Daudznozīmīgā mākslas kaste

Nedaudz par pašu „Nātri”...
Kultūras un mākslas centrs „Nātre” (KMC „Nātre”) ir nevalstiska radošo personību organizācija ar biedrības statusu. Organizē dažādus kultūras un mākslas pasākumus ar pievienoto vērtību. „Nātres” biedri un valdes pārstāvji sevi jau spējuši pierādīt dažādās aktivitātes, darbojušies vairākos starptautiskos semināros un pasākumos.

„Nātres” filozofiskais traktējums – zaļi veselīgs augs ar savu raksturu, pārsteidz negaidīts, pat brīžiem nesaprasts. Dzēlīgs, bet ar humoru. Pēc saskarsmes atstāj savu „parakstu”. Nātru teorija ģenerē, reducē un producē veselīgo mākslas atkarību – ja reiz esi sadzelts ar kultūrmākslu, tad turpmāk niez domas un rokas, lai radītu atkal ko jaunu. Nātre ir domubiedru grupa, kas galvenokārt apvieno mākslas un kultūras studentus, kam galvā rosās kāds „štucierītis”. Tiek rīkoti neformāli ideju ģeneratoru vakari „roku rokā ar draudzeni” bohēmu.

KMC „Nātres” jaunākā „mākslas afēra”
Vēl esot patīkamās, radošās emocijās pēc tikko notikušās izstādes „FOTOKASTE” atklāšanas ceremonijas LLU aulā par mūsu veidoto projektu ARTbox. Chalenge yourself, kuras laikā demonstrēja filmiņu un stāstīja par projekta norisi, rezultātiem un lielisko ES programmu „Jaunatne darbībā” studentiem, māksliniekiem un visiem klātesošajiem, mēs, „Nātres”, nolēmām pastāstīt, kas tad tas bija par projektu un kāpēc radās ideja to rīkot.

Lai arī Latvijā ir ārkārtīgi daudz radošas, talantīgas personības un tiek rīkoti dažādi pasākumi laikmetīgās mākslas jomā, tomēr tāds nieks kā ielu performances, piemēram, žonglēšana ar bumbiņām un visādi citādi triki, Rīgas ielās, Vecrīgā, nemaz nerunājot par citām Latvijas pilsētiņām, ir nemanāmi, lai neteiktu, ka tādu nav vispār. Mēs te nerunājam par vientuļiem vijolniekiem, ģitāristiem, kas priecē garāmgājējus ar savu sniegumu... Ir arī citas mākslas formas. Esot citās Eiropas pilsētās, teiksim, Amsterdamā, Milānā, tas nav nekas jauns, pat ierasts, bet šeit, Latvijā, nā ni (lasīt kā nekas tamlīdzīgs). Tādēļ, lai neteiktu, ka mūsu zemītē nekas nenotiek, nolēmām rīkoties. Tā nu KMC „Nātre” ar ES neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” atbalstu rīkoja starptautisku jauniešu apmaiņas projektu ARTbox. Challenge yourself, kas no 2009. gada 21. augusta līdz 30. augustam notika Jelgavā.

Projekta mērķis bija popularizēt laikmetīgās mākslas nozīmi jauniešu personības attīstībā un starpkultūru dialoga veicināšanā, kā arī sekmēt sabiedrības izpratni par laikmetīgo mākslu. Projekta tēmā tika iekļauta mākslas nozīmība – māksla kā medijs un mākslas vērtība aktīvas sabiedrības veicināšanā. Projekts apvienoja 26 jauniešus no Ungārijas, Turcijas, Rumānijas, Slovākijas un Latvijas, taču dalībnieku vidū bija arī francūzis, nīderlandiete, vārdu sakot, krāsaina un radoša kompānija.

Projekta nosaukums ARTbox. Challenge yourself simbolizē mākslas kasti kā mākslinieka darbarīku komplektu. Melnās KASTES tika izmantotas arī kā simbols cilvēka prātam, domāšanas veidam, pasaulei, kādā dzīvojam. Tas bija izaicinājums dalībniekiem pārbaudīt sevi un realizēt pārdrošas idejas. Jaunieši veidoja kompleksus mākslas darbus par konkrēto tēmu. Izmantojot dažādas mākslas aktivitātes, attīstījām starpkultūru dialogu un veicinājām savstarpējo toleranci un dažādu kultūru harmonisku līdzāspastāvēšanu.

