Apkārtējo dažādība un līdzība

Viss sākās ar vairākiem projekta rakstīšanas semināriem, pēdējais bija tieši bērnu un jauniešu biedrības „Liepājas Jaunie vanagi” organizētais, pēc kura mēs sapratām: arī mums ir daudz ideju, kuras mēs vēlētos īstenot, un, protams, beidzot arī praktiski izmantot visu iepriekš iemācīto un dzirdēto. Pati projekta ideja tapa uzreiz pēc pirmās projektā iesaistīto dalībnieku tikšanās, jo jau tad bija skaidrs, ka galvenais mērķis ir iesaistīt visa vecuma pārstāvjus – gan vecākus, gan jauniešus, gan bērnus. Tā kā projektu rakstīja jaunieši, visas aktivitātes tika saplānotas pēc novērotajām jauniešu interesēm, savukārt ar atbalsta personas palīdzību salikām kopā visas idejas un formulējām projekta mērķi.

Projektā iesaistītie dalībnieki bija četri piecpadsmit līdz septiņpadsmit gadu veci jaunieši – Agnese, Laura, Sandra un Tomijs –, kuri arī rakstīja projektu. Pēc projekta apstiprināšanas izveidojās piecpadsmit cilvēku liela darba grupa, kas pēc apmācību semināra tika sagatavota tieši šī projekta aktivitāšu īstenošanai. Protams, katrai aktivitātei bija sava mērķa auditorija, kas iesaistījās mūsu organizētajās aktivitātēs. Projekta laikā tika īstenotas dažādas aktivitātes.

Darba grupas apmācību seminārs
Lai pieteiktu dalību semināram, jaunieši mums iesniedza motivācijas vēstules, kurās pamatoja savu vēlmi tajā piedalīties. Pēc motivācijas vēstuļu izvērtēšanas uz semināru uzaicinājām piecpadsmit atbilstošākos kandidātus. Seminārā piecpadsmit jaunieši apguva neformālās izglītības metodes. Viņi izveidoja darba grupu, kura īstenoja projektā paredzētos pasākumus.

Talka
Vecāki kopā ar bērniem sakopa sporta un atpūtas takas „Beberliņi” teritoriju. Noslēgumā tur iestādījām Latvijas, Gruzijas, Krievijas, Ukrainas, Lietuvas un Slovēnijas nacionālos kociņus. Talkas laikā organizējām atkritumu šķirošanu un izvešanu, kā arī dažādas spēles un rotaļas pašiem mazākajiem talciniekiem. Pēc teritorijas sakopšanas un kociņu iestādīšanas visi kopā cepām desiņas un ēdām siltu zupu, kuru mums sponsorēja SIA „Karosta”.

Dziesmu un deju festivāls – karaokes vakars
Pasākumā piedalījās Liepājas skolas, kuras iepriekš bija sagatavojušas izlozētās valsts dziesmu un deju. Komandas vērtēja un sniegumu komentēja atbilstoši šim pasākumam piemeklēta kompetenta žūrija. Pasākums noslēdzās ar kopīgu karaokes sadraudzības vakaru, labākajiem un aktīvākajiem dziedātājiem pasniedzām balvas, kuras mums palīdzēja sarūpēt Liepājas Ledus halle, „Čili pica” un „Dzintara boulings”. Pasākumā piedalījās arī projektā iekļauto valstu kopienas, kuras caur deju un dziesmu vēlējās parādīt skolu jauniešiem savas valsts tradīcijas. Pēc koncerta ikviens varēja apgūt interesantos deju soļus.

Tūrisma sacensības ģimenēm
Sporta diena norisinājās Saldus rajona Nīgrandes pagasta „Kalnos”. Tās bija ģimeņu sacensības, kas notika svaigā gaisā. Virvju trase un dažādi šķēršļi palīdzēja satuvināt komandas locekļus. Pasākumā katra ģimene pārstāvēja savu izlozēto valsti. Šajā pasākumā komandas mūs ļoti pārsteidza, jo bija gan tērpušās sporta tērpos, kas simbolizē attiecīgo valsti, gan piedomājušas pie vizuālā noformējuma.

