Seminārs „Kā sagatavot projektu gala atskaites?”

Seminārs par ES programmas "Jaunatne darbībā" projektu gala atskaišu sagatavošanu. Aicināti 2013. gada 01. oktobra termiņa apstiprināto jauniešu apmaiņas projektu (1.1. un 3.1. projektu veids) un Eiropas Brīvprātīgā darba projektu īstenotāji, kuri ir tieši iesaistīti gala atskaišu sagatavošanā. Semināra norise: plkst. 10.00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras telpās, Mūkusalas ielā 41, 2. stāvā.

Notikuma laiks: 
20.01.2014