Cilvēks kā zīmols?

2012. gada nogalē biedrība "Piepildīto sapņu istaba'' noslēdza projektu „A Different Viewpoint''. Šī apmācību kursa galvenais temats bija personiskā zīmola veidošana, ar to saprotot stratēģisku, skaidru un konsistentu kāda cilvēka kompetenču un īpašību komunikāciju, spēju parādīt citiem savas stiprās puses, pieredzes un prasmes, kas cilvēku izceļ no pūļa un veido viņa identitāti. Projekts tapa ciešā trīs Baltijas valstu organizāciju sadarbībā, iesaistot arī partnerus no Slovēnijas, Slovākijas, Rumānijas un Itālijas.

Kopā strādājam jau gandrīz divus gadus ar mērķi atbalstīt jaunos darba meklētājus un iedrošināt viņus kļūt uzņēmīgākiem un meklēt jaunus veidus, kā rast pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē, kā arī izprast, kādas varētu būt nevalstisko organizāciju lomas un iespējas jauniešu nodarbinātības veicināšanā. Nosaukums „A Different Viewpoint'' ir aicinājums palūkoties uz bezdarbu nevis kā uz problēmu, bet kā uz iespēju – tik vērtīgo laiku, ko vari veltīt savai izaugsmei, jaunu ideju ģenerēšanai, testēšanai un sevis izmēģināšanai dažādās jaunās lomās.

Apmācību kurss notika tematam atbilstošā vidē – kinopilsētā ''Cinevilla'', un tajā tikās 25 dalībnieki un eksperti – gan jaunatnes darbinieki, gan jaunieši, kuri ilgstoši bijuši bez darba vai kuri vēlas sākt savu biznesu, vai kļūt pašnodarbināti. Grupa bija daudzveidīga un interesanta, jo tajā bija daudz cilvēku ar neparastu dzīves un darba pieredzi, kā arī ar lieliem sapņiem un lielu vēlēšanos attīstīt sevi. Līdz ar to apmācība visiem iesaistītajiem sniedza daudz gandarījuma un daudz atbalsta pilnu mirkļu, palīdzot grupas biedriem izdomāt, kā sasniegt viņu mērķus, un gūstot daudz vērtīgas atgriezeniskās saiknes no citiem. „Sāku domāt par lietām, par kurām nekad līdz šim nebiju domājusi,'' noslēguma izvērtēšanā mums raksta Maja no Slovēnijas. „Esmu iemācījusies, cik svarīgs ir personiskais zīmols, guvusi zināšanas, kā īstenot savus mērķus, izstrādājot skaidru plānu, zinot savas priekšrocības un trūkumus, esot unikālam un esot tev pašam. Varbūt ''Piepildīto sapņu istaba'' reiz būs piepildījusi arī mūsu sapņus. Viss ir iespējams, ja vien uzdrošinies riskēt!''

Personiskā zīmola veidošana ir temats, kuru esam aizņēmušies no politikas un biznesa vides. Ir daudz lielisku ideju un pieeju, ko nevalstiskās organizācijas un neformālajā izglītībā strādājošie varētu pārņemt no biznesa. Un arī otrādi. Spītējot tam, ka abu šo jomu pārstāvjiem nereti šķiet, ka viņi dzīvo pilnīgi atšķirīgās pasaulēs, mēs mēģinām šīs nozares savienot, no katras paņemot labāko. Ko tad īsti nozīmē domāt par sevi kā par zīmolu? Tas nozīmē jautāt, ko tu vari piedāvāt un kā tas atšķiras no citiem piedāvājumiem. Panākt, ka tevi kādā jomā zina. Piemēram, ja vēlies kļūt par profesionālu kāzu fotogrāfu, tev ir svarīgi, lai potenciālie klienti, domājot par to, kuru fotogrāfu izvēlēties, zinātu tevi, zinātu tavas īpašās kompetences un noteikti tevi iekļautu iespējamo kandidātu sarakstā. Tas nozīmē saprast, kā citi tevi uztver un vai tas sakrīt ar to, ko tu gribētu, lai viņi par tevi domā un saka. Panākt, ka tev svarīgie cilvēki uztver tevi tieši tādā veidā, kā tu gribētu. Viens no vienkāršākajiem uzdevumiem, ar ko sākt zīmola veidošanu, ir uzskaitīt trīs līdz piecus vārdus, ar kuriem tu gribētu tikt raksturots. Pieņemsim, ka viens no vārdiem tavā sarakstā ir ''radošs''. Tātad, tev būtu jādara viss, lai cilvēki zinātu, ka tu esi radošs, sākot ar atbilstošu ārējo izskatu, vizītkarti un interjeru un beidzot ar piedalīšanos nozares konferencēs, komunikācijas īpatnībām, darba metodēm, piedāvāto ideju kvantitāti un oriģinalitāti.