Projekta laikā īstenojām dažādas aktivitātes:
* multimediju performanci Jelgavas kultūras nama Baltajā kolonnu zālē;
* ielu performanci Jelgavas pilsētas gājēju ielā;
* internacionālu kultūras vakaru un prezentācijas mūzikas klubā „Jelgavas baltie krekli”;
* Eiropas Kultūras nakti Bērnu un jauniešu mūzikas klubā;
* instalāciju „ARTbox siltumnīca” Pedvāles mākslas parkā;
* instalācijas akciju (plosta izveidi) un dalību „Piena paku regates” sacensībās.

Kā tas viss izpaudās?
Projekts sākās ar atklāšanas ceremoniju – MĀKSLAS KASTES atvēršanu, atraktīvi prezentējot četrus galvenos darbības virzienus. Projekta laikā visus dalībniekus sadalīja tematiskās grupās:
* mode (uzdevums radīt neordinārus tēlus performancei)
* video (dokumentēt projekta norisi un izveidot videoprojekcijas performancei)
* mūzika un ritms (izveidot muzikālo pavadījumu performancei)
* teātris (teatralizēta, ritmiska dalība performancē)

Katrai valstij iepriekš tika dots mājasdarbs – sagatavot prezentāciju, kas notiek viņu zemē šajos 4 mākslas lauciņos, lai vēlāk efektīvi spētu ģenerēt idejas un izpildīt lielos uzdevumus, kā rezultātā spētu novērtēt, cik dažādi esam, kas mūs vieno, kas šķir. Tātad mūsu mērķis bija, atraktīvi darbojoties, uzrunāt pēc iespējas plašāku auditoriju. Mums neinteresēja variants, ka radoši varam darboties 9 dienas četrās sienās un popularizēt laikmetīgo mākslu tikai paši sev. Vajadzēja iziet ielās! Bet kā tas uzrunās cilvēkus bez reklāmas? Pievērsām uzmanību, kā vien varējām, – uz ielām ar krītiņiem zīmējām ARTbox stencilus, izmantojot mūsu projekta logo „Cilvēks ir atvērta kaste”. Savukārt ar saukli Open Your Box (atvērt savu robežu un aizspriedumu, vienaldzības, problēmu kasti) katru dienu, ejot uz pusdienām, ar īpašām kustībām sveicinājām vietējos pilsētniekus.

Dzīve „Mākslas rezidencē” jeb BJMK (Bērnu un jauniešu mūzikas klubs)... Kopīgas brokastis ar neatvairāmo klavierkoncertu Endija izpildījumā. Rīta rosmes atrakcijas. Saldējumu kokteiļu meistardarbnīcas. Katru vakaru īsta Eiropas Kultūras nakts ar gardiem, pašu gatavotiem, tradicionāliem ēdieniem un dzērieniem, prezentācijas, atrakcijas, dejas, dejas, dejas... Mūzikas grupas neliels koncerts atvadu vakarā.

Pirmais publiskais pasākums
Jelgavas muzikālajā klubā „Jelgavas baltie krekli” notika projekta oficiālā atklāšana – Eiropas Kultūras nakts. Projekcijas, prezentācijas par katru projekta dalībvalsti, jauniešu stāsti un smiekli. Visa vakara garumā skanēja vienīgi dalībvalstu deju mūzika, arī turku nacionālās dejas tika kopīgi ar visiem kluba apmeklētājiem izdancotas nakts garumā. Projekta dalībniekiem bija lieliska iespēja iepazīt un komunicēties ar vietējiem jauniešiem. Kā pateicība par iespēju kopīgi svinēt ARTbox atvēršanu, projekta laikā tapa maketi bērnu ēdienkartes izveidei picērijai „Tami-Tami”.

ARTbox ielu performance Jelgavas mazajā Brodvejā jeb gājēju ielā
Saulaina pēcpusdiena. Pie restorāna „Silva” āra nojumēm drūzmējās pārsteidzoši daudz apmeklētāju. Kaut kas brieda. Jau iepriekš bija manīti ARTbox plakāti ar zaļajām lūpām, kas ekspresīvi gatavojās ko paust. Uz asfalta bija redzami dalībnieku veidoti ARTbox stencili ar uzrakstiem par to, kas, kur, kad.

Cauri pilsētai devās gara jauniešu rinda ar melnām kastēm galvā. Beigu beigās viņi sastājās garā rindā visas gājēju ielas garumā. Atskanēja sauciens: „Open your box!” – ko cits citam nodeva dalībnieki ar īpašu roku kustību, simbolizējot savas kastes atvēršanu. Melnās kastes tika noņemtas. Neizpratne... Atskanēja īpaši montēts skaņu mikslis. Parādījās tēls ar simbolisku TV kasti galvā, piesaistot uzmanību ar nebeidzamu murmināšanu. Cits pēc cita jaunieši apsēdās ietves vidū un iegrima TV hipnozē, uzlikuši galvā melnās kastes.

