Brīvprātīgā no Vācijas izbauda latviešu deju un izdzied latvisko gara izjūtu

Latvijas dziesmu un deju svētku priekšvakarā ir būtiski runāt par svētku dalībniekiem, kuri mēģinājumos apguva ne tikai konkrētas dejas soļus, bet arī mācījās Latvijas dejas tradīcijas. Tā volontiere Inga Schlude dienas darbus veica Vaivaru pamatskolā, veicinot skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu parasto skolēnu vidē, bet pa vakariem devās uz Pumpuru vidusskolu, kur notika jauniešu deju kolektīva „Zālīte” intensīva gatavošanās deju svētkiem.

Inga ir gana muzikāla, viņa spēlē mežragu. Arī sportiskas aktivitātes meitenei nav svešas. Inga organizēja Vaivaru pamatskolas skolēnu un skolotāju komandas piedalīšanos Rīgas maratonā, pati rūpējās, lai treniņu nodarbības ritētu atbilstoši katra iespējām.

Voluntiere Inga Vaivaru pamatskolā ienesa Vāczemes elpu. Tā sanāca, ka oktobrī skolai blakus esošajā nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari” vācu mākslinieču darbu izstādes atklāšanā piedalījās Vācijas vēstniecības Latvijā pārstāvji. Tad arī radās ideja par vācu valodas pasākumiem Jūrmalas skolēniem.

Lai saprastu situāciju Jūrmalas skolās, Inga devās tikties ar skolēniem, administrācijas pārstāvjiem un vācu valodas skolotājām Jūrmalas skolās. Trīs skolas – Lielupes vidusskola, Jūrmalas valsts ģimnāzija un Pumpuru vidusskola – bija atsaucīgas sarunām un aktivitātēm.

Eiropas dienā, 9. maijā, ar Vācijas vēstniecības Latvijā atbalstu notika vidusskolēnu neklātienes ceļojums vācu valodas pasaulē „Lai skan vācu valoda Jūrmalā!”. Ingas palīgi bija astoņi vācu brīvprātīgie jaunieši, kas dažādu programmu ietvaros tajā laikā atradās Latvijā. Inga izmantoja neformālās izglītības metodes, stunda notika Vaivaru pamatskolas gleznainajā apkārtnē, un skolēni, sākumā saspringti un mazliet satraukušies, pavisam drīz atvērās spēles noteikumiem un lieliski veica ceļojumu. Uzdevumi bija pārdomāti, dažādi un interesanti. Pat skolotājiem bija saistoši atsvaidzināt atsevišķas vācu valodas leksikas sadaļas.

Ingas ieteikums Jūrmalas izglītības nodaļai ir padomāt par iespējām aktualizēt vācu valodas mācīšanu Jūrmalas skolās, varbūt pat izveidot pastiprinātu vācu valodas izglītības programmu kādā no vidusskolām. Bet nu Inga rotājas latviešu tautas tērpā un gatavojas svētkiem. Mācās latviešu kultūru un tradīcijas caur Eiropas dimensiju. Izdejo latviešu deju virpuļus un izdzied latvisko gara izjūtu. Tas laikam arī ir brīvprātīgo darba virsuzdevums – ne tikai nest un dot no savas tautas, bet arī smelt un gūt no tas zemes gara vērtībām, kurā dzīvo un darbojies. Lai Ingai viegls dejas solis un jauks svētku baudījums! 

Inese Kārkliņa,
Vaivaru pamatskolas direktore