Eiropas Brīvprātīgo darbu veicu Krievijā

Zināmā mērā Eiropas Brīvprātīgā darba pieredze Krievijā Elīnai Vilmanei – Meženiecei bija kā Sprīdītim došanās pasaulē laimi meklēt. Atgriežoties mājās, viņa jau zināja, ka vēlas dzīvot dzimtajā Saldus novadā un strādāt savai izglītībai atbilstošu darbu.

Projekta mērķis: sadarbība starp biedrību „Latvijas Mazpulki” un organizāciju Waldorf Kindergarten ar programmas Eiropas Brīvprātīgais darbs palīdzību. Šī projekta mērķi bija veicināt Latvijas un Krievijas jauniešu sadarbību un toleranci, tādējādi laužot pastāvošos, vēstures gaitā izveidojušos stereotipus un veicinot savstarpējo sapratni un iecietību.

Kā radās ideja veikt EBD? Vēlējos doties brīvprātīgajā darbā uz Krieviju un atradu informāciju par dažādām brīvprātīgā darba iespējām Samāras pilsētā. Tika piedāvātas četras dažādas iestādes, kurās veikt brīvprātīgo darbu. Izvēlējos sev visvairāk interesējošo – Valdorfa bērnudārzu.

Kas ir spilgtākās atmiņas, kas saistās ar projekta īstenošanu?

Visspilgtāk atmiņā ir palikusi tieši ikdienas sadzīve, braucieni rīta agrumā ar trolejbusu, pienākumi bērnudārzā un bērni, kuri nu jau laikam visi iet skolā. Vēl tagad spēju atcerēties, kurš skapītis bija kuram bērnam un kas katram jāvelk mugurā, ejot laukā. Kā arī atmiņā ļoti labi ir palikusi garākā ziema manā mūžā – no novembra līdz aprīlim bez neviena atkušņa. Projektu ļoti paspilgtināja tā norises vieta – Krievija, nācās izkāpt no ierastā komforta, pretī saņemot piedzīvojumus kādus līdz šim vien filmās varēju redzēt.

Kas izmainījies pēc šī projekta īstenošanas?

Projekts daudz ir devis personības attīstībā, vairs neesmu tik kautrīga un aizspriedumaina pret citādo. Vieglāk ir komunicēt ar svešiem cilvēkiem, atrast kopīgu valodu. Šāda izraušanās no ikdienas deva iespēju paskatīties uz savu dzīvi, novērtēt to un nebaidīties riskēt, lai sasniegtu savus mērķus. Pirms šī projekta man praktiski nebija bijusi saskare ar bērnudārza vecuma bērniem. Varu atzīties, ka baidījos, kā tiktu galā pati ar saviem bērniem. Darbs bērnudārzā iedrošināja mani veidot savu ģimeni.

Ko caur šo īstenotā projekta pieredzi ieguvusi Jūsu organizācija/pilsēta/novads?

Ar šo projektu organizācija iesaistījās Eiropas Brīvprātīgā darba projektā pirmo reizi, bet pēc šī projekta ir piedalījusies gan kā nosūtītājorganizācija, gan kā uzņēmējorganizācija. Diemžēl ir sanācis tā, ka pēc dalības projektā man pašai personīgi vairs nav bijis tik daudz brīvā laika kā iepriekš, ko veltīt brīvprātīgajam darbam organizācijā. Tāpat kā Sprīdītis pēc pasaules iepazīšanas, esmu secinājusi, ka vislabāk ir mājās. Esmu atgriezusies uz dzīvi savā dzimtajā Saldus novadā, kur esmu atradusi izglītībai atbilstošu darbu.

Projekta nosaukums: European Voluntary Service at the Waldorf kindergarten.

Projekta norises vieta: Krievija, Samāra.

Iesaistītās valstis: Latvija, Krievija.

Dalībnieku skaits: 1.

 

Elīna Vilmane-Meženiece.