Piesakies starptautiskām mācībām par Youthpass sertikāta izmantošanu, mācību procesa atzīšanā “Passion for learning”

Mācības norisināsies no 19. līdz 24. maijam Igaunijā. To laikā jaunatnes darbinieki varēs attīstīt savas prasmes vadīt mācību procesu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpusa" projektos un radīt to par regulāru praksi, lai uzlabotu projektu kvalitāti. Pieteikšanās līdz 11. aprīlim!

Mācību beigās dalībnieki:

 • spēs atbalstīt jauniešus viņu mācību procesā un iesaistīs jauniešus mācību plānošanā;
 • būs gatavi radīt atbilstošus mācīšanās apstākļus un pamatu pašnovērtējumam un spējai saskatīt ieguvumus no mācību procesa;
 • iesaistīties dialogā ar jauniešiem, kopā ar jauniešiem apskatīt motivācijas un līdzdalības problēmas;
 • būs kapacitāte analizēt pašiem sevi, esot mācību dalībnieka lomā un esot mācību procesa atbalstītājiem;
 • zinās un spēs izmantot jaunas pieejas, kas var palīdzēt jauniešiem noteikt savus mācību mērķus, apzināties un atpazīt mācību rezultātus jauniešu projektos;
 • pārdomāt savu ikdienas darbu no mācīšanās viedokļa;
 • pārdomāt/pārskatīt mācību dimensiju šobrīd aktuālos “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpusa” projektos un darba ar jaunatni praksē savā organizācijā.

Dalībnieku profils:
21 jaunatnes darbinieks no Latvijas, Igaunijas un Ungārijas, kas:

 • Ikdienā strādā ar jauniešiem nacionālā vai starptautiskā līmenī;
 • Pārstāv organizāciju/institūciju (darbinieks/ilgtermiņa brīvprātīgais);
 • Vēlas ieviest vai stiprināt mācību procesa fasilitēšanu savā organizācijā;
 • Ir īstenojis vismaz vienu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” vai “Eiropas Solidaritātes korpusa” projektu;
 • Var strādāt angļu valodā;
 • Var piedalīties visā mācību programmā, kas norisināsies no 2019. gada maija līdz novembrim.

 

Notikuma laiks: 
19.05.2019 līdz 24.05.2019
Pieteikšanās līdz: 
Ceturdiena, Aprīlis 11, 2019 (All day)
Pieteikšanās elektroniski