Cilvēks nav vientuļa sala

„Cilvēks NAV vientuļa sala” ir jauniešu iniciatīvas projekts, ko sadarbībā ar Liepājas rajona bāriņtiesu un programmas „Jaunatne darbībā” atbalstu rīko biedrība „Radi vidi pats” (RVP). Galvenais projekta mērķis ir veicināt izpratni par to, ka mēs ikviens varam pasniegt roku kādam, kam tas nepieciešams. „Radi vidi pats” ir biedrība, kas simtprocentīgi iestājas par brīvprātības principu, jo, tikai darbojoties brīvprātīgi, mēs varam darīt to, ko patiešām vēlamies. Jau biedrības nosaukums liecina par galveno darbības virzienu, proti, vides aspektu.

Tomēr vide nav tikai daba, kas mums ir visapkārt. Vide ir arī sociāls veidojums, mūsu savstarpējās attiecības. Tieši attiecības ar līdzcilvēkiem ir tās, kas liecina, kādi mēs esam, ko esam gatavi dot citiem un ko gatavi pieņemt un mācīties paši.Projekts „Cilvēks NAV vientuļa sala” aizsākās jau 2007. gada decembrī, kad Liepājas iedzīvotājus aicināja ziedot drēbes, mēbeles un dažādus sadzīves priekšmetus, kas pašiem vairs nešķiet vajadzīgi, taču kādam citam var sagādāt prieku un lieti noderēt. Protams, Ziemassvētku laiks ir īpašs, kad cilvēki ir gatavi vairāk dot. Ne tikai dāvināšanas izjūta, kas virmo lielveikalos dažas dienas pirms Ziemassvētkiem, lika cilvēkiem aktīvi piedalīties šajā akcijā. Šķiet, iedzīvotāju atsaucība būtu tikpat liela jebkurā citā gada laikā. Taču galvenais –akcijas laikā saziedoja ļoti daudz drēbju, apavu, arī mēbeļu un pat sadzīves tehniku.

Saziedotās lietas aizceļoja pie cilvēkiem, kam tās ļoti nepieciešamas – apģērbu, rotaļlietas un traukus aizveda uz vienu no Liepājas sociālajām mājām, nakts patversmi, probācijas dienestu, kā arī pensionāru kluba biedriem. Prieks par šādu akciju ir ne tikai tiem, kas saņem, bet arī tiem, kas dod. Tiešām satriecoši bija redzēt cilvēku atsaucību, kad biedrības RVP zaļais busiņš apbraukāja Liepājas ielas, lai savāktu ziedojumus. Cilvēki pauda lielu prieku un gandarījumu par iespēju palīdzēt. Akcijas laikā drēbes varēja gan nest uz RVP mītni, gan atstāt iepriekš norādītās vietās Liepājā, kur pēc tam ieradās mūsu busiņš un savāca tās. Ziedojumu vākšanas akcija turpinās joprojām.

Galvenais projekta „Cilvēks NAV vientuļa sala” mērķis ir audžuģimeņu popularizēšana Liepājas rajonā. Audžuģimene ir lieliska alternatīva bērnunamam. Ja bērns palicis bez vecāku gādības, daudz labāk ir, ja viņš var augt ģimeniskā vidē. Lai arī cik jaukas un gādīgas būtu audzinātājas, bērnunamā nav iespējams nodrošināt katram bērnam individuālu attieksmi un nedalītu uzmanību. Taču sirds siltums un tuvas attiecības palīdz mazajam cilvēkam augt laimīgam. Bērnība ir ļoti nozīmīgs laiks katra cilvēka dzīvē, tieši tādēļ mums jācenšas padarīt bērnu ikdienu saulainu – un būtiska loma tajā ir tieši ģimenei. Audžuvecāku uzdevums nav aizstāt īsto mammu un tēti – viņi atbalsta un rūpējas par bērnu.

Pašlaik Liepājā ir tikai viena audžuģimene, kas jau ilgstoši neuzņem bērnus, un otra ģimene no audžuvecāku statusa nu jau pārgājusi uz adopciju. Ir ģimenes, kuras izgājušas apmācības kursus, lai kļūtu par audžuģimeni, taču tā arī nevienu bērnu nav uzņēmušas. Projekta mērķis ir stāstīt cilvēkiem par to, kas ir audžuģimene. Tas vērsts tieši uz potenciālajām audžuģimenēm Liepājas rajonā. Iespējams, ir daudz cilvēku, kas labprāt uzņemtos rūpes par bērnu, kurš palicis bez vecāku apgādības, taču gluži vienkārši viņiem trūkst vajadzīgās informācijas.