Personiskā zīmola veidošanas procesā tu izzini sevi un meklē atbildes uz jautājumu, kas tevi aizrauj un kādās jomās tu esi patiesi izcils. Tu mēģini saprast, kādu pieredzi vēlies sniegt cilvēkiem, kuri veltījuši tev savu laiku. Tā ir tava izvēle – viņus iepriecināt, izaicināt, uzmundrināt, kritizēt, garlaikot, noniecināt vai iedvesmot. Apzināti domāt par to, kādu pieredzi vēlies sniegt citiem, un to arī darīt, ir viens no veidiem, kā komunicēt savu personību un savas kompetences skaidri un pārliecinoši.

Lai arī šādu praksi ikdienā varam novērot, veidot personisko zīmolu mūsu izpratnē nenozīmē izlikties par kaut ko, kas neesi. Zīmols nav maska. Viens no jebkura zīmola veiksmes faktoriem ir autentiskums. Un tas nozīmē necensties izskatīties labākam par to, kas esi, un piedēvēt sev neesošas kvalitātes. Tas nozīmē atrast sevī un savā pagātnē tās īpašības, pieredzes, zināšanas, attieksmes un prasmes, kas tevi atšķir no citiem cilvēkiem ar līdzīgu izglītību un darba pieredzi. Jaunieši var mācīties, piemēram, kā izmantot savus hobijus un intereses, lai radītu pozitīvu iespaidu par sevi profesionālajā vidē un spētu sniegt papildu vērtību.

Darbs ar sevi kā zīmolu ietver daudz interesantu jautājumu, uzdevumu un metožu. Savu priekšrocību un trūkumu apzināšanās, darbs pie trūkumu mazināšanas vai izslēgšanas un stipro pušu pilnveides ir tikai daļa no tā. Apmācību kursā dalībnieki mācījās, kā ārējais izskats un neverbālā izturēšanās ietekmē to, kā viņus uztver citi. Viņi mācījās izprast un pieņemt sevi, mēģināja atrast interesantus aspektus, uz kuriem balstīt savu personisko stāstu, domāja par to, ar kādām organizācijām un cilvēkiem vēlas tikt asociēti, analizēja savus konkurentus, sev personiski svarīgās mērķa grupas, mācījās izmantot sociālos medijus personiskā zīmola veidošanai un komunikācijai, dibināt kontaktus, pilnveidoja savas prezentācijas prasmes, mēģināja precīzāk formulēt savus mērķus un sapņus.

Darbs ar sevi kā ar zīmolu ir viena no stratēģijām savu mērķu sasniegšanai. Šādas stratēģijas izveide ir svarīga un noderīga katram, ne tikai politiķiem un šovbiznesa pārstāvjiem. Tas daudz sniedz gan cilvēka personiskajai, gan profesionālajai izaugsmei. Dalībnieki apmācības noslēgumā minēja, ka programma palīdzējusi viņiem labāk iepazīt sevi un saprast, kā sevi pozicionēt savā nozarē, motivējusi apzināties mērķus un strādāt, lai tos sasniegtu, devusi praktiskas idejas, kā piepildīt savus sapņus un īstenot idejas. Jaunieši minēja, ka ir kļuvuši uzņēmīgāki un vairāk gatavi aktīvi rīkoties un komunicēt savas kompetences, un meklēt jaunas iespējas. Jaunatnes darbinieki norādīja, ka sākuši vairāk apzināties to, cik darbā ar jauniešiem ir svarīgi viņi paši, – ārējais tēls, komunikācijas veids, mijiedarbības pieredze, ko viņi sniedz jauniešiem, viņu enerģija un starojums vai tā trūkums.

Mācīšanās par personiskā zīmola veidošanu palīdzēja arī tiem, kuri sapņo par sava biznesa uzsākšanu, jo sniedza labāku izpratni par to, cik zīmols ir svarīgs, kādi ir tā panākumu faktori un ar kādiem paņēmieniem un instrumentiem var izstrādāt zīmola stratēģiju.

Esam pateicīgi programmai „Jaunatne darbībā'' par iespēju īstenot apmācību kursu ar šādu neformālajai izglītībai un jaunatnes darbam visai netipisku tematu un gūt pieredzi, kas likusi mums gan vairāk sākt strādāt pašiem ar sevi, gan labāk apzināties, kā personiskā zīmola veidošanas metodes varētu integrēt neformālās izglītības programmās jauniešiem, atbalstot viņu personisko un profesionālo izaugsmi. Ceram, ka jau tuvākajā nākotnē radīsim iespēju apmācības par šo interesanto tematu piedāvāt arī Latvijas jauniešiem un gados jauniem darba meklētājiem, tādējādi turpinot iesākto darbu. Projekta ietvaros tapusi arī neliela brošūra ar ekspertu ieteikumiem un dažiem personiskā zīmola veidošanas uzdevumiem. To un citus materiālus atradīsi, pievienojoties projekta dalībnieku un atbalstītāju „Facebook'' grupai ar nosaukumu „Different Viewpoint''.

Inese,
apmācības vadītāja