Brīvprātīgie sacer centra himnu un izveido praktisko rokdarbu grāmatu

Projekta “New Level” mērķis bija radīt drošu un radošu vidi diviem Eiropas brīvprātīgajiem, lai viņi varētu efektīvi dalīties savās prasmēs ar vietējiem jauniešiem, tādējādi veicinot jauniešu interesi, kā arī pašizaugsmes un pilnveidošanās iespējas.

Kā radās projekta ideja?

Atbilstoši konkrētā gada jauniešu interesēm un vajadzībām, tika piesaistīti attiecīgi brīvprātīgie. Tāpat jauniešu centrs, kurā darbojās abi jaunieši, bija nesen kā atklāts kā multifunkcionāls un līdz ar to radās ideja par himnas sacerēšanu, popularizējot to. Kā arī brīvprātīgajiem bija iespēja veidot nodarbību piedāvājumu jauniešiem.

Spilgtākās atmiņas no projekta?

Gandrīz gadu Gulbenes novadā dzīvoja brīvprātīgie no Portugāles un Grieķijas. Katru dienu viņi pārstāvēja savas valsts kultūru un tradīcijas, gan formāli - veidojot prezentācijas par savu valsti, kultūru, demonstrējot to jauniešu centros, skolās, kā arī veidojot kulinārijas meistarklases. Neformāli, piedaloties vietējās aktivitātēs, Improvizācijas teātrī, sporta aktivitātēs. Brīvprātīgie jaunieši organizēja starpkultūru vakarus. Puisim ļoti patika gatavot un tā viņš vietējos iepazīstināja ar portugāļu un spāņu virtuvi.

"Vasaras dienās" Eiropas brīvprātīgie mācīja bērniem nacionālas dejas, spēles, kopīgi gatavoja maltītes.

Brīvprātīgie bija ļoti draudzīgi un atvērti, piedalījās Gulbenes novada kultūras pasākumos, gan kā dalībnieki, gan arī apmeklētāji.

Kas mainījies pēc projekta?

Projekts vietējos jauniešus ietekmēja tikai un vienīgi pozitīvi. Grieķu brīvprātīgā turpina radoši darboties savā mītnes valstī, turpina sazināties ar uzņēmējorganizāciju, kā arī ir bijusi kopīga dalība jauniešu apmaiņas projektā Grieķijā. Draudzīgums un atvērtība bija jaunietes trumpis, kad uz viņas vadītajām aktivitātēm bija daudz dažāda vecuma interesenti.

Portugāļu puisim labi padevās latviešu valoda, bija nedaudz ieturēts, taču tas nebija par iemeslu, lai sabiedrība viņu nepieņemtu. Tieši otrādi, kad pēc trīs mēnešu dzīvošanas Latvijā, viņš pierādīja, ka iemācīties latviešu valodu var jebkurš, līdz ar to viņam bija viegli komunicēt. Puisis pēc projekta vēlreiz atgriezās Latvijā uz palikšanu, taču diemžēl neguva pozitīvus apstiprinājumus darba tirgū un bija spiests atgriezties Portugālē.

Kas iegūts organizācijā/pašvaldībā, īstenojot šo projektu?

Mūsuprāt, ar katru projektu vietējā sabiedrība ir tikai un vienīgi ieguvēja. Tai ir iespējas iepazīt ne vien cilvēkus, bet konkrēto valstu kultūras un tradīcijas, neizbraucot no valsts. Tāpat sabiedrība kļūst atvērtāka, vairāk gatava iesaistīties un atsaucās dažādiem uzaicinājumiem līdzdarboties.

Projekta rezultāti vēl joprojām turpina "dzīvot" - muzikāli brīvprātīgā Fabio sacerētā un ierakstītā jauniešu centra "Bāze" himna - un radoši - Annas izveidotajā  krāsaino un praktisko rokdarbu grāmatas veidā. Konkrētā grāmata ir pārtulkota arī grieķu valodā un turpina savu grāmatas misiju Grieķijā.

Projekta norises vieta: Gulbene, Gulbenes novads.

Iesaistītās valstis: Latvija, Portugāle, Grieķija.

Dalībnieku skaits: divi jaunieši - portugāļu puisis saistīts ar mūziku, grieķu meitene - radošās darbošanās, izmantojot otrreiz pārstrādājamos materiālus.

 

Valērija Olekša, Jauniešu centra "Bāze" vadītāja.