Eiropas brīvprātīgais darbs – atklājumiem pilns dzīves ceļa posms

Projekta “Volunteer’s discovery” pieredzes stāsts. Līguma Nr. 2017-3-LV02-KA105-001950.

Projekts “Volunteer’s discovery” bija trešais biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” īstenotais, koordinētais “Erasmus+” Eiropas brīvprātīgā darba projekts. Projekta realizācija ilga 19 mēnešus, no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. jūlijam. Laika periodā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. jūlijam projektā trīs uzņēmējorganizācijās, biedrībās “Jēkabpils NVO resursu centrs”, “Rodacy” un “Ūsiņš”, un trīs aktivitātēs uzņemti septiņi brīvprātīgie jaunieši no sešām dažādām valstīm. Uz 12 mēnešiem uzņemti divi jaunieši no Armēnijas un viens no Francijas, uz 2 mēnešiem uzņemts jaunietis no Azerbaidžānas, kuru vēlāk uz 9 mēnešiem aizstājis jaunietis no Austrijas, uz 4 mēnešiem uzņemts jaunietis no Lietuvas, kuru vēlāk uz 6 mēnešiem aizstājis jaunietis no Polijas.

Projekta mērķi bija vairot EBD atpazīstamību, pieredzi un iespējas starp Eiropas un vietējiem jauniešiem, lai stiprinātu jauniešu neformālo izglītību, kas attīstītu kompetenču un prasmju apguvi; attīstīt sadarbību starp Jēkabpils pilsētas un novada nevalstiskajām organizācijām EBD projektu realizēšanā, tādejādi bagātinot sabiedriskos procesus ar multikulturālas vides klātesamību un aicinot jauniešus tajos piedalīties.

Projektā piedalījās dažādu vecumu brīvprātīgie, jaunākais uzsākšanas brīdī bija vien 18 gadus vecs, kamēr vecākais bija 26 gadus vecs, taču šī vecumu atšķirība brīvprātīgajiem noteikti nebija šķērslis draudzībai vai traucēklis ikdienas komunikācijā. Viens no projekta lielākajiem izaicinājumiem bija tas, ka divām no uzņemošajām organizācijām, biedrībām “Rodacy” un “Ūsiņš”, šī bija pirmā pieredze EBD projektu realizēšanā un ārzemju brīvprātīgo uzņemšanā. Pateicoties šim izaicinājumam, visas projektā iesaistītās organizācijas ir daudz mācījušās, vienlaikus izpildot vienu no projekta sākotnējiem mērķiem, kas bija sadarbības attīstīšana EBD projektu realizēšanā – jauniegūtā pieredze noteikti iedrošinās gan šīs, gan citas līdzīgas organizācijas šādu projektu īstenošanai nākotnē.

Brīvprātīgie veica darbu un realizēja dažādas iniciatīvas gan katrs savā uzņēmējorganizācijā, gan sadarbojoties ar koordinējošo organizāciju. Projekta ietvaros brīvprātīgie sniedza iespēju Jēkabpils iedzīvotājiem neformālās izglītības formā apgūt franču, vācu, angļu, krievu un poļu valodas. Notika arī vairāki pasākumi, kuru ietvaros Jēkabpilī tika uzņemti daudzi brīvprātīgie, kuri šobrīd veic EBD citās Latvijas pilsētās, piemēram, “Internacionāls kultūru apmaiņas pasākums” un “Eko-Darbnīca”. Brīvprātīgie organizējuši arī tādus izklaidējoši pamācošus pasākumus kā Azerbaidžānas un Armēņu tradicionālās virtuves meistarklases, “Movie club”, “D.I.Y. jeb DARI PATS KLUBIŅŠ”. Kopā ar projekta aktivitāšu koordinatoru brīvprātīgie regulāri viesojās pie skolēniem Jēkabpils un tuvāko novadu skolās un jaunatnes organizācijās, kur dalījās savā EBD projekta pieredzē un informēja par brīvprātīgo darbu. Brīvprātīgie no Armēnijas realizēja zib-akciju, kuras laikā dalīja vietējiem iedzīvotājiem grāmatas, popularizējot Armēnijas Grāmatu dienu un veicinot vietējo iedzīvotāju interesi par lasīšanu. 2018. gada Jēkabpils pilsētas svētkos Eiropas brīvprātīgie organizēja radošās darbnīcas un Eiropas brīvprātīgo informācijas punktu “Radi Jēkabpili Eiropā” jauniešiem, 2019. gada Jēkabpils pilsētas svētkos Eiropas brīvprātīgie bagātināja “Mazākumtautību kultūras sētu”, sniedzot iespēju svētku viesiem iepazīt viņu kultūrvirtuvi, nogaršot poļu, franču un gruzīnu tradicionālos ēdienus. Divu projekta laikā realizēto pasākumu ietvaros, “Crepes pankūku meistarklase” un “Eiropas Jam Session”, notika arī veiksmīga sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem. Eiropas brīvprātīgie arī ļoti aktīvi pārstāvēja Jēkabpils vārdu citās EBD projektus realizējošās organizācijās, piedaloties aktivitātēs dažādās pilsētās Latvijā, piemēram, Kuldīgā, Tukumā, Siguldā, Vecpiebalgā, Balvos, Rūjienā, Ventspilī, Jelgavā.

