Solidaritātes darbnīcas: Solidaritātes projekti

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – JSPA) izsludina praktiskās ES programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" mācības par Solidaritātes projektiem (turpmāk – mācības).

Aicinām visus interesentus, īpaši jauniešus vecumā no 18 – 30 gadiem, pieteikties šīm mācībām. Solidaritātes projekti jauniešiem sniedz iespēju īstenot solidaritāti, uzņemoties atbildību un sniedzot ieguldījumu, lai tādejādi rastos pozitīvas izmaiņas vidē, kurā jaunieši uzturas.

Solidaritātes projekti ir jauniešu iniciēti, izstrādāti un īstenoti 2 līdz 12 mēnešu ilgi projekti, kas:

  • palīdz risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus;
  • dod iespēju 18-30 gadus veciem jauniešiem, t. sk. jauniešiem ar ierobežotām iespējā, uzlabot savas kompetences;
  • aktualizē Eiropas vērtības vietējā sabiedrībā;
  • ir balstīti uz neformālās izglītības principiem.
Notikuma laiks: 
18.09.2019 līdz 20.09.2019
Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Septembris 8, 2019 (All day)
Pieteikšanās elektroniski