Supervīziju atbalsta projekts Latvijas pašvaldību jaunatnes jomā iesaistītajiem

Ņemot vērā ikdienas un ilgtermiņa izaicinājumus, kā, piemēram, sadarbības veidošana ar dažādām iesaistītajām pusēm, lomu definēšana, konfliktsituācijas, inovatīvu risinājumu meklēšana, izdegšana u.c., ar kuriem jaunatnes jomā iesaistītajiem nākas sastapties, no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada jūnijam JSPA jau otro gadu organizē projektu, lai sniegtu grupu un individuālo supervīziju atbalstu 12 Latvijas pašvaldību jaunatnes jomā iesaistītajiem.

Pieteikšanās līdz 2. septembrim!

Notikuma laiks: 
30.09.2020
Pieteikšanās līdz: 
Trešdiena, Septembris 2, 2020 (All day)
Pieteikšanās elektroniski