Demokrātija caur kameras objektīvu

“Jaunieši par demokrātiju” jeb „Youth for Democracy” (2010. gada marts - decembris) ir starptautisks projekts, kura galvenie mērķi ir veicināt jauniešu līdzdalību pārstāvnieciskās demokrātijas mehānismos gan nacionālā, gan Eiropas līmenī; izzināt jauniešu viedokli par iespējām panākt pozitīvas izmaiņas, kā arī salīdzināt jauniešu ieskatus par demokrātijas procesiem Latvijā un Lietuvā, rosinot jauniešu abpusēju sadarbību.

Projekta ietvaros  tiek īstenotas dažādas aktivitātes – jauniešu diskusijas Latvijas un Lietuvas skolās, Eiropas Savienības iestādes simulācijas spēle Viļņā, video sižetu veidošana par līderības un demokrātijas jautājumiem, eseju konkurss, on-line diskusijas portālā www.tvweb-lv.eu, kā arī Jauniešu forums Rīgā projekta noslēgumā.

Projekta “Jaunieši par demokrātiju” īstenošanā līdzdarbojas četras organizācijas no Latvijas un Lietuvas: Biedrība „NEXT MEDIA GROUP”(Rīga), kas ir jauniešu mediju organizācija, kuras mērķis ir attīstīt un atbalstīt jaunās paaudzes darbību medijos un ar multimediju palīdzību veicināt jauniešu iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs, lai sekmētu ieinteresētas, kompetentas, sabiedriski un politiski aktīvas jaunatnes veidošanos Latvijā; Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai (Rīga) - vienīgā jaunatnes sabiedriskā organizācija Latvijā, kuras mērķis ir popularizēt Eiropas vienotības ideju, veicinot demokrātiju, iecietību, toleranci, un cilvēktiesību ievērošanu, informējot un izglītojot jaunatni; “KAKAVA” (Viļņa) - nevalstiskā organizācija, kas aktīvi darbojas  kultūras un mākslas jomā, īstenojot dažādus ar foto un video mākslu saistītus projektus, kā arī “Nendre” (Viļņa)  - nevalstiskā organizācija, kas sniedz  dažāda veida sociālo  palīdzību vientuļo māmiņu ģimenēm, ieskaitot dienas aprūpes centru pirmskolas vecuma bērniem, brīvā laika aktivitātes dažāda vecuma skolniekiem.

Lielākā daļa projekta aktivitāšu paralēli norit abās projekta partnervalstīs – Latvijā un Lietuvā. Līdz ar to jauniešiem šī ir arī lieliska iespēja iepazīt jauniešus no kaimiņvalsts, diskutēt par projekta tēmām un kopīgi līdzdarboties projektā. 
Patlaban projekts „Jaunieši par demokrātiju” ir jau pusē un aiz muguras liela daļa projekta aktivitāšu. Īstenotas jauniešu diskusijas dažādās Rīgas un Viļņas skolās, kur skolu jauniešiem bija iespēja uzzināt ko jaunu par tēmām, kas skar cilvēktiesības, demokrātiju vēlēšanu procesā, līderību, līdzdalības iespējām, Latvijas ieguvumiem un zaudējumiem pēc iestājas Eiropas Savienībā un daudzām citām tēmām. Savukārt, projektā iesaistītie tiešie dalībnieki varēja iemēģināt roku pasākumu organizēšanā, plānošanā un vadīšanā. Jauniešiem pašiem bija iespēja novērtēt un saprast, kuras tēmas vienaudžiem ir aktuālākas, kādi priekšdarbi jāveic, lai pasākums noritētu kā plānots.


Eiropas Parlamenta simulācijas Spēle Viņā
Kā atzīst paši projekta dalībnieki, līdz šim lielākais piedzīvojums projekta ietvaros ir bijusi Eiropas Parlamenta simulācijas spēle Viļņā, kur satikās jaunieši no Latvijas un Lietuvas, lai iejustos parlamentāriešu ādās un simulētu lēmumu pieņemšanas procesu Eiropas Parlamentā. Simulācijas spēles laikā jauniešu grupas pārstāvēja kādas komisijas un lēma par noteiktu jautājumu, kas ir šīs komisijas kompetencē.  Komisiju darba laikā raisījās spraigas diskusijas, citu pārliecināšana par savu viedokli un visbeidzot nonākšana pie kopīga lēmuma, ko tālāk jauniešu grupa prezentēja „parlamentam” un notika balsošana.