Projektā izveidojās arī abpusēji interesanta sadarbība ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, piemēram, pēc Jēkabpils vēstures muzeja lūguma, brīvprātīgie iztulkoja un muzeja rīcībā nodeva tūrisma informācijas tekstus franču, poļu un armēņu valodās. Taču Jēkabpils pilsētas domes pārstāvjiem brīvprātīgie prezentēja savu valstu, viņuprāt, potenciālās Jēkabpils sadraudzības pašvaldības.

“Jēkabpils NVO resursu centrs” brīvprātīgie no Austrijas, Armēnijas un Azerbaidžānas bagātināja sociālās rehabilitācijas dienas centra senioriem “Kopā būt” ikdienu, piedaloties vingrošanas un nūjošanas nodarbību, radošo meistarklašu, tradicionālu un internacionālu pasākumu organizēšanā. Brīvprātīgās no Azerbaidžānas, Firuzas, viena no kaislībām vienmēr bijusi ēst gatavošana, tāpēc viņa jēkabpiliešiem ar lielāko prieku mācīja gatavot dažādus azerbaidžāņu ēdienus. Mariona, brīvprātīgā no Austrijas, projektā izmantoja iespēju attīstīt savas mākslinieciskās dotības, izveidojot dienas centram “Kopā būt” logotipu un tieši viņas vadībā brīvprātīgie visā projekta laikā dažādi radoši dekorēja vidi dienas centrā “Kopā būt”. Ani no Armēnijas mācīja senioriem angļu valodu, tādā veidā papildinot savu pieredzi valodu apguvē un mācīšanā, kas viņu vienmēr interesējusi.

Poļu kultūras biedrībai “Rodacy” bija nepieciešama palīdzība viņu poļu valodas prasmju pilnveidē, informatīvu materiālu izveidē,  jauniešu auditorijas piesaistē. Brīvprātīgā no Lietuvas, Indre, izveidoja īsfilmas par Jēkabpili un biedrību “Rodacy”. Savukārt brīvprātīgā no Polijas Marta izveidoja iedvesmojošu atmiņu video par EBD projektā pieredzēto un ilgām pēc pārējiem brīvprātīgajiem, kuri projektu noslēdza ātrāk par viņu. Marta izveidoja un izplatīja izdales materiālu par biedrību “Rodacy” un tajā pieejamajām iespējām trīs valodās. Marta no Polijas arī organizēja un vadīja “Poļu muzikālo pikniku bērniem un jauniešiem” un palīdzēja biedrības mājaslapas pilnveidē. Biedrības “Rodacy” brīvprātīgie regulāri apmeklēja Pils rajona brīvā laika pavadīšanas klubu "Vanagi", kur pavadīja laiku ar bērniem un jauniešiem, neformālās nodarbībās veicinot angļu valodas apguvi. Ļoti daudz biedrībai “Rodacy” nozīmēja brīvprātīgo jauniešu dalība viņu tradicionālo deju un vokālajā ansamblī, jo brīvprātīgie kuplināja viņu pulku un spēja ienest tajā jaunas idejas, kā arī uzlabot biedrības aktivitāšu dalībnieku svešvalodu zināšanas.

Zirgu jāšanas sporta biedrība “Ūsiņš” katru gadu organizē vasaras nometnes bērniem un jauniešiem un viņi jau sen sapņoja par brīvprātīgo iesaisti tajās. Šī iecere beidzot tika piepildīta, jo abi biedrības brīvprātīgie, Julien no Francijas un Hasmik no Armēnijas, aktīvi iesaistījās biedrības vasaras nometnēs, organizējot sportiskas un radošas aktivitātes to dalībniekiem, kā arī bagātināja biedrības ikdienu, dažādi darbojoties ar jauniešiem un bērniem, kuri nodarbojas ar jāšanas sportu. Brīvprātīgie arī izveidoja un izplatīja izdales materiālus par biedrībā “Ūsiņš” pieejamajām iespējām un aktīvi iesaistījās gan biedrības ikdienas darbā, gan organizēja pasākumus, sadarbojoties ar citiem brīvprātīgajiem, Jēkabpilī.

