Diskusiju klubs ksenofobijas un diskriminācijas mazināšanai

Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros tika īstenots projekts “Diskusiju klubs XeNOphobia”, kas aicina nevienaldzīgus cilvēkus apvienoties pret ksenofobiju un diskrimināciju, un mācīties atrast kopīgas īpašības, nevis atšķirības, kas var šķelt.

Vienu reizi mēnesī sešu mēnešu laikā kultūras biedrības “Alternatīvā realitāte” aktīvie brīvprātīgie jaunieši, kā arī iesaistītie jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām veidoja atvērtos informatīvos pasākumus. Jaunieši tika piesaistīti visos projekta izstrādāšanas procesa  etapos – no koncepta izstrādes un tēmu izvēles līdz organizēšanai un publikāciju veidošanai, ar ko veicinājām jauniešu integrāciju sabiedrībā un aktīvas pilsoniskas pozīcijas izveidi, īpaši jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām.

Projekta mērķis: Ar izglītojošiem un informatīviem pasākumiem veicināt sabiedrībā valdošo stereotipu par neiecietībai un diskriminācijai pakļautajām sabiedrības grupām izskaušanu, popularizēt Eiropas vērtības, mazināt ksenofobiju un diskrimināciju.
Ksenofobija vārda burtiskajā nozīmē ir bailes no visa citādā, nezināmā, svešā. Daudzi, runājot par ksenofobiju, izmanto šo vārdu kā psiholoģisko terminu. Tas nav gluži pareizi – visbiežāk mēs runājam par ksenofobiju kā par negatīvu īpašību.

Ko tas nozīmē?
Pieņemsim, jūs ejat pa mežu. Jūsu priekšā parādās baismīgs nepazīstams briesmonis. Jūs nobīstaties – tas ir instinkts, kas nepieciešams izdzīvošanai. Bet atrodoties sabiedrībā un sastopot kaut ko nezināmu, bieži vien mūsos pamostas šis pats instinkts un mēs dodam tam vaļu – mēs nobīstamies no nepazīstamā. Šī arī ir ksenofobija. Taču mūsdienu sabiedrībā mēs esam pietiekami aizsargāti, lai pieņemtu lēmumus nevis instinktu līmenī, bet ar prātu. Kad jums saka, ka ksenofobija ir slikti – tas nozīmē, ka nav jāvērtē cilvēki pēc izskata. Vienmēr analizējiet, izvērtējiet cilvēka īpašības, domājiet kritiski. Tad tas, kas šķita baismīgs un nezināms, var pārvērsties par pozitīvu, interesantu un perspektīvu.

Projekta laikā jaunieši ieguva padziļinātas zināšanas par Eiropas vērtībām; ksenofobijas apkarošanas svarīgumu mūsdienu sabiedrībā; attīstīja savas komunikācijas prasmes un iemācījās strādāt komandā; attīstīja uzņēmējdarbības prasmes, organizējot aktivitātes un atbildot par savu rīcību; kļuva par pilnvērtīgiem un aktīviem sabiedrības dalībniekiem.

 

Projektu realizēja NVO Kultūras biedrība „Alternatīvā Realitāte”.