Pēc simulācijas spēles, daloties iespaidos, jaunieši atzina, ka redzējuši, cik dažkārt grūti nācās atrast pareizos argumentus sava viedokļa aizstāvēšanai un ar izpratni ieklausīties arī citu viedoklī. Tas ļāvis arī daudz secināt par reālo lēmumu pieņēmēju darbu un mūžīgajiem kompromisiem, kas saistās ar demokrātijas procesu.

Demokrātija caur multimediju prizmu
Galvenais trumpis, kas šo projektu atšķir no citiem līdzīgiem demokrātijas un jauniešu līdzdalības projektiem, ir multimediju izmantojums tajā. Tā kā mēs dzīvojam informācijas tehnoloģiju laikmetā un lielāko daļu informācijas tveram caur multimediju prizmu – sociālajiem tīkliem, televīzijas raidījumiem un citiem audiovizuāliem rīkiem, tad tieši šis faktors ir veiksmes atslēga jauniešu interesei par projektu, kā arī multimediju izmantojums ir lieliska iespēja uzrunāt arī jauniešu, kas nav projekta tiešie dalībnieki. Proti, visas projekta aktivitātes tiek filmētas, paši jaunieši ieraksta intervijas, montē safilmēto materiālu un gatavos sižetus lejupielādē portālā www.tvweb.lv, kur tos noskatīties, vērtēt un komentēt var ikviens. Šis portāls vienlaikus kalpo arī kā informācijas platforma projekta dalībniekiem, lai kopā ar Lietuviešu un pašmāju projekta „kolēģiem” apspriestos par panākumiem filmēšanas procesā, apmainītos idejām utt.

Uzsākot projektu jaunieši, kas vēlējās projektā iesaistīties un veikt tieši tos darbiņus, kas saistīti ar filmēšanu, TV žurnālistiku un video montāžu, izgāja nelielu apmācību kursu un guva pirmās praktiskās iemaņas darbā ar video kameru, mikrofonu un montāžas datoru. Tagad, kad izveidoti jau vairāk nekā desmit sižeti, jaunieši atceroties projekta sākumu atzīst, cik daudz pa šo laiku jaunu lietu apguvuši.

Iesaisties un dalies savās domās arī Tu
Kļūt par projekta dalībnieku var ikviens. Aicinām jauniešus no visas Latvijas apmeklēt portālu www.tvweb.lv sadaļu „Jaunieši par demokrātiju” un dalīties savās domās, ieteikumos un vērojumos forumos un blogos (emuāros) par tēmām, kas skar demokrātijas visdažādākos aspektus – personisko brīvību, līdzdalību, cilvēktiesības, līderību un citas tēmas. Šāda informācijas platforma, kur jaunieši apmainās ar domām tika veidota ar mērķi dot jauniešiem izteikties arī par tēmām, kuras ikdienā nenodarbina mūsu prātus, tomēr ir svarīgas katram: kādā valstī un sabiedrībā mēs dzīvojam, ko tā mums piedāvā, par ko mēs paši varam kļūt un galvenais – kā spējam un varam ietekmēt lietas, kas mūs neapmierina un kuras vēlamies mainīt. Ir ļoti svarīgi, ka katrs no mums apzinās sevi, kā sabiedrības sastāvdaļu un neatmet ar roku dzirdot par netaisnību vai negodīgumu. Tieši tādēļ katram sevī jāattīsta līderis un jālīdzdarbojas lēmumu pieņemšanas procesā – neatkarīgi no tā vai tas ir kāds neliels projekts, vēlme kaut ko mainīt savā skolā, pilsētā vai valstī. Svarīgi ir vienaldzīgi nestāvēt malā!

