Antīkās sporta spēles Kaunatā

Projekta „Antīkās sporta spēles Kaunatā” ideja radās vienā no biedrības pasākumiem, kur daži jaunieši izteica vēlmi organizēt publiskus sporta pasākumus. Bija izlemts īstenot sporta pasākumu brīvā dabā, izmantojot dabu kā vienīgo instrumentu pasākuma organizēšanā un rīkot to publiski.

Tika organizētas 3 tikšanās Rīgā, lai sagatavotos un saprastu, ko ir nepieciešams izdarīt, lai īstenotu  gala pasākumu - Antīkās sporta spēles Kaunatā.

Šajās tikšanas reizēs tika izrunāti drošības pasākumi, informācijas savākšana par antīkām sporta spēlēm, noteiktas spēļu disciplīnas, sporta spēļu programma, sadalīti pienākumi un atbildīgie, apspriestie jautājumi par nepieciešamajiem materiāliem un resursiem sporta inventāra izgatavošanai un iegādei, izveidotas sporta spēļu rīku skices, informatīva plakāta dizains, spēļu reklamēšanas pasākumi, lai tie būtu pēc iespējas efektīvāki (piemēram, paziņojumu izlikšana pagasta informācijas stendos, izplatīšana caur kultūras namu, pašvaldību un skolu un citi līdzīgi pasākumi informācijas izplatīšanai). Tika izmantotas individuālas un komandas darba metodes.

Antīko sporta rīku izgatavošanas darbnīcā Rēzeknes novada Kaunatas pagastā jaunieši gatavoja sporta rīkus Kaunatas antīkajām sporta spēlēm no dabā sastopamajiem materiāliem (koka). Izgatavot šos rīkus bija liels izaicinājums.

Tika saplānots sporta spēļu norises laika grafiks un programma, izgatavotas improvizētas medaļas, izveidots jauniešu T-kreklu makets, diplomu dizains, tika izplatīta informācija par sporta spēlēm.

Antīkās sporta spēlēs tika aicināts piedalīties ikviens Kaunatas pagasta iedzīvotājs, lai mērotos spēkos antīkajās sporta disciplīnās ar jauniešu izgatavotajiem dabisko materiālu sporta rīkiem. Šis pasākumu posms tika veltīts sporta laukuma iekārtošanai un visa pasākuma norises atkārtotai pārrunāšanai, sporta spēļu norisei un pasākuma norises vietas sakopšanai. Pēc pasākuma tika pārrunāta sporta spēļu īstenošanas kvalitāte, pieļautās kļūdas un izdarīti secinājumi.

Noslēguma posmā tika organizēta tikšanās, kur tika apkopoti Antīko sporta spēļu rezultāti, sagatavots neliels pasākumu apraksts īpašā „Kaunatas Sporta Avīzē”. Tāpat izvērtējām mācīšanās procesu, sasniegtos rezultātus, ieguvumus, pieļautās kļūdas, kā arī atcerējāmies laiku, ko  pavadījām kopā kopīgu mērķu sasniegšanai.

Projekta dalībnieks