Ekspresintervija: „Mēs eiropieši visi esam vienādi”

Kā mūsējiem gāja starptautiskajā BiTriMulti apmācību kursā Francijā? Kādas ir svarīgākās atziņas un iegūtā pieredze? Jautājām Kristīnai Lieģeniecei, Liepājas biedrības „Mākslas kabatas” vadītājai, kas no 25. līdz 28. septembrim piedalījās jaunatnes darbinieku apmācībās Francijā. 

Projekts: BiTriMulti apmācību kurss Francijā
Notikuma vieta: Francija
Notikuma laiks: 25.09.-28.09.
Dalībnieku skaits: 28
Iesaistītās valstis: Francija, Bulgārija, Turcija, Horvātija, Polija, Beļģija, Norvēģija, Īrija, Slovākija, Slovēnija, Rumānija, Latvija, Somija, Lietuva, Apvienotā Karaliste.
Latviju pārstāvošā organizācija: Biedrība „Mākslas kabatas”

Kāda ir jūsu līdzšinējā pieredze jaunatnes darbā?

Esmu projektu vadītāja vairākās organizācijās, kas darbojas bērnu un jauniešu interešu jomās. Lielākais un grūtākais darbs mūsu biedrībai „Mākslas kabatas” bija projekta „Radošo nodarbību cikls: „Teikas un pasakas – interesantā vēsture mūsdienu skaņās”” realizācija. Tas bija sociālās integrācijas projekts bērniem un jauniešiem, kurā caur radošām nodarbībām dalībnieki no sociālā riska grupām tika iekļauti sabiedriskās aktivitātēs. Pēc projekta realizācijas radošā komanda saņēma uzslavu no Sabiedrības integrācijas fonda par augstvērtīgu projekta realizāciju.

Kā uzzinājāt par apmācībām Francijā?

Pēc iepriekšminētā projekta noslēguma uzsākām jaunu iespējamo projektu programmu meklēšanu un sākām interesēties par Erasmus+ iespējām tieši jaunatnes jomā. Sapratu, ka man kā projektu vadītājai ir samērā maz informācijas par šīm projektu programmām. Sāku interesēties par tām sīkāk, līdz nonācu līdz apmācību piedāvājumiem.

Nebija šaubu, ka vēlaties piedalīties apmācībās?

Nevienu brīdi neesmu šaubījusies par nepieciešamību piedalīties šādās apmācībās. Tas man bija liels gods, ka tiku izvēlēta šim semināram un man nebija pat domas, ka varētu tajā nepiedalīties. 

Kāpēc izlēmāt piedalīties?

Jutu, ka nepieciešamas papildu zināšanas, lai veiksmīgi varētu uzrakstīt un realizēt Erasmus+ projektu.

Kuras tēmas mācībās bija visvērtīgākās? 

Manuprāt visas tēmas bija svarīgas, jo no tām visām kopā tika veidots pats galvenais – patstāvīgi aizpildītas projekta pieteikuma anketas.

Vai apmācībās notika arī kaut kas, kas jūs pārsteidza?

Nelielu pārsteigumu radīja tas, ka semināra vadītāji uzsvēra – nav svarīgi, cik labi vai slikti saprotam kādu valodu, svarīgi ir mācēt sazināties jebkādā veidā, ņemot palīgā visus iespējamos un iedomājamākos saziņas veidus, piemēram, zīmes, žestus, zīmēšanu vai citas valodas, lai saprastu vienam otru. Nekad iepriekš nebiju par to aizdomājusies.

Kādi ir galvenie ieguvumi no apmācībām?

Izpratne par Erasmus + projektiem, to rakstīšanu un realizāciju. Tāpat, protams, jaunu kontaktu veidošana, reālu ideju apspriešana, kas varētu noslēgties ar kopīgi realizētu projektu.

Varbūt notika arī kādi kuriozi atgadījumi brauciena laikā?

Kuriozi? Ja nu vienīgi fakts, ka pirmie dalībnieki, ar kuriem iepazināmies pie vakariņu galda (jo nejauši apsēdāmies līdzās), bija lietuvieši. 

Kā izplatījāt pasākuma rezultātus? 

Lai rezultātu izplatīšana būtu kvalitatīvāka, tika pieaicināta profesionāla žurnāliste no laikraksta „Kurzemes vārds”. Raksts bija lasāms ne tikai drukātā laikrakstā, bet arī „Kurzemes vārda” interneta versijā un portālā www.liepajniekiem.lv. Saites uz šo rakstu tika ievietotas arī sociālajos tīklos Facebook un Draugiem. Manuprāt, šī informācija bija noderīga citām biedrībām, kā arī jauniešu vadītājiem, kuriem mazliet ir pietrūcis drosmes pieteikties starptautiskām apmācībām.

Noslēgumā gribam jautāt – kāda ir būtiskākā atziņa, ko guvāt apmācību laikā?

Mēs, latvieši, esam tādi paši kā angļi, francūži, beļģi un visi pārējie eiropieši. Mēs esam līdzvērtīgi gan zināšanās, gan radošumā, gan atraktivitātē.

Ko novēlētu kolēģiem un jauniešiem piepildīt 2015. gadā?

Tiekties pēc jaunām zināšanām un pieredzes. Uzdrošināties realizēt savus sapņus un idejas!