Bernātos notiek starptautisks apmācību kurss par līderību un sociālo pārmaiņu vadību

Foto: Valeria Cozzarini

No 28. maija līdz 7. jūnijam Bernātos, viesnīcā "Chill Inn" notiks starptautisks apmācību kurss "Embodied Leadership", kura galvenā tēma ir līderība, sociālu pārmaiņu iniciēšana un īstenošana. Apmācību kursā piedalīsies 24 jauni jaunatnes un izglītības jomas profesionāļi no desmit Eiropas valstīm - Francijas, Itālijas, Spānijas, Maķedonijas, Horvātijas, Slovēnijas, Igaunijas, Latvijas, Rumānijas un Bulgārijas.

Šī apmācību kursa programmas veidošanā ir izmantota inovatīva metodoloģija, kura apvieno pieredzes mācīšanās principus, neformālās izglītības vērtības un metodes ar somatiskās mācīšanās elementiem, kas ietver dažādas kustību aktivitātes, darbu ar ķermeni un savu emociju apzināšanos. Atzīstot, ka, lai spētu iedvesmot un vadīt citus, vispirms ir jāspēj pārvarēt un vadīt sevi, programmā liels uzsvars ir likts tieši uz dalībnieku personiskās izaugsmes veicināšanu.

Deviņu dienu laikā dalībnieki gūs labāku izpratni paši par sevi, attīstīs nevardarbīgās komunikācijas un sadarbības prasmes, gūs zināšanas par to, kā neverbālā komunikācija ietekmē cilvēka tēlu, palīdz stiprināt autoritāti un uzticēšanos, trenēs savu radošumu, mācīsies sniegt labāko no sevis un atklāt un īstenot to cilvēku potenciālu, ar kuriem viņi strādā kopā. Fiziskie, garīgie un intelektuālie uzdevumi, kā arī dažāda veida darbs grupā palīdzēs dalībniekiem iepazīt tādu līderības konceptu, kas ņem vērā ne tikai prāta, bet arī ķermeņa svarīgumu.

Plašāku informāciju par apmācību kursu ir iespējams lejupielādēt interneta adresē: http://ej.uz/t1ii Interesenti projekta norisei var sekot tā organizatora biedrības "Piepildīto sapņu istaba" blogā piepildi.org, kā arī Facebook lapā "Room of Fulfilled Dreams".

Aicinām vietējo organizāciju pārstāvjus izmantot iespēju satikt šī kursa dalībniekus un izzināt citu Eiropas valstu realitātes izglītības un jaunatnes darba jomā.

Projekta uzņēmējorganizācija ir biedrība ''Piepildīto sapņu istaba'', neliela nevalstiska organizācija, kas darbu sākusi 2009. gadā. Organizācijas dibinātāju iecere ir nodrošināt jauniešiem ar ierobežotu pieeju augstākās un profesionālās izglītības programmām un ilgtermiņā nenodarbinātiem jauniešiem iespēju iesaistīties neformālās izglītības programmās, sociālās, kultūras un mākslas aktivitātēs, apgūt jaunas zināšanas, attīstīt prasmes un talantus. Biedrība piedāvā arī apmācību programmas nevalstiskajām organizācijām, jaunatnes un izglītības darbiniekiem par radošumu, radošām mācību metodēm, uzņēmīgumu un sociālo uzņēmējdarbību.

Projekts "Embodied Leadership" ir "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts, kas finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

 

Plašākai informācijai:
Inese Priedīte
projekta vadītāja
Tālr. 29752136
e-pasts: info@piepildi.org
www.piepildi.org