Brīvprātīgais darbs Kristīgajā žēlsirdības centrā

Lai dažādotu darbu dienas centrā, veidotu nodarbības un stiprinātu komunikāciju ar bērniem, tika radīts projekts “All Together: Shaping the future of Children”.

Spilgtākās atmiņas?
Lieliskā sadarbība ar ārvalstu brīvprātīgajiem, tas, kā viņi iekļaujas dienas centra ikdienas dzīvē, veiksmīga latviešu valodas apguve, veiksmīga komunikācija ar bērniem vasaras projektā, kur apgūtas dažādas prasmes.

Kas izmainījies pēc projekta īstenošanas?

Pāri paliek labas atmiņas! Arī angļu valodas labāka apguve.

Kas iegūts?
Šī projekta realizācijas rezultātā biedrība ieguvusi brīvprātīgo darbu bērnu dienas centrā. Labas attiecības uzlabo dzīves kvalitāti, gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Norises vieta: Latvija.

Iesaistītās valstis: Ungārija un Ukraina.

Dalībnieku skaits: 2.

Gaida Pevko, Kristīgais žēlsirdības centra valdes priekšsēdētāja.