Apmācības Spānijā par kvalitātes izvērtēšanu jaunatnes darbā

Baltijas Reģionālais fonds kā Erasmus+ mobilitātes projekta „Quality Assessment Tools for Youth Work” („Kvalitātes izvērtēšana jaunatnes darbā”) partneris šī gada oktobrī sniedza iespēju četriem pieredzējušiem jaunatnes jomas darbiniekiem pārstāvēt organizāciju apmācībās Spānijā.

Latviju pārstāvēja Pļaviņu novada domes jaunatnes lietu speciāliste Ināra Upeniece, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte projektu jautājumos Evelīna Balode, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma skolotāja un Stopiņu novada centra „Saurieši” Jauniešu centra brīvprātīgā Inese Gavriceva un biedrības „Jūrmalas pilsētas labklājībai” valdes locekle Gita Lomovceva.

Apmācību koordinators bija Spānijas organizācija „ CJCV” – Valensijas Reģionālā Jaunatnes padome (Regional Youth Council of Valencia).

Apmācības notika Valensijā, gleznainā lielpilsētā Vidusjūras krastā. Projektā bija iesaistītas: „Creativitas” – nevalstiskā organizācija no Lietuvas, jauniešu asociācija „Asap Europe” no Itālijas, „AGU” Universitāte no Turcijas, kas specializējusies angļu valodas apmācības un starptautisko standartu programmu jautājumos; kopā 24 dalībnieki.

Apmācību pamatā bija jauktu un dinamisku grupu darbs, diskusijas, simulācijas un pilnīgi reālu ideju piemērošana Erasmus+ jaunatnes programmu pieteikumiem. Faktiski tika izstrādāti 4 projektu pieteikumi, ņemot vērā Erasmus+ prioritātes (vides ilgtspējība, nodarbinātības, jaunatnes iesaistes jautājumi). Pieteikumus atliek vien nedaudz pilnveidot, kādai no valstīm (organizācijām) uzņemties koordinatora lomu un iesniegt nākamā gada pieteikumu termiņos. Jāpiebilst, ka programma Erasmus+ 2014-2020 pilnībā sedz visas izmaksas, kas saistītas ar projekta aktivitātēm un mobilitātēm.

Projekta pieteikumu sagatavošana tika veikta, aplūkojot tos caur pieteikumu vērtētāju prizmu un apspriežot internacionālā komandā. Katras valsts pārstāvji projekta idejas papildināja ar savām zināšanām, kritizēja un izcēla pozitīvo, diskutēja un jokoja. Tikai internacionālā vidē var diskutēt un lauzt stereotipus, maldīgus priekšstatus, piemēram, par nacionalitātēm. Apmācību treneris spānis Antonio Benakes (Antonio Benaches) uzsvēra, ka arī viņš ar savu punktualitāti, darba stilu un tempu izjauc stereotipu par spāņiem kā tautu, kas vairāk atpūšas nekā strādā. 

Apmācības tika veidotas ļoti neparasti: lai uzsvērtu, ka jaunatnes projektu metodoloģija balstās uz neformālo izglītību, nodarbības notika arī pilsētvidē. Piemēram, lai izvērtētu projektu ietekmes rīkus, apmācību dalībnieki fotogrāfijās iemūžināja Valensijas iespaidus. Tad fotogrāfijas tika izliktas sociālajā tīklā Facebook, kur notika balsošana par labāko.

Jāpiebilst, ka Facebook tika arī izveidota šim projektam veltīta domubiedru grupas lapa, kurā operatīvi tika izvietoti resursi, kas būs pieejami apmācību dalībniekiem. Informācijas komunikāciju tehnoloģiju moderns pielietojums vairs nav jaunums projektu jomā, un faktiski ir rīks, bez kura pārzināšanas vairs nevar iztikt arī darbā ar jaunatni.

Apmācību noslēgumā dalībnieki saņēma starptautisko apliecinājumu „Youthpass”. Tas ir inovatīvs apliecinājums, kas sastāv no divām daļām: oficiālā apliecinājuma par dalību apmācībās, un otrās daļas, ko aizpilda pats dalībnieks, ņemot vērā 8 kritērijus, piemēram, kā pilnveidojis spēju komunicēt svešvalodā, ko ieguvis starpkultūru kompetences un IKT jomā. Šo daļu apstiprina arī organizators, taču dalībnieks tādējādi veic pašrefleksiju un izvērtē savu pilnveidi. Apmācību organizators arī pārsteidza, liekot uzrakstīt sev sveicienus uz atklātnītes, un tad, tumšajā un aukstajā novembrī, Latvijas delegācija saņems siltus apsveikumus no Spānijas un atcerēsies pagājušās nodarbības.

Kultūrprogrammas laikā dalībnieki iepazinās ar Spānijas Vidusjūras pērli Valensiju, kas slavena ar milzīgo reliģisko skulptūru parādēm martā un futūristiskā arhitekta S.Kalatravas projektēto Zinātnes un mākslas centru. Šajā centrā atrodas moderna interaktīva ekspozīcija par zinātni un Eiropā lielākais delfinārijs, okeanogrāfijas muzejs un opera. Apmācību dalībnieki izmantoja iespēju apmeklēt šo centru, un atzina to par visiespaidīgāko objektu Valensijā.

Latvijas grupas dalībnieku vārdā izsakām milzīgu pateicību Baltijas reģionālajam fondam par sniegto iespēju pabūt šajā starptautiskajā apmācībā, satikt domubiedrus un potenciālos projektu partnerus, veidot sadarbību starp nevalstisko sektoru un pašvaldībām!

Latvijas delegācijas iespaidus apkopoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
eksperte projektu jautājumos
Evelīna Balode
t.65425102