DROSME DRAUDZĒTIES!

Jau iepriekš mūsu centra „Dardedzes” neformālā jauniešu grupa bija aktīvi darbojusies programmas „Drosme draudzēties” ietvaros, kuras galvenais mērķis ir mazināt mobingu jeb vienaudžu savstarpējo vardarbību Latvijas skolās. Līdz šim mūsu vadītās nodarbības un aktivitātes bija vairāk vai mazāk teorētiskas, tās sniedza informāciju par mobinga cēloņiem un sekām, kā arī izskaidroja ko tad īsti šis vardarbības fenomens nozīmē.

Jāatzīst, ka pusaudži diezgan labi apzinājās šīs problēmas nopietnību, taču motivācija kļūt iecietīgākiem un draudzīgākiem vienam pret otru bija diezgan zema, tāpēc meklējām veidus un metodes, kas daudz dziļākā veidā skolēnos veicinātu šīs īpašības, kā arī attīstītu viņos empātiju. Un Foruma teātra metode to dara!

Pēc intensīvas četru dienu apmācības tika sagatavotas trīs darba grupas, kuras izstrādāja katra savu, personīgu un īpašu nodarbību, ko vadīt skolēniem. Paši šajā laikā daudz dziļāk izpratām katra tēla   (apspiedēja, novērotāja un upura) motivāciju. Lielu darbu ieguldīja arī Džokera lomas izpildītāji, atrodot to īsto veidu, kā „sajust skatītāju” un iesaistīt viņu izrādē, neradot diskomfortu, bet veicinot  brīvu un atraisītu atmosfēru, vienlaikus saglabājot izrādes nopietnību, nododot mūsu sagatavoto vēstījumu. Jāatzīst, ka arī pati vēstījuma nodošana notika bez mūsu priekšā teikšanas – skolēni paši atrada atbildes, izdarīja secinājumus un atklāja risinājums, kas padara šo metodi vēl labāku!

Liels un būtisks ieguvums mums pašiem – foruma teātra dalībniekiem – ir spēja daudz dziļāk un reālistiskāk atspoguļot mūsu problēmu – mobingu un tajā iesaistītās puses, kā arī prasme reaģēt uz situācijām. Nodarbība nekad neatkārtojas, ikreiz skolēnu radītās idejas un varianti situāciju atrisināšanai ir atšķirīgi. Tas lika mums pašiem ātri reaģēt, neaizmirstot par savu tēlu un tā īpašībām, un savas uzvedības motivāciju.

Lielu ieguvumu šī metode deva arī skatītājiem - skolēniem. Viņi varēja aplūkot situāciju no malas, paši izdomāt, kuru tēlu nomainīt, lai situāciju atrisinātu, tad vērot, kā tā mainās, un mēģināt saprast, kurš veids ir visiedarbīgākais. Tādējādi skolēni paši bija tie, kas atrada „pareizās atbildes”. Nodarbību noslēdzām ar jautājumiem foruma teātra tēliem, dodot iespēju pusaudžiem noskaidrot varoņu motivācijas, kāpēc kāds rīkojas tieši tā un ne citādi, piemēram, kāpēc „pāridarītājs” kādam dara pāri? Vai tāpēc, ka pats jūtas laimīgs? Vai – kāpēc kāds sev atļauj darīt pāri utt.

Šī metode ļoti reālistiski parāda lietas būtību, izvairoties no „krāsošanas” baltos vai melnos toņos. Tā rada izpratni, ka ne vienmēr problēma un atbildība ir tikai šajos, spilgtajos tēlos (upuris un pāridarītājs), bet ka būtiska un liela nozīme arī ir tam it kā neitrālajam aculieciniekam – ko viņš izvēlas darīt katrā situācijā? Tādējādi mums ir iespēja uzrunāt to klases daļu, kura mobinga situācijās noskatās, par tām neziņojot un neliekoties ne zinis. Foruma teātris tiešā un netiešā veidā iesaista visus dalībniekus, ļaujot katram individuālā līmenī saskatīt sevi un izvērtēt savu rīcību līdzīgā situācijā.

Esam ļoti lepni un priecīgi, ka savā darbā varam izmantot šo metodi; tā devusi iespēju pusaudžiem interesantā un viegli uztveramā veidā runāt par tik nopietnu tēmu kā mobings, neradot smagumu, bet gan sajūtu „jā – es spēju mainīt situāciju!”.
Paldies programmai „Jaunatne darbībā” par atbalstu un brīnišķīgo pieredzi!

Ilze,
projekta „Drosme draudzēties” koordinatore