Tā bija konceptuāla akcija par masu mediju apburto loku un sabiedrības reakciju. Kāds deva impulsu, kāds pārrāva loku, kāds uzsāka cīņu ar acīm redzamo un pierasto. Kāds ielas vidū gleznoja milzu plakātu ar informāciju par nākamās dienas performanci kultūras namā, bet turku puisis Četins sāka žonglēt ar krāsainām bumbiņām. Pēc tam, vakara krēslai iestājoties, turpinājās ielu performances otrā daļa.

Čili picērijas nojume pārvērtās slēgtā „Gaismas BOX”, no kuras atskanēja mūzika un gaismas kastē savādi spēlējās dažādi ēnu tēli. Kāds iesēja ķēdē uguni un lika tai dejot. Izveidojās vakara vide jauniešu sarunām un kopā būšanai. Jelgavas atdzīvināšana vakarā, ielu mākslas attīstīšana, garāmgājēju uzrunāšana – tas bija tikai sākums, mazs impulss, mēģinājums uzrunāt.

ARTbox lielā performance
Jelgavas kultūras namā tika izritināts „nātrīgi” zaļš paklājs, kas kalpoja par modes skates defilē ceļu. Fonā demonstrēja videogrupas izveidotās īsfilmas. Vienā no tām bija atspoguļots ceļš, kā projekta dalībnieki nonāca līdz mākslas projekta rezidencei, bet otrā – kas notiek ar cilvēku, kad tiek atvērts ARTbox. Performances grupiņa rādīja sešas īsas ainiņas: lielā kaste bija ar sešām šķautnēm, un, katru no tām pagriežot, tika parādīts jauns stāsts („Kas tad tik labs iekš TV?”, „Kad tu pēdējo reizi piezvanīji saviem tuvajiem?”, „Veltījums vecākiem”). Kā arī tika dejota solidaritātes deja – ungāru tautas deja, ko jaunieši apguva Ungāru nacionālajā kultūras vakarā.

Visi dalībnieki bija tērpušies modes grupiņas radītajos zaļajos tērpos. To visu vēroja jelgavnieki, kas bija lielā sajūsmā par redzēto, izjuta pozitīvismu un aizkustinājumu, ko radīja 26 jaunieši, kas nav nekādi profesionāļi, taču darījušo visu iespējamos, lai uzrunātu ikvienu.

O, jā! Tad sekoja pelnīta atpūta jeb „ARTbox kustībā”. Saulains rīts. Busiņš devās ceļā. Šoferīši atskaņoja latvju vecos hitus ar Žoržu Siksnu un Viktoru Lapčenoku. Pieturas – Pedvāles mākslas parks, Kandavas Abavas rumba, Jūrkalne.

Pedvāles mākslas parkā instalācijas darbnīcas dalībnieki veidoja simbolisku, koncepcijas instalāciju „ARTbox siltumnīca” (mākslas impulsu māja). Šī bija nestandarta siltumnīca, kurā tika audzēta nātre, kas izraisa „mākslas niezi”, dodot iespēju izaicināt sevi un impulsu māksliniekiem brīvi darboties instalāciju mākslā.

Uzvilkām ARTbox komandas dizainētos, zaļos „Nātru” projekta kostīmus, un darba spars pieauga. Sākām ar akmeņu stādīšanas tradīciju Pedvāles laikmetīgajā mākslas parkā. Katrs jaunietis varēja izvēlēties savu akmeni, pačukstēt vai uzrakstīt tam savu vēlēšanos un iestādīt to akmeņu dobē. No Jelgavas tika atvesta īsta nātre un īpašā ceremonijā iestādīta siltajā mākslas inkubatorā. To visu dokumentēja dalībnieki no videogrupas.

Vēlāk notika mākslas parka izpēte, iepazīstot mākslas darbus, gūstot pieredzi un iedvesmu, pārrunājot mākslas objektu idejas un mākslinieku skatījumu.
Pēc labi padarīta darba sekoja Latviešu nacionālais vakars Jūrkalnes viesu namā pie jūras. Tur visi ļāvāmies lauku paradīzei ar ugunskuru ābeļdārzā. Mūsu maltīte bija „liela, ugunīga lava” zupas katlā, zāļu tējas māla krūkās, svaigi vārīts ābolu ievārījums un saimnieces ceptās pankūkas.

