Studiju vizīte: strādājot ar jauniešiem NEET situācijā Austrijā

No 2. līdz 6. aprīlim Vīnē (Austrijā) notiks studiju vizīte, kurā Austrijas jaunatnes jomā strādājošie dalīsies savā pieredzē ar īstenotajiem projektiem un iniciatīvām, kā arī administratīvajām institūcijām jaunatnes un sociālā darba jomā, strādājot ar jauniešiem NEET situācijā. Galvenie studiju vizītes mērķi – pieredzes apmaiņa, iedvesma un jaunas sadarbības veidošanas. Pieteikšanās tiešsaistē līdz 2. februārim.

Studiju vizītes laikā būs iespēja iepazīt, kā Austrijas organizācijas strādā ar jauniešiem NEET situācijā (ar jauniešiem, kuri pašlaik nemācās, nestrādā un neapgūst arodu), kādas metodes un preventīvas stratēģijas izmanto, lai sniegtu atbalstu (Jauniešu garantija).

Jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki, kā arī administratīvajos procesos ieinteresētie cilvēki no dažādām valstīm iepazīs Austrijas pieredzi darbā ar jauniešiem NEET situācijā. Studiju vizītē piedalīsies gan jaunatnes darbinieki un sociālie darbinieki, un citi interesenti, gan arī koordinatori un Nacionālo aģentūru pārstāvji. Studiju vizītes laikā dalībnieki dosies uz diviem Austrijas reģioniem un iepazīsies ar dažādiem projektiem un organizācijām. Būs laiks arī pieredzes apmaiņai un ilgtermiņa sadarbības veidošanai, atrodot starptautiskus partnerus, ar kuriem veidot starptautiskas partnerības.

Studiju vizītes laikā tiks sniegta plašāka informācija par Eiropas mobilitātes programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējām, kā arī īpaša uzmanība pievērsta, kā šo programmu projekti var kalpot par atbalsta instrumentiem darbā ar jauniešiem NEET situācijā.

Šī studiju vizīte tiek īstenota “Stratēģiskās partnerības iekļaušanas jomā” projekta ietvaros, un tajā piedalās 15 nacionālās aģentūras, kuras savās valstīs ievieš programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”. Šīs partnerības mērķis ir veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu starptautiskās mobilitātes aktivitātēs. Vairāk informācijas https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionfornas/spinclusion/

Studiju vizītei aicināti pieteikties
Jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi, sociālie darbinieki, jaunatnes politikas veidotāji.

Darba valoda
Angļu

 

Notikuma laiks: 
02.04.2019 līdz 06.04.2019
Pieteikšanās līdz: 
Sestdiena, Februāris 2, 2019 - 23:45
Pieteikšanās tiešsaistē