Pārgājiens – pirts
Organizējām četru dienu pārgājienu pa Kurzemes skaistākajām vietām, kur katra vakara galamērķis bija dažādu valstu tradicionālās pirtis. Pārgājiena laikā jaunieši paši gatavoja ēst – pēc valstu tradicionālajām receptēm. Gatavošanas laikā atklājās jauni pavārmākslas talanti, kas prata iziet no jebkuras situācijas. Pēc pārgājiena jaunieši atzina, ka vislabāk esot patikusi dažādība, jo katra diena tika pavadīta citādi, gan ejot kājām, gan braucot ar velosipēdiem, gan airējot kanoe, kas bija vislielākais pārbaudījums.

Sporta spēļu turnīrs
Sporta turnīrs notika starp jauniešu nevalstiskajām organizācijām. Pasākuma pirmā daļa notika sporta un atpūtas takā „Beberliņi”, jo pēc talkas organizēšanas mums izveidojās laba sadarbība ar SIA „Karosta”. „Beberliņos” norisinājās orientēšanās ar kontrolpunktiem – katrā punktā bija jāizpilda īpašs uzdevums, saistīts ar konkrētām valstīm: Latviju, Gruziju, Krieviju, Ukrainu, Lietuvu vai Slovēniju. Pēc kopīgas izsportošanās visi devāmies uz Liepājas 10. vidusskolu, kur norisinājās „Spēlmaņu nakts”. Visa pasākuma laikā skanēja dzīvā mūzika un dega svecītes, kas radīja brīnišķīgu un mājīgu gaisotni. Paralēli notika galda spēļu turnīri, kurā tika apbalvota visatraktīvākā jauniešu nevalstiskā organizācija.

Izvērtēšanas seminārs
Seminārs norisinājās Valdemārpilī. Tā laikā apsprieda un analizēja pieļautās kļūdas un plānoja nākamos pasākumus, kuros jaunieši varētu izmantot projekta laikā iegūto pieredzi. Katrs dalībnieks saņēma apliecību par veiksmīgu projekta īstenošanu. Par pateicību šai grupai atbalsta persona noslēgumā bija noorganizējusi pārsteigumu – pirti un kliņģeri.

Rakstot un īstenojot šo projektu, manuprāt, ieguvējs bija ikviens, kas iesaistījās un dalījās ar savām idejām. Protams, vislielākie ieguvēji bija tie piecpadsmit jaunieši, kas organizēja visas projektā paredzētās aktivitātes. Tieši viņi var lepoties ar savu pieredzi, jo projekta īstenošanas laikā viņi gan izstrādāja pasākuma plānus, gan meklēja sponsorus, gan veidoja un izstrādāja reklāmas materiālus, lai varētu piesaistīt pēc iespējas vairāk dalībnieku.

Projekta laikā, protams, radās arī neparedzēti notikumi, bet mūsu atbalsta persona Līga Krēsliņa deva mums padomus un palīdzēja izkļūt no jebkuras sarežģītas situācijas. Projekta izvērtēšanas seminārā daudzi no darba grupas atzina, ka pats īstenošanas laiks esot bijis gan prieku, gan bēdu pilns, tomēr galvenais esot tas, ka tagad viņi ir lepni par sasniegto un padarīto. Pēc projekta daudzi darba grupas jaunieši saprata, ka vēlas uzrakstīt un īstenot kādu projektu, un atzina, ka, organizējot jau idejiski gatavās aktivitātes, pašos radušās jaunas idejas un uzlabojumi.

Citiem iesakām pirms projekta rakstīšanas veikt aptaujas un vairāk izpētīt konkrētās mērķauditorijas intereses un iespējas un, protams, ticēt saviem spēkiem – ja visu laiku virzās pēc noteikta mērķa, tad no ceļa noiet nav iespējams.

Agnese