Nenoliedzami, ka ieguvēji no šī brīnišķīgā projekta nav tikai vietējā sabiedrība Jēkabpilī, Jēkabpils novadā un citviet Latvijā, tās nav tikai projektā iesaistītās organizācijas, tās ir arī organizācijas un sabiedrības grupas ārzemēs, kuras jau dzirdējušas un vēl dzirdēs par mūsu projekta pieredzi. Un, protams, vieni no lielākajiem ieguvējiem ir drosmīgie brīvprātīgie, kuri ne tikai izvēlējās izmantot šo iespēju, bet arī nepadevās brīžos, kad nācās iziet no savas komforta zonas un bija atvērti mācīšanās, sevis apzināšanās un pilnveides procesam.

Mūsu projekta nosaukums “Volunteer’s discovery” atspoguļo to, kam, koordinējot jau trešo EBD projektu, arvien ticam – neatkarīgi no katra brīvprātīgā individuālās projekta pieredzes, visiem brīvprātīgajiem EBD ir atklājumiem pilns dzīves ceļa posms. Tāpēc, noslēdzoties mūsu projektam, lūdzām brīvprātīgos dalīties savos atklājumos:

Hasmik no Armēnijas: “Šī man pilnīgi noteikti bija lieliska dzīves pieredze un es kļuvu patstāvīgāka, pārliecinātāka, nobriedušāka un organizētāka laika plānošanas ziņā. Pat tumšākajās un grūtākajās dienās tur es atradu tik daudz apbrīnojamu lietu. Es sapratu, ka nekas nenotiek tāpat vien, viss notiek ar iemeslu. Vienkārši esi tu pats un sniedz citiem savu mīlestību.”

Julien no Francijas: “Es domāju, ka mūsu valodu nodarbības bija tās, kas uz vietējiem iedzīvotājiem atstāja vislielāko ietekmi, un ka mēs iedrošinājām Jēkabpils iedzīvotājus vairāk ceļot, būt atvērtākiem pasaulei vai vienkārši devām jaunu aizraušanos.”

Ani no Armēnijas: “Protams, šī gada laikā man bija daudz laika domāt par sevi un savu nākotni. Es plānoju turpināt strādāt savā organizācijā Armēnijā, kļūt par apmācītāju vai varbūt par mentoru, lai mani arī turpmāk ieskautu brīvprātīgie.”

Marion no Austrijas: “Mans lielākais ieguvums no projekta bija laiks, kurā pārdomāt sevi, un atklājums par to, ko gribu darīt nākotnē, kas ir studēt psiholoģiju.”

Indre no Lietuvas: “Eiropas brīvprātīgais darbs ir lieliska iespēja izaicināt sevi un atklāt daudz vairāk, nekā mums māca skolās un universitātēs.”

Marta no Polijas: “Esmu augusi. Esmu izmainījusies. Es vēlos vairāk. Esmu gatava kam vairāk. Šis projekts bija traks, iedvesmojošs, kaitinošs, skumjš, nomākts, skaists, izaicinošs – tas bija perfekts. Mans ceļojums/ pieredze šeit bija… nu, IR lielākais ieguvums. Ne tikai man, bet arī tiem, ar kuriem strādāju, iedvesmoju, izaicināju vai kaitināju. Mēs mācījāmies viens no otra – katru dienu!”

Mēs, kā koordinējošā organizācija, varam apliecināt, ka projektā radītie rezultāti dažādos veidos būs ļoti noderīgi visu iesaistīto organizāciju turpmākajam darbam sabiedrības labā. Ir izveidoti materiāli, kas palīdzēs informēt sabiedrību un veicināt tās līdzdarbošanos dažādās aktivitātēs nākotnē, ir izveidoti brīnišķīgi rezultātu izplatīšanas materiāli, kas jau tagad iedvesmo citus jauniešus viņu EBD piedzīvojumiem. Jau tagad meklējam iespējas, kā turpināt dažādus brīvprātīgo radītos pasākumus, īpaši valodu nodarbības, par kuriem iedzīvotājiem joprojām ir interese un vēlme tajos piedalīties arī pēc projekta noslēguma. Lai arī brīvprātīgo uzņemšana prasa daudz spēka, mēs spējam saskatīt ilgtermiņa ietekmi uz sabiedrību, ko katrs no brīvprātīgajiem spēj sniegt, un ko šis neformālās izglītības process spēj sniegt pašiem jauniešiem, tāpēc ceram arī nākotnē turpināt realizēt starptautiskus projektus.

Projekta laikā tapušo EBD projektu pieredzes grāmatu latviešu un angļu valodās skatiet šeit:
https://www.jekabpilsnvo.lv/lv/jaunumi/jaunumi/izveidota-ebd-projekta-volunteer-s-discovery-pieredzes-gramatina/

 

Evelīna Elksnīte
Jēkabpils NVO resursu centrs