Lai labotu šo situāciju, „Radi vidi pats” projekta „Cilvēks NAV vientuļa sala” ietvaros organizēja apmācības semināru jauniešiem. Galvenais semināra princips – viss notiek brīvprātīgi. Tika izsludināta pieteikšanās jauniešiem no Liepājas, kas vēlas uzzināt vairāk par audžuģimenēm un pēc tam izplatīt šo informāciju citiem. Pieteicās jaunieši ne tikai no Liepājas, bet arī no Saldus un Rīgas. Nedēļas garumā brīvprātīgie uzzināja gan par brīvprātīgo darbu, gan programmu „Jaunatne darbībā”, gan arī informāciju, kas tad īsti ir audžuģimene.

Pirmās semināra dienas bija veltītas komandas saliedēšanai. Lai iegūtu vēlamo rezultātu, nozīmīgs ir labs komandas darbs, jo komandas saliedēšana ļauj iepazīt citus un, pats galvenais, saprast savu lomu un vietu projektā. Seminārā brīvprātīgie tikās arī ar pāri, kas savā ģimenē uzņēmuši bez vecāku gādības palikušus bērnus. Tikšanās bija īpaši vērtīga, jo tieši dalīšanās ar praktisko pieredzi nereti sniedz vairāk nekā sausi fakti. Kad brīvprātīgie jaunieši bija iepazinuši cits citu un uzzinājuši vairāk par projektu un audžuģimenēm, bija laiks ķerties pie praktiskās darbošanās. Tā kā projekta mērķis ir informēt cilvēkus par audžuģimenēm, jauniešu galvenais uzdevums bija izstrādāt plānu, kā sasniegt un uzrunāt cilvēkus. Projekta laikā brīvprātīgie kopā ar Liepājas bāriņtiesas pārstāvi dosies uz rajona pilsētām un ciemiem, kur visiem interesentiem stāstīs par audžuģimenēm. Svarīgi, lai informācija būtu ne tikai saprotama, bet arī interesanti pasniegta, tieši tādēļ jaunieši seminārā uzsāka aktīvu darbu pie prezentācijas sagatavošanas.

Darbs turpinās joprojām, un nupat bija pirmie braucieni uz Dunikas un Nīcas pagastiem. Lai uzrunātu pēc iespējas vairāk cilvēku, brīvprātīgie izveidoja videoklipu par bērnu, kuru māte atstāj sabiedriskajā transportā. Ir arī sadarbība ar Liepājas un Liepājas rajona medijiem, jo tas ir veids, kā informāciju nodot lielam skaitam cilvēku. Projekta laikā uzsākta arī sadarbība ar Liepājas bērnunamu. Brīvprātīgie reizi divās nedēļās apciemo bērnus, kas mitinās bērnunamā, lai iepazītos, sadraudzētos un pavadītu kopā laiku. Liepājas bērnunamā dzīvo dažāda vecuma bērni un jaunieši, katram ir savas intereses. Mazākajiem vajadzīgs kāds, ar ko parotaļāties, kāds, kas samīļo un uzklausa. Savukārt vecākajiem jauniešiem nepieciešamas aktivitātes, kas viņus spētu aizraut. Tieši tādēļ pavasarī un vasarā „Radi vidi pats” plāno dažādus pārgājienus, talkas, makšķerēšanas braucienus un citas aktivitātes kopā ar bērnunama bērniem un jauniešiem. Biedrība ir organizējusi jau divas nometnes Liepājas bērnunama jauniešiem, tādēļ daudzi ir jau pazīstami. Labi iesāktais darbs jāturpina.

Projekts „Cilvēks NAV vientuļa sala” formāli noslēgsies aprīļa beigās, taču mēs redzam, ka būs vēl darbi, kas jāpaveic pēc tam. Tomēr jau tagad uzskatām, ka projekts ir izdevies, jo sākumā bija daudz neskaidrību, kā to padarīt pievilcīgu, bet, pateicoties iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ir izvirzījušās jaunas prioritātes un papildu mērķi. Pat ja pēc projekta beigām neizveidosies neviena jauna audžuģimene, būs padarīts ļoti daudz. Projekts ir vērtīgs ne tikai tiem, kam būs iespēja uzzināt par audžuģimenēm, bet arī brīvprātīgajiem jauniešiem, kas tajā iesaistīti. Ne vienmēr izdošanās mērāma ar kādiem pārbaudāmiem skaitliskiem rādītājiem, bieži lielākais ieguvums ir neizmērāms, tomēr to jūt katrs, kas pielicis savu roku, lai viss notiktu. Galvenais ir darīt un neapstāties pie paveiktā!

Zīle un Agata