East and West included

Pirmo reizi organizācijas „Salto EECA” vēsturē tika organizēts seminārs „East and West included” tieši darbiniekiem un jauniešiem, kuri strādā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Viena no Salto Resursu centra, kā arī programmas „Jaunatne darbībā” prioritātēm ir sociāli atstumto grupu iekļaušana sabiedrībā Seminārs tika rīkots sadarbībā ar Polijas Nacionālo Aģentūru.

Sešas dienas mūsu treneri no Polijas, Armēnijas un Ungārijas aktīvi nodarbināja mūs, semināra dalībniekus, lai mēs varētu gūtu tik nepieciešamo pieredzi - uzzinātu, kas ir vajadzīgs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un kādi ir apstākļi katrā no pārstāvētajām valstīm. Manuprāt, tas bija pareizi un apdomāti, jo kopā mēs varam paveikt ļoti daudz, proti - mūsu iniciatīva un pieredze, kā arī treneru profesionālisms un metodiskais darbs, ir labs sākums ne tikai jaunu kontaktu meklēšanā, kas bija galvenais semināra mērķis, bet arī produktīva sadarbība ar Salto Resursu centriem. Šāda veida semināri dod vienreizēju iespēju apmainīties ar darbības metodēm un risināt daudzas problēmas pieredzes apmaiņas ceļā.

Kādi bija galvenie ieguvumi, kuriem ir vērts pievērst Latvijas jauniešu uzmanību?

Pirmkārt, gribētos atzīmēt zināšanu līmeņa atšķirības, ko ievēroju dalībnieku starpā, kas bija no programmas valstīm un partneru valstīm. Proti, programmu valstu pārstāvjiem bija daudz lielāka izpratne par Salto un „Jaunatne darbībā” programmām, kā arī par projekta noformēšanu un papildus finanšu piesaisti. Savukārt, dalībniekiem no partneru valstīm vēl ir nepieciešams laiks, lai iegūtu zināšanas, kā strādāt ar „Jaunatnes darbībā” projektiem. Šī situācija nepārsteidz, jo, kā zināms, programmu valstīs viss notiek jau sen. Arī politiskā un ekonomiskā situācija Austrumeiropā nav tik piemērota programmas darbībai. Svarīgi ir to apzināties, kad strādāsiet ar partneru valstīm, ka process varētu būt mazliet lēnāks, nekā ar ES valstīm un ar to ir jārēķinās.

Otrkārt, organizāciju specifika cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Jauniešus ar īpašām vajadzībām ir mazliet grūtāk iesaistīt aktivitātēs, tāpēc galvenais, kas visus semināra dalībniekus interesēja bija jauniešu motivācija un metodes, kuras palīdzētu interaktīvi un produktīvi vadīt projektus.

Dažādas kultūras un to nacionālās vērtības ir ļoti īpatnējas katrā valstī un zināšanas par kultūru ir ārkārtīgi svarīgas kopējai tolerancei un saskaņai visā pasaulē. Tāpēc sadarbība ar partneru valstīm, kur kultūra un mentalitāte vairāk atšķiras, ir ļoti liels ieguvums, īpaši attīstītajai Eiropai.

Tomēr semināra dalībnieki visvairāk atzīmēja un novērtēja Salto Resursu centra un Nacionālo Aģentūru ieinteresētība par tik specifisko, bet daudzveidīgo grupu, kā cilvēki ar īpašām vajadzībām. Seminārs „East and West included” bija pirmais solis ceļā uz produktīvo sadarbību. Tāpēc es ļoti ceru, ka arī nākotnē šī tendence attīstīsies.

Vlada