Eiropas Brīvprātīgais darbs maina 4 jauniešu NEET situācijās dzīves

Galvenā projekta “Boltik Baik 2015” ideja bija izveidot radošu, starpkulturālu garu, kas iedrošinātu jauniešus attīstīt praktiskās un radošās prasmes, kā arī vairotu viņu darba kapacitāti,  attīstot organizatoriskās un komunikācijas prasmes. Tas viņiem palīdzētu iesaistīties vietējās aktivitātēs, atgriežoties atpakaļ savās valstīs, kā arī atrast darbu un kopumā  būt motivētākiem.

Ērmriteņu festivālu Boltik Baik pirmo reizi rīkojām 2011. gadā. 2012. gadā iesaistījām 8 Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) veicējus, tādēļ 2015. gada projekts bija likumsakarīgs turpinājums. Biedrība “Radi Vidi Pats” jau kopš pirmsākumiem ir rūpējusies par ilgtspējīga dzīvesveida veicināšanu, un velo-kultūra ir viena no jomām, kas atnākusi pie mums dabiskā ceļā un kurai mēs esam īpaši pieķērušies. 2011. gadā Liepājā trūka velo celiņu un arī izpratne par velo kultūru kopumā, tādēļ ērmriteņi bija lielisks veids, kā piesaistīt sabiedrības, mediju un atbildīgo iestāžu uzmanību šiem jautājumiem. Tāpat Boltik Baik ir iespēja dažādu vecumu jauniešiem no dažādām sociālajām un interešu grupām strādāt kopā un mācīties vienam no otra.

Kas ir spilgtākās atmiņas, kas saistās ar projekta īstenošanu?

Parāde Liepājas ielās ērmriteņu darbnīcu noslēgumā bija iespaidīgs notikums. No darbnīcas izbraucām apmēram 30 cilvēku, bet parādes laikā pievienojās citi velo braucēji, skeiteri, kopā bijām apmēram 100 cilvēku. Skatītāji no malas (Liepājas viesi un iedzīvotāji) bija ļoti atsaucīgi, kopējā enerģija bija ļoti pozitīva. Brīvprātīgajiem šī pieredze bija ļoti iespaidīga, redzēt kādā skaistā pasākumā rezultējušies viņu pūliņi.

Tikpat iespaidīga bija ērmriteņu prezentācija Līvas ciemā, kad brīvprātīgie kāpa uz skatuves un latviski iepazīstināja ar sevi un projektu. Tāpat arī Ģimenes dienas pasākums, kad brīvprātīgie komunicēja ar vietējiem latviski. Lai arī tas bija īstermiņa projekts, latviešu valodas stundas palīdzēja apgūt latviešu valodas pamatzināšanas, un brīvprātīgie bija spējīgi runāties ar vietējiem.

Skaists bija arī tas brīdis, kad brīvprātīgie paši sāk apzināties, ko projekts dod viņiem. Pēc pirmo nedēļu mēģinājumiem aptvert, kas te notiek, kādās trakās idejās viņi ir iesaistījušies, sākās aktīva darbošanās festivāla sagatavošanā. Un tad pienāca tas mirklis, kad brīvprātīgie saprot, ko viņi iemācījušies, sapratuši un kā tas var noderēt viņu nākotnē.

Lielisks rezultāts bija plakāts "EBD kā tandēms", ko izveidoja paši brīvprātīgā darba veicēji. Kā vēsta plakāta nosaukums, tajā attēlots tandēms, kura detaļas salīdzinātas ar EBD. Plakāts izraisījis lielu atsaucību ne tikai citās Latvijas NVO, bet arī ārzemēs.

Kas izmainījies pēc šī projekta īstenošanas?

Franču brīvprātīgā Anisa, kas projekta sākumā atzinās, ka viņa reti kad komunicē ārpus savu tuvāko draugu loka un ka viņa nav pārāk sabiedriska, kā arī viņas lielākās bailes projektā ir dzīvot ar svešiem cilvēkiem, pēc projekta sāka ceļot, kā arī brīvprātīgi strādāt savā nosūtītājorganizācijā. Līdzīgi arī Tomijs, kurš pirms tam nekad nebija bijis ārpus Ungārijas, pēc atgriešanās mājās, iesaistījās savas nosūtītājorganizācijas aktivitātēs. Viens no lielākajiem ieguvumiem, viņaprāt, bija angļu valodas apguve; pēc atgriešanās Ungārijā viņš veiksmīgi nolika angļu valodas eksāmenu, kā arī nosūtītājorganizācija slavēja viņa komunikācijas prasmes. Portugālis Žuau projekta laikā daudz reflektēja par savu mācīšanās procesu, saprotot, ka ikdienā viņš ir diezgan neaktīvs. Atgriežoties Portugālē, viņš aktīvāk iesaistījās vietējās sabiedrības procesos, kā arī izmantoja projektā attīstītās video uzņemšanas un velosipēdu aprūpes prasmes, regulāri apmeklējot pašapkalpošanās velodarbnīcu Lisabonā. Itālijas brīvprātīgās Džūlijas lielākais atklājums bija Latvijas kultūra, par kuru līdz šim viņa neko daudz nezināja. Tāpat viņa saprata, ka bieži vien viņa uzņemas pārāk daudz uzdevumu, neļaujot izpausties citiem. Jau projekta beigās viņa mēģināja būt vērīgāka pret citu vajadzībām un komunikācijas spējām, un šīs prasmes viņai palīdzēs visas dzīves garumā.

Ko caur šo īstenotā projekta pieredzi ieguvusi Jūsu organizācija/pilsēta/novads?

Festivāls Boltik Baik kļūst arvien zināmāks ne tikai Latvijas mērogā, bet arī ārzemēs. Ar katru reizi tas paliek arvien kvalitatīvāks un piesaista arvien vairāk vietējo jauniešu. Liepājā tiek veicināta izpratne par velokultūru un popularizēts ilgtspējīgs un alternatīvs dzīvesveids.

Strādājot ar jauniešiem NEET situācijās, mēs biedrībā “Radi Vidi Pats” daudz atskatījāmies uz savu komunikāciju un mācījāmies būt saprotošāki par atšķirīgiem darba stiliem.

Tā kā Boltik Baik festivāls notiek regulāri, vietējiem jauniešiem tiek dota iespēja iesaistīties nākamā gada darbnīcās, ja līdz šim viņi to nav paspējuši izdarīt.

Projekta norises vieta: Liepāja.
Iesaistītās valstis: Latvija, Ungārija, Itālija, Portugāle, Francija.
Dalībnieku skaits: 4 EBD veicēji (jaunieši NEET situācijās).

Staņislavs Babins, biedrības “Radi Vidi Pats” valdes loceklis.