Ciprese

Projekts „Ciprese” (C hepatīts – informācija – prese) tika īstenots laikā no 2008. gada 1. jūnija līdz 30. novembrim, un to iesniedza septiņi jaunieši no NVO „Pūks un draugi”. Tā mērķis bija sniegt informāciju par C hepatītu pēc iespējas lielākai jauniešu grupai – kā var inficēties un kā rīkoties tiem, kam šis vīruss konstatēts. Tika arī izvērtēta sabiedrības informētība par C hepatīta vīrusu un situācija citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Projekta ideja
Projekta ideja radās, kad vairāki savstarpēji pazīstami jaunieši uzzināja, ka ir saslimuši ar C hepatīta vīrusu, un secināja – tādu „bēdubrāļu” ir ļoti daudz. Lai gan šī slimība joprojām izplatās, pieejamā informācija joprojām ir ierobežota. Cilvēki nezina, cik vīruss ir bīstams, kā izpaužas slimība, cik izmaksā ārstēšana. Saslimušajiem bieži vien netiek sniegts nepieciešamais atbalsts, īpaši laukos un mazpilsētās no saslimušā izvairās pat draugi un paziņas. No otras puses, ir nepieciešams veicināt, lai tie, kas ir inficējušies ar C hepatītu, nekautrētos par to informēt citus (piemēram, zobārstu) un rūpīgi sekotu līdzi tam, lai vienmēr izmantotu atsevišķus dvieļus, zobu sukas, ķemmes, jo šo nosacījumu neievērošana pakļauj saslimšanas riskam apkārtējos.

Mērķa grupa
Projekta mērķa grupas jauniešus meklēja ar www.draugiem.lv palīdzību: domubiedru grupās tika ievietots gan projekta apraksts, gan aicinājums tajā iesaistīties. Jaunieši no pamatgrupas, kas paši apmeklēja ārstu Latvijas Infektoloģijas centrā, aicināja piedalīties citus garajās rindās gaidošos jauniešus, kā arī izvietoja ziņojumus uz informācijas dēļa. Kopumā projektā piedalījās jaunieši vecumā no 15 līdz 30 gadiem un no tādām Latvijas vietām kā Gulbene, Kuldīga, Rīga, Pāle, Viļķene u. c.  – gan tādi, kas ir saslimuši ar C hepatītu, gan tādi, kas nav.

Aktivitātes
Pirmais posms – sagatavošanās. Tika izveidota projekta mērķa grupa: 24 jaunieši + atbalsta persona. No projekta dalībniekiem tika izveidotas 4 darba grupas, sadalīti uzdevumi un atbildība.

Otrais posms – informācijas apkopošana par Latviju. Tika meklēta visa veida informācija par C hepatītu Latvijā. Kā viens no vērienīgākajiem atklājumiem bija www.sievietes.lv foruma diskusija. Tēmu par C hepatītu uzsāka viens no projekta dalībniekiem, un savstarpējā viedokļu un pieredzes apmaiņa joprojām turpinās. 

Trešais posms – informācijas apkopošana par Eiropas Savienību. Tika meklēta informācija par C hepatītu citās ES valstīs. Kā noris vīrusa ārstēšana, kāda informācija ir pieejama, kā tā tiek izplatīta utt. Sarūgtinājumu sagādāja atklājums – daudzas valstis ārstēšanās izmaksas no C hepatīta sedz pilnībā, kamēr Latvijā galvenokārt tās jāsedz pašam slimniekam, jo valsts kompensē tikai daļu. Tas radījis situāciju, ka cilvēki baidās noskaidrot, vai viņiem ir C hepatīts, jo zina – ārstēšanos (Ls 500 mēnesī) nevar atļauties.

Ceturtais posms – informācijas materiālu sagatavošana. Salīdzinot situāciju Latvijā un citās ES valstīts un izvērtējot dalībnieku personīgo pieredzi, tika sagatavoti materiāli bukletam par C hepatīta vīrusu. Bukletus vēlāk izmantojām izbraucienā.

Piektais posms – aptaujas. Tika veiktas aptaujas ar mērķi noskaidrot cilvēku informētību par C hepatītu. Vai ir bijusi saskare, vai zina, kā slimība izplatās un izpaužas. Lai veiktu aptaujas, uz katru Latvijas novadu divu dienu braucienā devās 6 jaunieši un atbalsta persona. Katrā novadā tika apmeklētas 2 pilsētas un 2 ciemi. Aptaujas veica šādās pilsētās un ciemos: Kuldīga, Ventspils, Cēsis, Limbaži, Alūksne, Gulbene, Jelgava, Bauska, Saulkalne, Vilce, Stalbe, Bīriņi, Ranka, Drusti, Sabile un Kandava.

Sestais posms – izbrauciens. Projekta laikā notika 6 dienu izbrauciens, kurā jaunieši no mērķa grupas apkopoja iegūto informāciju, dalījās pieredzē, uzskatos, piedalījās kultūras, sporta un atpūtas pasākumos un izstrādāja bukletu un logotipu nelieliem auduma maisiņiem.

Septītais posms – reklāmas materiālu sagatavošana. Reklāmas materiālu – bukletu un maisiņu – dizaina noformēšana un nodošana drukai.

Astotais posms – intervijas. Notika divas tikšanās ar Hepatīta biedrības pārstāvjiem. Intervējām mediķus (ārstu un medicīnas māsu) un pacientus – gan tādus, kas izārstējušies, gan tādus, kuru ārstēšana nav bijusi veiksmīga. Tomēr gan vieni, gan otri ir saglabājuši dzīves sparu.

Devītais posms – seminārs. Tas notika Rīgā. Semināra laikā projektā iesaistītie jaunieši dalījās gūtajās zināšanās par C hepatītu, prezentēja izstrādātos reklāmas materiālus un iepazīstināja semināra dalībniekus ar projekta norisi un mērķiem. Seminārā piedalījās arī Hepatīta biedrības pārstāvji, kuriem tā noslēgumā varēja uzdot praktiskus jautājumus.

Desmitais posms – rezultātu izplatīšana un izmantošana. Bukleti un auduma maisiņi tika dalīti Vecrīgā un lielveikalā Stockmann. Bukletus nosūtīja Rīgas skolām un sociālajiem dienestiem Latvijas reģionos. Projekta rezultātus publicēja arī internetā un preses izdevumos.

Mūsu secinājumi: ir ļoti patīkami, ja projekta tēma un uzdevumi ir aktuāli. Ir lieliski apzināties, ka, pateicoties mūsu sadarbībai, esam palīdzējuši un snieguši noderīgu informāciju tik daudziem cilvēkiem. Ir sajūta, ka esam devuši ko noderīgu visai Latvijai.

NVO „Pūks un draugi” jauniešu kopdarbs