Projektu izvērtēšanas sēde

Eiropas Savienības programmā „Jaunatne darbībā” iesniegto projektu izvērtēšana pēc kvalitātes kritērijiem projektu veidos – 1.1. Jauniešu apmaiņas projekti, 1.2. Jauniešu iniciatīvas projekti, 1.3. Jauniešu demokrātijas projekti, 2. Eiropas Brīvprātīgais darbs, 3.1. Sadarbība ar Eiropas Savienības kaimiņvalstīm, 4.3. Jaunatnes darbinieku un organizāciju aktīvo personu apmācības un sadarbības tīklu veidošanas projekti, 5.1. Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Mūkusalas iela 41, Rīga.

Notikuma laiks: 
02.04.2013