Zemgales reģiona apmācības jauniešu uzņēmīguma veicināšanai “Uzņem apgriezienus”

Apmācību mērķis ir veidot izpratni par uzņēmīgumu un sniegt praktiskus rīkus uzņēmīguma praktizēšanai ikdienā, stiprināt jauniešu pašiniciatīvu, neatlaidību un atbildības izjūtu par ideju īstenošanu, kā arī pilnveidot zināšanas par jauniešu ideju īstenošanas iespējām – iesaistoties projektos, uzņēmējdarbībā u.tml.

Apmācības notiks no 2016. gada 30.septembra līdz 2. oktobrim Bruknas muižā, Dāviņu pagastā, Bauskas novadā.   

Pieteikšanās apmācībām līdz 2016. gada 21. septembrim, aizpildot pieteikumu šeit http://ejuz.lv/uznemapgriezienuszemgale. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 23. septembrim.

Dalībnieki: jaunieši vecumā no 18-25 gadiem. Apmācības paredzētas 22 dalībniekiem.

Apmācības vadīs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apmācītāji Inese Priedīte un Māris Resnis.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās (tajā skaitā arī naktsmītnes), ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Liene Celmiņa, Zemgales reģionālā koordinatore tālr.: 29343849, liene.celmina@redcross.lv.

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" struktūrvienību "Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne" (JSPA reģionālais sadarbības partneris Zemgales un Kurzemes reģionā), Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" meklējiet tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv .

 

Notikuma laiks: 
30.09.2016 līdz 02.10.2016
Pieteikšanās līdz: 
Trešdiena, Septembris 21, 2016 - 23:45
Pieteikšanās tiešsaistē