanai, jo arī citās valstīs šī problēma jauniešu vidū ir aktuāla.”

Ir svarīgi, lai jaunieši aizdomātos par atkarībām un gūtu motivāciju mainīt savu ikdienu. 20 jaunieši no Slovēnijas, Itālijas, Īrijas un Latvijas kopīgi meklēja efektīvākos līdzekļus cīņā ar atkarībām, iespējamās alternatīvas un veidu, kā runāt ar vienaudžiem par šiem jautājumiem. Apmaiņas laikā jaunieši dalījās savā pieredzē par atkarībām un to izraisītajām sekām; diskutēja par trīs, viņuprāt, galvenajām alternatīvām – aktivitātēm dabā, piemēram, dažādiem ar izdzīvošanas prasmēm saistītiem pasākumiem, mākslu un mūziku, un sportu – kā arī praktiski izmēģināja izteiktos ierosinājumus. Andris stāsta: ”Mums šai apmaiņai bija konkrēts mērķis – izveidot spēli kā alternatīvu kaitīgiem ieradumiem. Ceram, ko to varēs izmantot arī skolotāji veselības mācības vai klases stundās.” Lielai daļai apmaiņā iesaistīto jauniešu bija pārsteigums, ka tik labi var kopā pavadīt laiku bez alkohola un narkotikām, bez DVD, televizoriem un datoriem.

Boriss no Slovēnijas saka: ”Nezināju, ko sagaidīt! Šāda veida projektā piedalos pirmo reizi! Nenožēloju ne mirkli, ka iesaistījos, jo te gūstu un dodu ļoti daudz! Man ir liels pārsteigums par to, cik viegli dažādu valstu jaunieši sadarbojas!’ Savukārt Elaine no Īrijas apmaiņas dalībniekiem atklāja savu rūgto atkarības pieredzi: „Zinu, ko nozīmē būt atkarību varā un cīnīties, lai no tām atbrīvotos. Apmaiņas laikā man ir iespēja meklēt risinājumus gan sev, gan citiem. Lai kliedētu garlaicību, vairs nejūtu nepieciešamību pēc kādreiz vajadzīgā – alkohola, televizora, mp3 u.c. lietām. Jūtos piepildīta un priecīga. Iepriekš, kad jutos fiziski un emocionāli iztukšota, meklēju dažādas vielas un nodarbes, kas izraisa atkarību. Tagad tā ir pagātne”.

Lai iepazīstinātu citus ar savām atziņām un secinājumiem, jaunieši pirmspēdējā apmaiņas dienā devās ielu akcijā – Cēsu ielās īstenojot „flash mobus”, Maija parkā piedāvājot dažādu paaudžu cilvēkiem izspēlēt apmaiņas laikā radīto Spēli, kā arī apgūt dažādas alternatīvas brīvā laika pavadīšanai: žonglēšanu, zīmēšanu, sejas apgleznošanu u.c.
Vēstījuma nešana tālāk pasaulē nebūt nav beigusies – šobrīd Spēle ir gatava doties pie cilvēkiem, un jaunieši, kas darbojušies apmaiņas projektā, ir gatavi to izplatīt gan Latvijā, gan Īrijā, gan Slovēnijā, gan Itālijā, un kas zina –varbūt arī vēl tālāk....
Vai Tevi tas interesē?

Baiba