Ar tausti un garšu pretim demokrātijai!

Tik tiešām jauniešu demokrātijas projekta „ The taste of democracy” īstenošanas un izzināšanas māksla slēpjas visās projekta dalībnieku un citu iesaistīto maņās – pat garša un tauste palīdz izzināt, pat smarža un dzirde liek izjust demokrātijas izpausmes!

Projekts „ The taste of democracy” ir jauniešu iniciēts projekts ar mērķi izzināt tik bieži vārdu savienojumos lietoto vārdu „ demokrātija”, tās izpausmes un izpratnes vietējā sabiedrībā un Eiropā. Projekts cieši saistīts ar lēmumu pieņemšanu, jo īpaši par jauniešiem svarīgām tēmām. Interesanti, ka visās projektā iesaistīto partneru valstīs lēmumu pieņemšana vietējā sabiedrībā notiek līdzīgi, bet ne identiski, kas ļāva projekta dalībniekiem analizēt kopīgo un atšķirīgo, paužot savu vērtējumu.

„Tur arī slēpjas starptautiska projekta burvība – tā ir spēja paskatīties uz ierastām lietām no cita skatpunkta un iegūt daudz zināšanas, prakses un pieredzes ,” apgalvo projekta dalībnieks kādā no izvērtēšanas diskusijām. Projektā bija iesaistīti seši partneri, divi no katras partnervalsts – Latvijas, Itālijas un Kipras. Projekta ilgums laikā likās iespaidīgs, jo īpaši projekta uzsākšanas brīdī, taču šobrīd, pēc projekta beigām, ir skaidrs, ka demokrātijas tēma ir bezgalīga. Projekts gan bija ierobežots laikā – tas sākās 2012.gada maijā, taču noslēdzās pavisam nesen, 2013. gada jūlijā.

Projekta mērķi bija iepazīt lēmumu pieņemšanas procesus vietējā sabiedrībā un Eiropā; izveidot jauniešu līdzdalības modeli vietējā sabiedrībā un Eiropā; iepazīt demokrātiju, tās izpausmes formas, vērtības un nozīmi; praktiski iejusties lēmuma pieņēmēju lomā; iepazīt starptautisko kultūras dažādību būtību un demokrātiju tajā.

Taču, lai mēs varētu izvirzītos mērķus izpildīt, likām lietā dažādas neformālās izglītības metodes - mēs diskutējām, pētījām, devāmies ielu intervijās, strādājām darba grupās, iejutāmies dažādās lomās, lai izprastu un rastu atbildes. Projekta ietvaros tika īstenoti trīs starptautiskie braucieni uz katru no dalībvalstīm, kā arī tika īstenotas diskusijas/darba grupas/tikšanās partnervalstīs ar vietējo grupu.

Staptautisko braucienu laikā katrā valstī bija savi mērķi un uzdevumi, kas ļāva „ atrast” demokrātijas tēmu aizvien jaunā gaismā. Itālijā iepazināmies ar lēmumu pieņemšanas procesiem, kur katra valsts sniedza ieskatu un izstāstīja citiem, kāda ir lēmumu pieņemšana viņu valstī, lai tā būtu vieglāk izprotama citu valstu partneriem. Diskutējām par jauniešu lomu lēmumu pieņemšanā vietējā un Eiropas sabiedrībā, kā arī kopīgi izveidojām jauniešu līdzdalības lēmumu pieņemšanā modeli. Savukārt Kiprā mēs devāmies ielās, lai izzinātu demokrātiju; strādājot grupās, izveidojām arī definīciju par to, kā arī taisījām demokrātijas instalācijas. Taču Latvijā ikviens no dalībniekiem varēja iejusties lēmumu pieņēmēju lomās, jo Latvijā notika „Eiropas jauniešu parlamenta sanāksme”.

Projektā tika iesaistīta katras valsts vietējā sabiedrība, kā arī lēmumu pieņēmēji/eksperti, lai darbi un rezultāti būtu daudzveidīgāki un jauniešiem vairāk zināšanu sniedzoši. Katrā valstī notika starpkultūru vakari, kur mēs varējām iepazīt partnervalstu vēsturi, kultūru un tradīcijas. Tā bija iespēja neformālā gaisotnē, brīvi iepazīt un iejusties citu valstu kultūras dažādībās, ka jauniešiem likās interesantas. Ikviens varēja saskatīt atšķirības starp valstīm, tās respektējot un cienot viens otru. Projekta laikā jaunieši iemācījās uzklausīt viens otru un respektēt citu viedokli; neparasto uzskatīt par interesanto un citādo – par atšķirīgo. Tomēr, saliekot to visu kopā, jaunieši saprata, ka tāda ir demokrātiska sabiedrība, kura sastāv no daudz un dažādiem elementiem, indivīdiem un īpatnībām, kuras visas kopā rada kopumu un vienotību.

Projekta laikā ikviens jaunietis ir paplašinājis savu redzesloku un ieguvis jaunas kompetences, un tomēr ir lietderīgi piebilst, ka, pēc jauniešu domām, demokrātija ir kas vairāk un to varētu pētīt un izzināt ilgi un dikti, kā saka paši jaunieši: „Jo vairāk uzzinājām par demokrātiju, jo vairāk jautājumu radās.”

Jaunieši ir pateicīgi partnervalstu uzņēmībai, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai un Eiropas Komisijai par atbalstu par iespēju izzināt demokrātiju, kā arī par iespēju iepazīt jauniešu projektu priekšrocības. „Mēs noteikti neapstāsimies pie šī projekta, turpināsim kopējus projektus un demokrātijas zināšanas ņemsim sev līdzi!”

Sintija Meņģe