EBD ir viena no manas karjeras veiksmes atslēgām

Evelīna Miglāne savu brīvprātīgo darbu veica no 2011. gada septembra līdz 2012. gada maijam Vācijā, Leipcigā, Bērnu un jauniešu kultūras centrā JoJo (Kinder - und JugendKulturWerkstatt JOJO).

Mani galvenie pienākumi bija atbalstīt bērnu un jauniešu darbnīcu organizēšanu un vadīšanu. Darbojoties kultūras centrā, bija arī iespēja piedalīties starptautisku projektu un sadarbību koordinēšanā un organizēšanā, kā arī ikdienā veidot dažādus darbnīcu un centra pasākumu reklāmas materiālus.

Daudzi ieguvumi pat nav vārdos aprakstāmi, tā ir vienreizēja pieredze, kas man ļāva sevi patiesi iepazīt. Šis laiks EBD bija ļoti vērtīgs manai personīgajai izaugsmei. Galvenais iemesls, kādēļ es izvēlējos to darīt – radīt pievienoto vērtību citiem un sev, padarīt šo laiku jēgpilnu un nozīmīgu ne tikai sev, bet arī cietiem.

No praktiskās puses šajā laikā es arī attīstīju komunikācijas prasmes vairākās valodās vienlaicīgi, spēju pielāgoties multikulturālai videi, kā arī guvu pieredzi un zināšanas pasākumu organizēšanā un reklāmas materiālu veidošanā, kas šodien noder arī manā profesijā. Tāpat apguvu iemaņas saziņā ar bērniem un pamatzināšanas interešu izglītības satura veidošanā. Tajā laikā arī apjautu, ka kādā brīdī savu dzīvi vēlēšos saistīt ar izglītības nozari.

Pašlaik strādāju komunikācijas nozarē kā projektu vadītāja starptautiskā sabiedrisko attiecību un mārketinga komunikācijas aģentūrā.

Spilgtākās atmiņas

Sastaptie cilvēki – ikviens no viņiem ir palicis manā atmiņā. Tie ir mani draugi, laika biedri, kas man parādīja un pierādīja ilgākā laika periodā, kā dažādu vecumu, pieredzes, nacionalitātes personības var dzīvot  un augt kā personības kopā. Tā ir neaprakstāma bagātība un vienotība, kas liek ticēt labajam.

Arī citiem jauniešiem iesaku, jo..

Šī unikālā iespēja – Eiropas Brīvprātīgais darbs. Tas ļauj radīt pievienoto vērtību dzīvē citiem un sev. Tā ir lieliska iespēja apjaust sevi un pārliecināties par savām spējām ārpus ierastās vides, izrauties no komforta zonas. EBD ir viena no manas karjeras veiksmes atslēgām, un es ticu, ka ikvienam tas var būt vērtīgs laiks un nākotnē.