YOCOMO 3 mācības

YOCOMO 3 – sistemātiska pieeja kompetenču attīstībā, izmantojot Eiropas apmācību stratēģijas (ETS) kompetenču modeli jaunatnes darbiniekiem. Mācības notiks no 20. līdz 26. novembrim, Latvijā. Pieteikšanās tiešsaistē līdz 18. septembrim.

Līdz 18. septembrim jaunatnes darbiniekiem ir iespēja pieteikties YOCOMO 3 mācību kursam, kas balstīts uz Eiropas apmācību stratēģijas kompetenču modeli jaunatnes darbiniekiem, kas strādā starptautiskā līmenī. Šis kurss būs vērsts uz sistemātisku pieeju kompetenču attīstībā.
ETS YOCOMO pilotkursi tika izveidoti ar mērķi atbalstīt jaunatnes darbiniekus kompetenču attīstībā.

Aicinām pieteikties, ja:
- esi jaunatnes darbinieks un tev ir pieredze ar starptautiskajiem mobilitātes projektiem, bet gribi arī tālāk attīstīt savas kompetences;
- tu esi ieinteresēts darboties ar ETS kompetenču modeli jaunatnes darbiniekiem;
- tu esi motivēts izpētīt sistemātisku pieeju kompetenču attīstībā un potenciālajā ietekmē, ko tā var atstāt uz sistēmām, ar kurām strādājat un kurām piederat;
- tu esi zinātkārs, atvērts un gatavs paskatīties uz savu jaunatnes organizāciju no citas perspektīvas;
- tu meklē iespēju satikt citus jaunatnes darbiniekus un dalīties, apmainīties ar pieredzi, atbalstīt un kopā attīstīties.

YOCOMO 3 tu uzzināsi vairāk par:
-    ETS kompetenču modeli jaunatnes darbiniekiem;
-    kompetenču savstarpējā saistība ETS kompetenču modelī;
-    kam pieder kompetences: sistemātiska pieeja kompetenču attīstībā;
-    kompetenču attīstība un ietekme uz jaunatnes darbinieka sistēmām (organizāciju, kopienu, kolēģiem u.c.);
-    rekfleksīva pieeja: no “paš-apzināšanās” uz “sistēmas apzināšanos”;
-    izstrādāsi savu kompetenču attīstības un transformēšanas plānu.

Notikuma laiks: 
20.11.2019 līdz 26.11.2019
Pieteikšanās līdz: 
Trešdiena, Septembris 18, 2019 - 23:45
Pieteikšanās tiešsaistē