Pēc tam sekoja „Jūrkalnes nakts misija”, ar lāpstu rokās lavoties cauri pļavai uz stāvkrastu pēc zilajiem māliem, ko ieziest pirts laikā. Notika saunas ballīte ar smalku latviešu tradīciju prezentāciju, ar dažādām zaru slotiņām un dabiskiem skrubīšiem no kafijas, sāls un prosas graudiem. Noslēgumā bija līksma zilo mālu maskas ieziešana un ietīšanās vakuuma plēvēs.

Visbeidzot – pēdējais darbiņš: ARTbox instalācija
„Apaļā galda diskusijā” tapa vīzija par ARTbox instalācijas performanci, veltītu Latvijas Piena, medus un maizes svētkiem, – „Piena paku regate Lielupē”. Šajā akcijā piedalījās 30 komandu, un to visu vēroja ap 15 000 skatītāju.

Koncepcija bija „Cilvēks un KASTE. Cilvēks KASTĒ. Un KASTE cilvēkā”. Divās dienās „Nātres” biroja plašajā dārzā arhitektu, inženieru un airētāju arodbiedrības no piena pakām izveidoja Melno kasti, kas simbolizēja cilvēka prātu, kurā valda ikdienas rutīna, aizspriedumi un citas negācijas. Komandu prezentācijas laikā sākās Melnās kastes atvēršana no iekšpuses un skaļa, demonstratīva kastes iznīcināšana ar zāģiem. Kastes vidū – starptautiska „Kastīšu atvērēju” apvienība no Turcijas, Slovākijas, Latvijas, Rumānijas un Ungārijas. Atverot kasti, nātre sadzēla un inficēja visu pilsētu ar MĀKSLAS NIEZI... Bija tikai viena iespēja – atvērt savu domu kasti un saņemt mākslas vakcīnu!

Bija arī ARTbox fanu klubs ar speciāliem tērpiem un atribūtiem, ar lielākajiem atbalsta plakātiem un skaļākajām balsīm. Pēc piena paku līmēšanas maratona katrs dalībnieks uz vienkāršu piena paku tagad skatās citām acīm. Paldies „Tukuma pienam” par atbalstu, piešķirot simtiem tukšu piena paku un jogurta dopingu jaunajiem censoņiem.

Šis akts pielika oficiālu punktu mākslas projektam, un jaunieši devās uz atvadu ballīti, bet jau otrā rītā – katrs uz savām mājām. Tā noslēdzās ARTbox projekts, bet kaste aizvērta netika…

Jauniešu apmaiņas projekts ARTbox.Challenge yourself bija ārkārtīgi liels izaicinājums gan mums kā organizācijai, gan arī pašiem dalībniekiem. Centāmies projektu veidot pēc iespējas radošāku, netipiskāku un interesantu pašiem dalībniekiem, lai nebūtu citviet pieredzētās  nīkšanas četrās sienās, dzīvošanās viesnīcās un vienveidīgi workshopi. Šķiet, tas mums izdevās, kaut arī nebija viegli. Veidojot šo projektu, radās papildu atbildība ne tikai pret dalībniekiem, savu organizāciju, bet arī pret mūsu labvēļiem – sponsoriem un atbalstītājiem. Tomēr atskatoties secinām, ka tika izdarīts viss, ko iecerējām, pat vairāk. Kaut arī, atzīsimies, – to, ko paveicām deviņās dienās, citos apstākļos izdarītu piecos projektos. Varbūt labi, ka vairākumam dalībnieku šī bija pirmā jauniešu apmaiņa (nezināja, ko īsti gaidīt), tajā pašā laikā reizēm skumīgi, ka viņi nespēja novērtēt daudzos bonusus, ko sniedzām šajā projektā, jo gluži vienkārši viņiem nebija, ar ko salīdzināt. Projekts bija pārsteigums arī pieredzes bagātajiem, jo, kā viņi paši atzinās, – sākumā šķitis, ka mūsu izvirzītie uzdevumi ir utopija un nav izpildāmi tik īsā laika posmā, vismaz kvalitatīvi ne, taču rezultāts pārsteidza mūs pašus: viss ir iespējams, ja darbojamies ar vienu mērķi, raugoties vienā virzienā, lai cik dažādi būtu vai no kādām kultūrām nāktu. Ikvienam šis bija spēcīgs paraugs saliedētībai, tolerancei, iecietībai, dažādības izpratnei un aizspriedumu laušanai gan vietējā, gan Eiropas līmenī.

Ar nātrīgiem sveicieniem –
Dace un Aiva