Apgūstot dzimuma līdztiesības nozīmi Eiropas ziemeļu un dienvidu valstīs

Projekta “Me&You – North&South” ideja radās pēc 3 gadus ilgas pieredzes darbā ar jauniešiem, izmantojot “Meiteņu un puišu grupas” metodi, kura Latvijā tika ieviesta, pateicoties Resursu centra sievietēm “Marta” sekmīgai sadarbībai ar Ālandu salu miera institūtu un NVO “SKUNK”.

Metodes pamatā ir dažādu veidu aktivitātes un neformālās izglītības “instrumenti”, ar kuru palīdzību jaunieši (it sevišķi-pusaudži) tiek rosināti domāt, diskutēt un analizēt par tādiem tematiem kā attiecības, ģimene, seksualitāte, izglītība, sociālā iekļaušana u.c.

Projekta “Me&You – North&South” mērķis: identificēt un salīdzināt viedokļus un realitātes par dzimumu līdztiesības jautājumiem Eiropas ziemeļu un dienvidu valstīs. Veicināt jauniešu līderu un jaunatnes darbinieku profesionālās kapacitātes celšanu, caur projekta aktivitātēm sniedzot metodes, kā strādāt ar jauniešiem ar dzimumu līdztiesības jautājumiem, radot izpratni par dzimumu lomu un sabiedrībā valdošo stereotipu ietekmi uz individualitāti un lēmumu pieņemšanu. Veidot kvalitatīvu ilgtermiņa starptautisku sadarbību starp projekta partnervalstīm un organizācijām, kuras specializējas dzimumu līdztiesības un jauniešu seksuālās izglītības jautājumos. Pateicoties šī projekta realizēšanai, aktīvi līdzdarboties Eiropa 2020 stratēģijas īstenošanā, sekmējot uz dzimumu vienlīdzību balstītu sociālo iekļaušanu.

Kas ir spilgtākās atmiņas, kas saistās ar projekta īstenošanu?

Tā kā šis ir jau otrais kustības “Me&You” projekts (pirmais ar programmas Erasmus+ un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstu tika realizēts 2014. gada rudenī Gruzijā un Ungārijā), kā spilgtākās atmiņas ir saglabājusies sajūta, kad Tu, kā projekta organizētājs, saproti – cik projekts ir unikāli atšķirīgs no iepriekšējā! Jo cilvēki un viņu savstarpējās mijiedarbības projekta laikā ir unikālās!

Sajūta, kad cilvēki, kurus Tu sagaidīji apmācību vietā, mājās dodas ar pavisam citu mirdzumu acīs. Un ieskatoties savu kolēģu acīs, Tu redzi to pašu mirdzumu. “Mums kopā izdosies šo pasauli padarīt kaut par kripatu labāku” mirdzumu.

Kas izmainījies pēc šī projekta īstenošanas?

Iesakņojusies sajūta, ka darbs, ko mēs caur projektu darām, ir nepieciešams ne tikai Latvijai un latviešiem, bet arī spāņiem, itāļiem, gruzīņiem, igauņiem, norvēģiem, azerbaidžāņiem un visiem citiem projektā un mūsu darbībā iesaistītajiem. Un šī sajūta noteikti ir tā, kas neļaus apstāties. Sajūta, ka šis ir tikai Sākums.

Cēlies pašvērtējums/pašapziņa, par to, kādu ieguldījumu mēs katrs varam sniegt savas vietējās kopienas attīstībai gan nacionālā, gan Eiropas mērogā.

Ko caur šo īstenotā projekta pieredzi ieguvusi Jūsu organizācija/pilsēta/novads?

Projekts ir veicinājis sadarbību ar vietējās kopienas Jelgavas novada skolām – pedagogiem, kas ir atvērti neformālās izglītības metožu ieviešanai skolā.  Kā arī organizācija ir paplašinājusi sadarbības partneru loku ārpus Latvijas, kas ir būtisks ieguvums sadarbības platformas jaunatnes darbā veidošanai Eiropas mērogā.

Organizācija ir cēlusi savu darba kapacitāti, piesaistot trenerus un fasilitatorus, kam ir interese darbam ar jaunatni un jaunatnes darbiniekiem, kā arī paplašinājusi savu metožu klāstu neformālā izglītībā ikdienas darbā. Biedrība kā viens no jaunatnes darba elementiem novadā ar lielāku atdevi un kapacitāti var turpināt iesākto darbu.

Projekta norises vieta: apmācības - Latvija, Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts; follow up tikšanās: Spānija, Malaga.

Projektā iesaistītās valstis: Latvija, Somija (Ālandu salas), Norvēģija, Igaunija, Spānija, Itālija, Grieķija, Portugāle.

Dalībnieku skaits: apmācības: 24 (3 no katras valsts) + 5 apmācību vadītāji/fasilitatori; follow up tikšanās: 8 (1 no katras valsts) + 4 apmācību vadītāji/fasilitatori.

Vairāk informācijas projekta mājas lapā: http://www.projectmeandyou.com/

Kristīne Kode, Biedrības “ideA” valdes priekšsēdētāja, projektu vadītāja, jaunatnes lietu speciāliste Jelgavas novadā.