Ceram, ka mūs sadzirdēs
Projekta noslēgumā Rīgā notiks jauniešu forums, kur piedalīsies visi projekta dalībnieki gan no Latvijas un Lietuvas, gan aktīvie jaunieši dažādām jaunatnes organizācijā un skolām, kā arī lēmumu pieņēmēji no dažādām institūcijām, kā eksperti. Forums ilgs 3 dienas, kuru laikā jaunieši diskutēs, apmainīsies ar pieredzi un projekta laikā jauniegūtājām zināšanām un izstrādās alternatīvas rekomendācijas pozitīvām izmaiņām demokrātiskajos procesos. Šīs rekomendācijas plānots arī iesniegt attiecīgajām institūcijā, lai jauniešu priekšlikumi un idejas taptu sadzirdētas arī lēmumu pieņēmējiem.

Foruma laikā notiks arī dažādas citas aktivitātes – radošās darbnīcas, starpkultūru vakars, ekskursijas, kā arī citas aktivitātes, kas saliedēs jauniešus no Latvijas un Lietuvas, ļaus dibināt jaunus kontaktus, veidot jaunas idejas un kopīgus tālākās sadarbības plānus.

Par projekta dalībnieku var kļūt ikviens
Aicinām jebkuru jaunieti kļūt par projekta „Jaunieši par demokrātiju” dalībnieku – iesaistoties diskusijās vai veidojot savu blogu par kādu no demokrātijas aspektiem portālā www.tvweb.lv; piedaloties eseju konkursā, kas notiks izsludināts septembrī vai piesakoties jauniešu forumam. Vairāk par projektu un tā tuvākajām aktivitātēm lasiet portālā www.tvweb.lv 

 
Dalībnieki par projektu „Jaunieši par demokrātiju”

Oļegs
"Projekts ir pusceļā, bet iegūto pieredzi, prasmes un zināšanas nevar aprakstīt vārdiem. Godīgi sakot, es esmu patīkami pārsteigts par projekta gaitu un rezultātiem. Atsaucīgajiem dalībnieki, pieredzes apmaiņu, komunikācija, plānošanu un ideju ģenerēšanu,
risinājumu meklēšanu... Gāja traki, bet labi!"

Kuntī
"Izvēlējos iesaistīties Next Media Group, jo mani interesē mediju darbs un vēlējos iegūt praktiskas iemaņas. Projekts „Jaunieši par demokrātiju” deva man iespēju ne tikai gatavot sižetus, bet arī apgūt filmēšanas un montēšanas pamatus. Tas, manuprāt, ir ļoti interesanti un tas ir lielisks un praktisks papildinājums manai izglītībai kā žurnālistei. Esmu arī ieguvusi jaunus kontaktus, kas vienmēr ir noderīgi."

 

Līva
"Jau divus gadus mācos žurnālistiku, taču līdz šim domāju, ka savu karjeru saistīšu ar rakstošo žurnālistiku. Projekts "Jaunieši par demokrātiju" man ļāva apgūt TV-žurnālistikas iemaņas un tagad šķiet, ka tieši tas ir tas, ar ko vēlos nodarboties nākotnē. Iesaistoties šajā projektā esmu iemācījusies lietot teorijā apgūtās zināšanas praksē un iepazinusi daudz aizraujošu un aktīvu cilvēku."

 

Olga
"Sākotnēji, mana motivācija iesaistīties projektā bija iegūt zināšanas mēdiju sfērā un iemācīties sadarboties ar jauniešiem dažādos projektos. Šobrīd, jau darboties projektā, es  pamanu, ka esmu ieguvusi daudz vairāk. Neskatoties uz to, kas es ieguvu padziļinātu izpratni par mēdiju darbības procesiem, es iepazinos ar daudziem spilgtiem cilvēkiem un viņu interesanto skatu uz dzīvi, kas paplašināja  manu horizontu negaidītajos veidos. Iegūtā pieredze man noteikti noderēs turpmākajās gaitās."

 

 

Lita
Biedrības „Next Media Group” projektu vadītāja

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.